Rozwiązywanie problemów & Często zadawane pytania dotyczące platform Apple i Firebase

Na tej stronie znajdziesz wskazówki i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów specyficznych dla platformy Apple, które możesz napotkać podczas korzystania z Firebase.

Masz inne wyzwania lub nie widzisz swojego problemu opisanego poniżej? Pamiętaj, aby zapoznać się z głównymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi Firebase, aby uzyskać więcej często zadawanych pytań dotyczących Firebase lub konkretnych produktów.

Możesz także sprawdzić repozytorium SDK platform Firebase Apple w GitHub, aby uzyskać aktualną listę zgłoszonych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Zachęcamy do zgłaszania tam również własnych problemów związanych z pakietem SDK platform Firebase Apple!