Firebase'i Apple uygulamanıza yükleme seçenekleri

Swift Paket Yöneticisi

Firebase, yeni projeler için Swift Package Manager'ı önerir.

Xcode aracılığıyla

Swift Package Manager desteği 14.1 veya sonraki sürümleri gerektirir.

 1. CocoaPods tabanlı bir projeden veri taşıyorsanız CocoaPods'u Xcode projenizden kaldırmak için pod deintegrate komutunu çalıştırın. CocoaPods tarafından oluşturulan .xcworkspace dosyası, daha sonra güvenli bir şekilde silinebilir. Firebase'i bir projeye ilk kez ekliyorsanız bu adımı yoksayabilirsiniz.

 2. Xcode'da Dosya > Paket Ekle bölümüne giderek Firebase kitaplıklarını yükleyin

 3. Görüntülenen istemde Firebase GitHub deposunu seçin:

  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  
 4. Kullanmak istediğiniz Firebase sürümünü seçin. Yeni projeler için Firebase'in en yeni sürümünü kullanmanızı öneririz.

 5. Uygulamanıza eklemek istediğiniz Firebase kitaplıklarını seçin.

İşiniz bittiğinde Xcode, paket bağımlılıklarınızı çözümlemeye ve bunları arka planda indirmeye başlar.

Package.swift üzerinden

Firebase'i Package.swift manifest dosyası aracılığıyla bir Swift paketine entegre etmek için paketinizin dependencies dizisine Firebase ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Swift Package Manager belgelerine bakın.

dependencies: [

 .package(name: "Firebase",
      url: "https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git",
      from: "8.0"),
 // ...

],

Ardından, bir Firebase ürününe bağlı herhangi bir hedefte ürünü söz konusu hedefin dependencies dizisine ekleyin.

.target(
 name: "MyTargetName",
 dependencies: [
  .product(name: "FirebaseAuth", package: "Firebase"),
  // ...
 ]
),

Ürüne özgü dikkat edilmesi gereken noktalar

Bazı Firebase ürünlerinin doğru şekilde çalışması için ek entegrasyon adımları gerekir.

Google Analytics

Google Analytics, geçişli olarak dahil ediliyorsa hedefinizin derleme ayarlarına -ObjC bağlayıcı işaretinin eklenmesini gerektirir.

Crashlytics

Crashlytics, hata ayıklama sembolleri yüklemenizi gerektirir.

Xcode için komut dosyası derleme aşamasını kullanarak derleme sonrasında hata ayıklama sembollerini otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Çalıştırma komut dosyasını şu adreste bulabilirsiniz:

${BUILD_DIR%Build/*}/SourcePackages/checkouts/firebase-ios-sdk/Crashlytics/run

Sembol yüklemenin bir diğer yolu da upload-symbols komut dosyasını kullanmaktır. Komut dosyasını proje dosyanızın alt dizinine (örneğin scripts/upload-symbols) yerleştirin, ardından komut dosyasının yürütülebilir olduğundan emin olun:

chmod +x scripts/upload-symbols

Bu komut dosyası, dSYM dosyalarını manuel olarak yüklemek için kullanılabilir. Komut dosyasıyla ilgili kullanım notları ve ek talimatlar için upload-symbols komutunu herhangi bir parametre olmadan çalıştırın.

CocoaPods

Firebase, Swift Package Manager'ın yanı sıra CocoaPods ile de yüklemeyi destekler.

Firebase'in CocoaPods dağıtımı için Xcode 14.1 ve CocoaPods 1.12.0 veya sonraki sürümler gerekir. CocoaPods'u kullanarak Firebase'i şu şekilde yükleyebilirsiniz:

 1. Henüz yoksa bir Podfile oluşturun. Proje dizininizin kök dizininden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pod init
 2. Uygulamanızda kullanmak istediğiniz Firebase kapsüllerini Podfile'ınıza ekleyin.

  Desteklenen Firebase ürünlerinden herhangi birini uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

  Analytics etkin

  # Add the Firebase pod for Google Analytics
  pod 'FirebaseAnalytics'
  
  # For Analytics without IDFA collection capability, use this pod instead
  # pod ‘Firebase/AnalyticsWithoutAdIdSupport’
  
  # Add the pods for any other Firebase products you want to use in your app
  # For example, to use Firebase Authentication and Cloud Firestore
  pod 'FirebaseAuth'
  pod 'FirebaseFirestore'

  Apple'ın Kullanıcı Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Uygulama Takibi Şeffaflığı belgelerinde cihaz düzeyinde reklam kimliği olan IDFA hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Analytics etkin değil

  # Add the pods for the Firebase products you want to use in your app
  # For example, to use Firebase Authentication and Cloud Firestore
  pod 'FirebaseAuth'
  pod 'FirebaseFirestore'
 3. Kapsülleri yükleyin, ardından projeyi Xcode'da görmek için .xcworkspace dosyanızı açın:

  pod install --repo-update
  open your-project.xcworkspace

Ürüne özgü dikkat edilmesi gereken noktalar

Bazı Firebase ürünlerinin doğru şekilde çalışması için ek entegrasyon adımları gerekir.

Crashlytics

Crashlytics, hata ayıklama sembolleri yüklemenizi gerektirir.

Xcode için komut dosyası derleme aşamasını kullanarak derleme sonrasında hata ayıklama sembollerini otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Çalıştırma komut dosyasını şu adreste bulabilirsiniz:

"${PODS_ROOT}/FirebaseCrashlytics/run"

Kartaca

Carthage desteği deneyseldir. Carthage aracılığıyla Firebase'i uygulamanıza eklemek için GitHub'daki talimatları inceleyin.

Manuel olarak entegre etme

Firebase, bağımlılık yöneticisi kullanmadan Firebase'i entegre etmek isteyen kullanıcılar için önceden oluşturulmuş ikili XCFramework dağıtımı sunar. Firebase'i yüklemek için:

 1. framework SDK'sının ZIP dosyasını indirin. Bu dosya, tüm Firebase SDK'ları için kullanılabilir tüm hedef mimariler için mimari dilimlerini içerir. Bu nedenle indirme işlemi biraz zaman alabilir.

 2. Dosyayı açın, ardından uygulamanıza dahil etmek istediğiniz çerçeveler için README dosyasını inceleyin.

 3. Hedefinizin derleme ayarlarında Other Linker Settings bölümüne -ObjC bağlayıcı işaretini ekleyin.