Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Özel roller

Özel roller tamamen size terziye kurumunuzun özel gereksinimlerini karşılamak izin kümesi oluşturmak olduğunu IAM rolleri özelleştirilir. Hakkında daha fazla bilgi özel rolleri Google Bulut belgelerinde.

Kullanım Firebase özgü izinler , artı genelinde birçok başka izinler Diğer Google Cloud ürünlerine , için özel roller oluşturabilir .