Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

פתרון בעיות ושאלות נפוצות עבור פלטפורמות Apple ו-Firebase

דף זה מציע טיפים ופתרון בעיות עבור בעיות ספציפיות לפלטפורמת Apple שאתה עלול להיתקל בהן בעת ​​השימוש ב-Firebase.

יש לך אתגרים אחרים או שאתה לא רואה את הבעיה שלך מתוארת למטה? הקפד לבדוק את השאלות הנפוצות Firebase העיקריות עבור יותר פאן-Firebase או מוצר ספציפי שאלות נפוצות.

ניתן גם לבדוק את פלטפורמות Firebase אפל SDK GitHub ריפו לקבלת רשימה עדכנית של בעיות שדווחו ופתרון בעיות. אנו ממליצים לך להגיש שם גם בעיות הקשורות לפלטפורמות ה-SDK של Firebase משלך!