Dodaj Firebase do swojego projektu JavaScript

Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby używać pakietu SDK Firebase JavaScript w swojej aplikacji internetowej lub jako klienta umożliwiającego dostęp użytkownikowi końcowemu, na przykład w aplikacji komputerowej Node.js lub aplikacji IoT.

Krok 1 : Utwórz projekt Firebase i zarejestruj swoją aplikację

Zanim będziesz mógł dodać Firebase do swojej aplikacji JavaScript, musisz utworzyć projekt Firebase i zarejestrować w nim swoją aplikację. Gdy zarejestrujesz swoją aplikację w Firebase, otrzymasz obiekt konfiguracyjny Firebase, którego będziesz używać do łączenia aplikacji z zasobami projektu Firebase.

Odwiedź stronę Poznaj projekty Firebase , aby dowiedzieć się więcej o projektach Firebase i najlepszych praktykach dotyczących dodawania aplikacji do projektów.

Jeśli nie masz jeszcze projektu JavaScript i chcesz po prostu wypróbować produkt Firebase, możesz pobrać jeden z naszych przykładów szybkiego startu .

Krok 2 : Zainstaluj pakiet SDK i zainicjuj Firebase

Na tej stronie opisano instrukcje konfiguracji modułowego interfejsu API pakietu Firebase JS SDK, który korzysta z formatu modułu JavaScript .

Ten przepływ pracy korzysta z npm i wymaga pakietów modułów lub narzędzi platformy JavaScript, ponieważ modułowy interfejs API jest zoptymalizowany do współpracy z pakietami modułów w celu wyeliminowania nieużywanego kodu (wstrząsania drzewem) i zmniejszenia rozmiaru zestawu SDK.

 1. Zainstaluj Firebase za pomocą npm:

  npm install firebase
 2. Zainicjuj Firebase w swojej aplikacji i utwórz obiekt Firebase App:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  const app = initializeApp(firebaseConfig);
  

  Aplikacja Firebase to obiekt przypominający kontener, który przechowuje wspólną konfigurację i udostępnia uwierzytelnianie w usługach Firebase. Po zainicjowaniu obiektu aplikacji Firebase w kodzie możesz dodać usługi Firebase i zacząć z nich korzystać.

Krok 3 : Uzyskaj dostęp do Firebase w swojej aplikacji

Usługi Firebase (takie jak Cloud Firestore, uwierzytelnianie, baza danych w czasie rzeczywistym, zdalna konfiguracja i inne) są dostępne do importowania w ramach poszczególnych podpakietów.

Poniższy przykład pokazuje, jak można użyć pakietu SDK Cloud Firestore Lite do pobrania listy danych.

import { initializeApp } from 'firebase/app';
import { getFirestore, collection, getDocs } from 'firebase/firestore/lite';
// Follow this pattern to import other Firebase services
// import { } from 'firebase/<service>';

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
const firebaseConfig = {
 //...
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getFirestore(app);

// Get a list of cities from your database
async function getCities(db) {
 const citiesCol = collection(db, 'cities');
 const citySnapshot = await getDocs(citiesCol);
 const cityList = citySnapshot.docs.map(doc => doc.data());
 return cityList;
}

Krok 4 : Użyj pakietu modułów (webpack/Rollup) w celu zmniejszenia rozmiaru

Zestaw SDK Firebase Web SDK został zaprojektowany do współpracy z pakietami modułów w celu usunięcia nieużywanego kodu (wstrząsanie drzewem). Zdecydowanie zalecamy stosowanie tego podejścia w przypadku aplikacji produkcyjnych. Narzędzia takie jak Angular CLI , Next.js , Vue CLI lub Create React App automatycznie obsługują pakowanie modułów dla bibliotek zainstalowanych przez npm i zaimportowanych do bazy kodu.

Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku Korzystanie z pakietów modułów w Firebase .

Dostępne usługi Firebase dla Internetu

Teraz, gdy jesteś już skonfigurowany do korzystania z Firebase, możesz zacząć dodawać i używać dowolnych z poniższych dostępnych usług Firebase w swojej aplikacji internetowej.

Poniższe polecenia pokazują, jak importować biblioteki Firebase zainstalowane lokalnie za pomocą npm . Aby zapoznać się z alternatywnymi opcjami importu, zobacz dokumentację dostępnych bibliotek .

Następne kroki

Dowiedz się więcej o Firebase: