Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

Firebase Admin SDK'yı sunucunuza ekleyin

Admin SDK, ayrıcalıklı ortamlardan Firebase ile etkileşime girerek aşağıdaki gibi eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan bir dizi sunucu kitaplığıdır:

 • Gerçek Zamanlı Veritabanı verilerini tam yönetici ayrıcalıklarıyla okuyun ve yazın.
 • Firebase Bulut Mesajlaşma sunucu protokollerine basit ve alternatif bir yaklaşım kullanarak programlı olarak Firebase Bulut Mesajlaşma mesajları gönderin.
 • Firebase kimlik doğrulama jetonları oluşturun ve doğrulayın.
 • Firebase projelerinizle ilişkili Cloud Storage paketleri ve Cloud Firestore veritabanları gibi Google Cloud kaynaklarına erişin.
 • Kullanıcı verilerine bakmak veya kimlik doğrulaması için bir kullanıcının e-posta adresini değiştirmek gibi şeyler yapmak için kendi basitleştirilmiş yönetici konsolunuzu oluşturun.

Ayrıcalıklı bir ortamdan (sunucu gibi) yönetici erişimi yerine Node.js SDK'yı son kullanıcı erişimi için bir istemci olarak kullanmakla ilgileniyorsanız (örneğin, bir Node.js masaüstü veya IoT uygulamasında), bunun yerine , istemci JavaScript SDK'sını kurma talimatlarını izlemelidir.

Aşağıda, her dilde hangi Firebase özelliklerinin desteklendiğini gösteren bir özellik matrisi verilmiştir:

Özellik Node.js Java Python Git C #
Özel Token Basımı
ID Token Doğrulaması
Kullanıcı yönetimi
Özel Taleplerle Erişimi Kontrol Edin
Jeton İptalini Yenile
Kullanıcıları İçe Aktar
Oturum Çerez Yönetimi
E-posta İşlem Bağlantıları Oluşturma
SAML / OIDC sağlayıcı yapılandırmalarını yönetme
Çok kiracılı destek
Gerçek Zamanlı Veritabanı *
Firebase Bulut Mesajlaşma
FCM Çok Noktaya Yayın
FCM Konu Aboneliklerini Yönetin
Bulut depolama
Cloud Firestore
Proje Yönetimi
Güvenlik Kuralları
ML Model Yönetimi
Firebase Remote Config

Bu kullanımlar için Admin SDK entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili Realtime Database , FCM , Authentication , Remote Config ve Cloud Storage belgelerine bakın. Bu sayfanın geri kalanı, Yönetici SDK'sının temel kurulumuna odaklanmaktadır.

Önkoşullar

 • Bir sunucu uygulamanız olduğundan emin olun.

 • Kullandığınız Admin SDK'ya bağlı olarak sunucunuzun aşağıdakileri çalıştırdığından emin olun:

  • Yönetici Node.js SDK - Node.js 10.10.0+
  • Admin Java SDK - Java 7+ (Java 8+ önerilir)
   Java 7 desteği kullanımdan kaldırıldı.
  • Admin Python SDK - Python 3.5+ (Python 3.6+ önerilir)
  • Admin Go SDK - 1.11+ sürümüne geçin
  • Admin .NET SDK - .NET Framework 4.5+ veya .Net Core 1.5+

Firebase projesi ve hizmet hesabı oluşturun

Firebase Admin SDK'yı kullanmak için şunlara ihtiyacınız olacak:

 • Bir Firebase projesi
 • Firebase ile iletişim kurmak için bir hizmet hesabı
 • Hizmet hesabınızın kimlik bilgilerinin bulunduğu bir yapılandırma dosyası

Halihazırda bir Firebase projeniz yoksa Firebase konsolunda bir tane oluşturmanız gerekir. Firebase projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Firebase Projelerini Anlama bölümünü ziyaret edin.

SDK'yı ekleyin

Yeni bir proje kuruyorsanız, seçtiğiniz dil için SDK'yı yüklemeniz gerekir.

Node.js

Firebase Admin Node.js SDK npm'de mevcuttur. Zaten bir package.json dosyanız yoksa, npm init aracılığıyla bir npm init oluşturun. Ardından, firebase-admin npm paketini kurun ve package.json kaydedin:

$ npm install firebase-admin --save

Modülü uygulamanızda kullanmak için herhangi bir JavaScript dosyasından require kılın:

var admin = require('firebase-admin');

ES2015 kullanıyorsanız, bunun yerine modülü import :

import * as admin from 'firebase-admin';

Java

Firebase Admin Java SDK, Maven merkezi havuzunda yayınlanır. Kitaplığı yüklemek için, build.gradle dosyanızda bir bağımlılık olarak build.gradle :

dependencies {
 implementation 'com.google.firebase:firebase-admin:7.1.0'
}

Uygulamanızı oluşturmak için Maven kullanıyorsanız, aşağıdaki bağımlılığı pom.xml dosyanıza pom.xml :

<dependency>
 <groupId>com.google.firebase</groupId>
 <artifactId>firebase-admin</artifactId>
 <version>7.1.0</version>
</dependency>

Python

Firebase Admin Python SDK, pip aracılığıyla kullanılabilir. Kitaplığı tüm kullanıcılar için sudo kurabilirsiniz:

$ sudo pip install firebase-admin

Ya da, --user bayrağını ileterek kütüphaneyi sadece mevcut kullanıcı için kurabilirsiniz:

$ pip install --user firebase-admin

Git

Go Admin SDK, go get yardımcı programı kullanılarak yüklenebilir:

# Install as a module dependency
$ go get firebase.google.com/go/v4

# Install to $GOPATH
$ go get firebase.google.com/go

C #

.NET Admin SDK, .NET paket yöneticisi kullanılarak yüklenebilir:

$ Install-Package FirebaseAdmin -Version 2.0.0

Alternatif olarak, dotnet komut satırı yardımcı programını kullanarak kurun:

$ dotnet add package FirebaseAdmin --version 2.0.0

Veya aşağıdaki paket referans girişini .csproj dosyanıza ekleyerek de yükleyebilirsiniz:

<ItemGroup>
 <PackageReference Include="FirebaseAdmin" Version="2.0.0" />
</ItemGroup>

SDK'yı başlatın

Bir Firebase projesi oluşturduktan sonra, SDK'yı, hizmet hesabı dosyanızı Google Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgileri ile birleştiren bir yetkilendirme stratejisiyle başlatabilirsiniz.

Firebase projeleri, uygulama sunucunuzdan veya güvenilir ortamınızdan Firebase sunucu API'lerini çağırmak için kullanabileceğiniz Google hizmet hesaplarını destekler. Yerel olarak kod geliştiriyorsanız veya uygulamanızı şirket içinde dağıtıyorsanız, sunucu isteklerini yetkilendirmek için bu hizmet hesabı aracılığıyla elde edilen kimlik bilgilerini kullanabilirsiniz.

Bir hizmet hesabının kimliğini doğrulamak ve onu Firebase hizmetlerine erişim yetkisi vermek için JSON biçiminde bir özel anahtar dosyası oluşturmanız gerekir.

Hizmet hesabınız için bir özel anahtar dosyası oluşturmak için:

 1. Firebase konsolunda Ayarlar> Hizmet Hesapları'nı açın .

 2. Yeni Özel Anahtar Oluştur'u tıklayın, ardından Anahtar Oluştur'u tıklayarak onaylayın.

 3. Anahtarı içeren JSON dosyasını güvenli bir şekilde saklayın.

Bir hizmet hesabı aracılığıyla yetkilendirme yaparken, kimlik bilgilerini uygulamanıza sağlamak için iki seçeneğiniz vardır. GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini ayarlayabilir veya kodda hizmet hesabı anahtarının yolunu açık bir şekilde iletebilirsiniz. İlk seçenek daha güvenlidir ve şiddetle tavsiye edilir.

Ortam değişkenini ayarlamak için:

GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini, hizmet hesabı anahtarınızı içeren JSON dosyasının dosya yoluna ayarlayın. Bu değişken yalnızca mevcut kabuk oturumunuz için geçerlidir, bu nedenle yeni bir oturum açarsanız değişkeni yeniden ayarlayın.

Linux veya macOS

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/home/user/Downloads/service-account-file.json"

pencereler

PowerShell ile:

$env:GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="C:\Users\username\Downloads\service-account-file.json"

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgileri (ADC) kimlik bilgilerinizi örtük olarak belirleyebilir ve Google dışı ortamlarda test ederken veya çalışırken hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullanmanıza olanak tanır.

