Najczęstsze pytania dotyczące Firebase

Masz inny problem lub nie widzisz go poniżej? Zgłoś zgłosić błąd lub zgłosić prośbę o dodanie funkcji i dołączyć do Stosu Rozwiń menu Liczba dyskusji: .

Projekty Firebase i aplikacje Firebase

Uprawnienia i dostęp do projektów Firebase

Platformy i platformy

Zapoznaj się z artykułami na temat rozwiązywania problemów związanych z konkretną platformą. strony z najczęstszymi pytaniami zawierające pomocne wskazówki odpowiedzi na inne najczęstsze pytania.

Konsola Firebase

Ceny

Cennik Cloud Functions

Cennik Cloud Storage dla Firebase

Prywatność

Testy A/B

AdMob

Analytics

Uwierzytelnianie

Cloud Functions

Obsługa środowiska wykonawczego Cloud Functions

Komunikacja w chmurze

Funkcje FCM wycofane w czerwcu 2023 r.

Limity w FCM

Cloud Storage dla Firebase

Crashlytics

Odwiedź Rozwiązywanie problemów dotyczących awarii strona z najczęstszymi pytaniami .

Pakiet emulatorów lokalnych Firebase

Hosting

Monitorowanie wydajności

Odwiedź Rozwiązywanie problemów z monitorowaniem wydajności strona z najczęstszymi pytaniami .

Baza danych czasu rzeczywistego

Zdalna konfiguracja

Test Lab

Odwiedź Strona rozwiązywania problemów z Laboratorium znajdziesz przydatne wskazówki i odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Miejsce na dane segmentacji użytkowników Firebase