บทบาทของ Firebase IAM

สิทธิ์จะมอบให้กับสมาชิกโครงการของคุณผ่าน บทบาท บทบาทคือชุดของ สิทธิ์ เมื่อคุณกำหนดบทบาทให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์ คุณให้สิทธิ์แก่สมาชิกโปรเจ็กต์นั้นทั้งหมดที่มีบทบาทนั้น

Firebase IAM รองรับบทบาทประเภทต่อไปนี้:

 • บทบาท พื้นฐาน : บทบาท Fundamental Owner , Editor และ ผู้ดู (เดิมเรียกว่าบทบาท "primitive")

 • บทบาทที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า : บทบาท เฉพาะของ Firebase ที่ดูแลจัดการซึ่งเปิดใช้การควบคุมการเข้าถึงที่ละเอียดกว่าบทบาทพื้นฐาน ข้อเสนอของ Firebase:

  • บทบาทระดับ Firebase : บทบาทที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase ทั้งหมด

  • บทบาทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ : บทบาทที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้างตาม Google Analytics และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

  • บทบาทระดับผลิตภัณฑ์ : บทบาทที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase ที่ เฉพาะเจาะจง

 • บทบาทที่ กำหนดเอง : บทบาทที่กำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปรับแต่งชุดของสิทธิ์ที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรของคุณ

จัดการสมาชิกโครงการและบทบาทของพวกเขา

ดูสมาชิกโครงการและบทบาทของพวกเขา

คุณสามารถดูสมาชิกโปรเจ็กต์หลายคนและบทบาทของพวกเขาได้ใน แท็บ ผู้ใช้และสิทธิ์ ของ > การตั้ง ค่าโปรเจ็ กต์ในคอนโซล Firebase สังเกตสิ่งต่อไปนี้:
 • คอนโซล Firebase จะแสดงเฉพาะสมาชิกโปรเจ็กต์ที่ได้รับมอบหมาย บทบาทพื้นฐาน (เจ้าของ ผู้แก้ไข ผู้ดู) หรือ บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Firebase สมาชิกของโปรเจ็กต์ที่แสดงอยู่ในแท็บนี้เป็นเพียงสมาชิกโปรเจ็กต์เดียวที่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ Firebase ในคอนโซล Firebase
 • คอนโซล Firebase ไม่แสดงรายการสมาชิกโครงการที่เป็นบัญชีบริการ ดูสมาชิกโครงการเหล่านี้ใน หน้า IAM ของ Google Cloud Console
อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถ ดู สมาชิกโปรเจ็กต์ทั้งหมดและบทบาทของพวกเขาได้ใน หน้า IAM ของ Google Cloud Console

กำหนดบทบาทให้กับสมาชิกโครงการ

ใน resourcemanager.projects.setIamPolicy จัดการบทบาทที่กำหนดให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์แต่ละคน คุณต้องเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ Firebase (หรือได้รับมอบหมายบทบาทที่มีสิทธิ์

ต่อไปนี้คือสถานที่ที่คุณสามารถกำหนดและจัดการบทบาทได้:

หากเจ้าของโครงการของคุณไม่สามารถทำงานของเจ้าของได้อีกต่อไป (เช่น บุคคลที่ออกจากบริษัทของคุณ) และโครงการของคุณไม่ได้รับการจัดการผ่านองค์กร Google Cloud (ดูย่อหน้าถัดไป) คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Firebase เพื่อให้ เจ้าของชั่วคราวที่ได้รับมอบหมาย

โปรดทราบว่าหากโปรเจ็กต์ Firebase เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Google Cloud โปรเจ็กต์นั้นอาจไม่มีเจ้าของ หากคุณไม่พบเจ้าของสำหรับโปรเจ็กต์ Firebase โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการองค์กร Google Cloud ของคุณเพื่อมอบหมายเจ้าของสำหรับโปรเจ็กต์