Firebase Android SDK'larının Google Play hizmetlerindeki bağımlılıkları

Bazı Firebase Android SDK'ları bağlıdır Google Play hizmetleriyle sadece yüklü Google Play hizmetleriyle ilgili cihaz ve öykünücülerinde çalışacak araçlar. Bu Firebase SDK'ları, uygulamanıza güvenli, güncel ve basit bir API sağlamak için cihazdaki Google Play hizmetleri arka plan hizmetiyle iletişim kurar. Amazon Kindle Fire cihazları veya bazı bölgelerde satılanlar gibi belirli Android cihazlarda Google Play hizmetleri yüklü değildir.

Hangi Firebase SDK'ları Google Play hizmetlerini gerektirir?

Firebase SDK'ları üç kategoriye ayrılabilir:

  • Play hizmetleri gerekli - Bu SDK'lar Google Play hizmetlerini gerektiren, aksi takdirde hiçbir özelliğe sahip.
  • Bu SDK tam özelliğe sahip Google Play hizmetlerini gerektiren, ama onlar bile hala Google Play hizmetleri olmadan en işlevsellik sunan - Play hizmetleri önerilir.
  • Play hizmetleri değil gerekli - Bu SDK'lardan tam özelliğe sahip Google Play hizmetlerini gerektirmez.

Aşağıdaki tablolar yalnızca doğru son sürümü her SDK. Bazı eski sürümlerin daha katı gereksinimleri olabilir.

Google Play hizmetleri gerekli değildir

Ürün Kütüphane Google Play hizmetleri?
Uygulama Kontrolü özel ve hata ayıklama sağlayıcıları com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
Gerekli değil
kimlik doğrulama com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
Gerekli değil
Bulut Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
Gerekli değil
Firebase İstemci SDK'sı için Bulut İşlevleri com.google.firebase:firebase-fonksiyonları:20.0.1
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1
Gerekli değil
Firebase için Bulut Depolama com.google.firebase:firebase-depolama:20.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
Gerekli değil
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
Gerekli değil
Uygulama İçi Mesajlaşma com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
Gerekli değil
Uygulama İçi Mesajlaşma Ekranı com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
Gerekli değil
Firebase kurulumları com.google.firebase:firebase kurulumları:17.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
Gerekli değil
Performans İzleme com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4
Gerekli değil
Gerçek Zamanlı Veritabanı com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
Gerekli değil
Uzak Yapılandırma com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
Gerekli değil
Ürün Kütüphane Google Play hizmetleri?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0 Tavsiye edilen*
Analitik com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
Tavsiye edilen*
Uygulama Kontrolü SafetyNet sağlayıcısı com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04 Gerekli
Uygulama Dizine Ekleme com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 Gerekli
Bulut Mesajlaşma com.google.firebase:firebase-mesajlaşma:23.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
Gerekli
Dinamik Bağlantılar com.google.firebase:firebase-dinamik-bağlantılar:21.0.0
com.google.firebase:firebase-dinamik-bağlantılar-ktx:21.0.0
Gerekli
Firebase ML Vision com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Gerekli
Firebase ML Özel Modeli com.google.firebase:firebase-ml-model-yorumlayıcı:22.0.4 Gerekli

* Google Analytics için Firebase SDK'sı herhangi bir cihazda etkinlik gönderebilir, ancak demografi gibi bazı otomatik bilgiler yalnızca Google Play hizmetlerine sahip cihazlarda kullanılabilir.