SDK'yı gösterildiği gibi başlatın:

Node.js

admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.applicationDefault(),
 databaseURL: 'https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com'
});

Java

FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.getApplicationDefault())
  .setDatabaseUrl("https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com/")
  .build();

FirebaseApp.initializeApp(options);

Python

default_app = firebase_admin.initialize_app()

Git

app, err := firebase.NewApp(context.Background(), nil)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

C #

FirebaseApp.Create(new AppOptions()
{
  Credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault(),
});

OAuth 2.0 yenileme jetonu kullanma

Yönetici SDK'si ayrıca bir Google OAuth2 yenileme jetonuyla kimlik doğrulamanıza olanak tanıyan bir kimlik bilgisi sağlar:

Node.js

var refreshToken; // Get refresh token from OAuth2 flow

admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.refreshToken(refreshToken),
 databaseURL: 'https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com'
});

Java

FileInputStream refreshToken = new FileInputStream("path/to/refreshToken.json");

FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(refreshToken))
  .setDatabaseUrl("https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com/")
  .build();

FirebaseApp.initializeApp(options);

Python

cred = credentials.RefreshToken('path/to/refreshToken.json')
default_app = firebase_admin.initialize_app(cred)

Git

opt := option.WithCredentialsFile("path/to/refreshToken.json")
config := &firebase.Config{ProjectID: "my-project-id"}
app, err := firebase.NewApp(context.Background(), config, opt)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

C #

FirebaseApp.Create(new AppOptions()
{
  Credential = GoogleCredential.FromFile("path/to/refreshToken.json"),
});

Parametre olmadan başlat

SDK ayrıca parametreler olmadan da başlatılabilir. Bu durumda, SDK, Google Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgilerini kullanır. Varsayılan kimlik bilgileri araması, ortam değişkenleri veya başka bir yapılandırma sağlamaya gerek kalmadan Google ortamlarında tamamen otomatik olduğundan, SDK'nın bu şekilde ilkleştirilmesi, Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine ve Cloud Functions üzerinde çalışan uygulamalar için kesinlikle önerilir.

Realtime Database, Cloud Storage veya Cloud Functions gibi hizmetler için başlatma seçeneklerini isteğe bağlı olarak belirtmek için FIREBASE_CONFIG ortam değişkenini kullanın. FIREBASE_CONFIG değişkeninin içeriği bir { ile başlıyorsa, bir JSON nesnesi olarak ayrıştırılacaktır. Aksi takdirde, SDK, dizenin seçenekleri içeren bir JSON dosyasının yolu olduğunu varsayar.

Node.js

// Initialize the default app
var admin = require('firebase-admin');
var app = admin.initializeApp();

Java

FirebaseApp.initializeApp();

Python

default_app = firebase_admin.initialize_app()

Git

app, err := firebase.NewApp(context.Background(), nil)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

C #

FirebaseApp.Create();

Başlatıldıktan sonra, aşağıdaki türden görevleri gerçekleştirmek için Yönetici SDK'sını kullanabilirsiniz:

Birden çok uygulamayı başlatın

Çoğu durumda, yalnızca tek bir varsayılan uygulamayı başlatmanız gerekir. Bu uygulamanın dışındaki hizmetlere iki eşdeğer yoldan erişebilirsiniz:

Node.js

// Initialize the default app
var defaultApp = admin.initializeApp(defaultAppConfig);

console.log(defaultApp.name); // '[DEFAULT]'

// Retrieve services via the defaultApp variable...
var defaultAuth = defaultApp.auth();
var defaultDatabase = defaultApp.database();

// ... or use the equivalent shorthand notation
defaultAuth = admin.auth();
defaultDatabase = admin.database();

Java

// Initialize the default app
FirebaseApp defaultApp = FirebaseApp.initializeApp(defaultOptions);

System.out.println(defaultApp.getName()); // "[DEFAULT]"

// Retrieve services by passing the defaultApp variable...
FirebaseAuth defaultAuth = FirebaseAuth.getInstance(defaultApp);
FirebaseDatabase defaultDatabase = FirebaseDatabase.getInstance(defaultApp);

// ... or use the equivalent shorthand notation
defaultAuth = FirebaseAuth.getInstance();
defaultDatabase = FirebaseDatabase.getInstance();

Python

# Import the Firebase service
from firebase_admin import auth

# Initialize the default app
default_app = firebase_admin.initialize_app(cred)
print(default_app.name) # "[DEFAULT]"

# Retrieve services via the auth package...
# auth.create_custom_token(...)

Git

// Initialize default app
app, err := firebase.NewApp(context.Background(), nil)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

// Access auth service from the default app
client, err := app.Auth(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalf("error getting Auth client: %v\n", err)
}

C #

// Initialize the default app
var defaultApp = FirebaseApp.Create(new AppOptions()
{
  Credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault(),
});
Console.WriteLine(defaultApp.Name); // "[DEFAULT]"

// Retrieve services by passing the defaultApp variable...
var defaultAuth = FirebaseAuth.GetAuth(defaultApp);

// ... or use the equivalent shorthand notation
defaultAuth = FirebaseAuth.DefaultInstance;

Bazı kullanım durumları, aynı anda birden fazla uygulama oluşturmanızı gerektirir. Örneğin, bir Firebase projesinin Gerçek Zamanlı Veritabanından veri okumak ve başka bir proje için özel jetonlar üretmek isteyebilirsiniz. Veya iki uygulamanın kimliğini ayrı kimlik bilgileriyle doğrulamak isteyebilirsiniz. Firebase SDK, her biri kendi yapılandırma bilgilerine sahip birden çok uygulamayı aynı anda oluşturmanıza olanak tanır.

Node.js

// Initialize the default app
admin.initializeApp(defaultAppConfig);

// Initialize another app with a different config
var otherApp = admin.initializeApp(otherAppConfig, 'other');

console.log(admin.app().name); // '[DEFAULT]'
console.log(otherApp.name);   // 'other'

// Use the shorthand notation to retrieve the default app's services
var defaultAuth = admin.auth();
var defaultDatabase = admin.database();

// Use the otherApp variable to retrieve the other app's services
var otherAuth = otherApp.auth();
var otherDatabase = otherApp.database();

Java

// Initialize the default app
FirebaseApp defaultApp = FirebaseApp.initializeApp(defaultOptions);

// Initialize another app with a different config
FirebaseApp otherApp = FirebaseApp.initializeApp(otherAppConfig, "other");

System.out.println(defaultApp.getName()); // "[DEFAULT]"
System.out.println(otherApp.getName());  // "other"

// Use the shorthand notation to retrieve the default app's services
FirebaseAuth defaultAuth = FirebaseAuth.getInstance();
FirebaseDatabase defaultDatabase = FirebaseDatabase.getInstance();

// Use the otherApp variable to retrieve the other app's services
FirebaseAuth otherAuth = FirebaseAuth.getInstance(otherApp);
FirebaseDatabase otherDatabase = FirebaseDatabase.getInstance(otherApp);

Python

# Initialize the default app
default_app = firebase_admin.initialize_app(cred)

# Initialize another app with a different config
other_app = firebase_admin.initialize_app(cred, name='other')

print(default_app.name)  # "[DEFAULT]"
print(other_app.name)   # "other"

# Retrieve default services via the auth package...
# auth.create_custom_token(...)

# Use the `app` argument to retrieve the other app's services
# auth.create_custom_token(..., app=other_app)

Git

// Initialize the default app
defaultApp, err := firebase.NewApp(context.Background(), nil)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

// Initialize another app with a different config
opt := option.WithCredentialsFile("service-account-other.json")
otherApp, err := firebase.NewApp(context.Background(), nil, opt)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

// Access Auth service from default app
defaultClient, err := defaultApp.Auth(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalf("error getting Auth client: %v\n", err)
}

// Access auth service from other app
otherClient, err := otherApp.Auth(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalf("error getting Auth client: %v\n", err)
}

C #

// Initialize the default app
var defaultApp = FirebaseApp.Create(defaultOptions);

// Initialize another app with a different config
var otherApp = FirebaseApp.Create(otherAppConfig, "other");

Console.WriteLine(defaultApp.Name); // "[DEFAULT]"
Console.WriteLine(otherApp.Name); // "other"

// Use the shorthand notation to retrieve the default app's services
var defaultAuth = FirebaseAuth.DefaultInstance;

// Use the otherApp variable to retrieve the other app's services
var otherAuth = FirebaseAuth.GetAuth(otherApp);

Gerçek Zamanlı Veritabanı ve Kimlik Doğrulama için kapsamları ayarlayın

Gerçek Zamanlı Veritabanı veya Kimlik Doğrulama için Google Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgileri ile bir Google Compute Engine sanal makinesi kullanıyorsanız, doğru erişim kapsamlarını da ayarladığınızdan emin olun. Gerçek Zamanlı Veritabanı ve Kimlik Doğrulama için, userinfo.email ve cloud-platform veya firebase.database biten kapsamlara ihtiyacınız firebase.database . Mevcut erişim kapsamlarını kontrol etmek ve değiştirmek için gcloud kullanarak aşağıdaki komutları çalıştırın.

gcloud

# Check the existing access scopes
gcloud compute instances describe [INSTANCE_NAME] --format json

# The above command returns the service account information. For example:
 "serviceAccounts": [
  {
  "email": "your.gserviceaccount.com",
  "scopes": [
   "https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform",
   "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"
   ]
  }
 ],

# Stop the VM, then run the following command, using the service account
# that gcloud returned when you checked the scopes.

gcloud compute instances set-service-account [INSTANCE_NAME] --service-account "your.gserviceaccount.com" --scopes "https://www.googleapis.com/auth/firebase.database,https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"

Sonraki adımlar

Firebase hakkında bilgi edinin:

Firebase özelliklerini uygulamanıza ekleyin: