Zdalna konfiguracja Firebase

Zmieniaj działanie i wygląd swojej aplikacji dla nieograniczonej liczby aktywnych użytkowników dziennie bez jej publikowania.

Zdalna konfiguracja Firebase to usługa w chmurze, która umożliwia zmianę działania i wyglądu aplikacji bez konieczności pobierania aktualizacji przez użytkowników. Korzystając ze Zdalnej konfiguracji, tworzysz domyślne wartości w aplikacji, które kontrolują jej zachowanie i wygląd. Później możesz użyć konsoli Firebase lub backendowych interfejsów API Zdalnej konfiguracji, aby zastąpić domyślne wartości w aplikacji dla wszystkich użytkowników lub ich wybranych segmentów. Aplikacja kontroluje stosowanie aktualizacji. Może często sprawdzać dostępność aktualizacji i wprowadzać je, mając niewielki wpływ na wydajność.

Konfiguracja iOS+ Konfiguracja Androida Konfiguracja internetowa Konfiguracja Fluttera Konfiguracja C++ Konfiguracja Unity Interfejsy API backendu

Najważniejsze funkcje

Szybkie wprowadzanie zmian dla użytkowników aplikacji Możesz zmienić domyślne zachowanie i wygląd swojej aplikacji, zmieniając wartości parametrów po stronie serwera. Możesz na przykład użyć parametru Zdalnej konfiguracji jako flagi funkcji, aby zmienić układ lub motyw kolorystyczny aplikacji odpowiednio do sezonowej promocji. Nie musisz przy tym publikować aktualizacji aplikacji.
Dostosuj aplikację do określonych segmentów użytkowników Możesz korzystać ze Zdalnej konfiguracji, aby zmieniać wrażenia użytkowników Twojej aplikacji w poszczególnych segmentach użytkowników według wersji aplikacji, języka, listy odbiorców Google Analytics i zaimportowanego segmentu.
Korzystaj z personalizacji Zdalnej konfiguracji, aby automatycznie i stale dostosowywać aplikację do potrzeb poszczególnych użytkowników oraz optymalizować ją pod kątem celów strategicznych Korzystaj z systemów uczących się, aby stale dostosowywać wrażenia użytkowników i prowadzić optymalizację pod kątem celów takich jak zaangażowanie użytkowników, kliknięcia reklam i przychody (lub dowolne zdarzenie niestandardowe, które możesz mierzyć za pomocą Google Analytics) za pomocą personalizacji Zdalnej konfiguracji.
Wprowadzaj nowe funkcje iteracyjnie dla docelowych segmentów użytkowników i porównuj je z automatycznie udostępnianą grupą kontrolną Korzystaj z wdrożeń Zdalnej konfiguracji, aby publikować ukierunkowane aktualizacje, używając wartości parametrów jako flag funkcji, stopniowo udostępniając nowe funkcje użytkownikom. Określ stabilność i powodzenie wersji, porównując wyniki Crashlytics i Google Analytics między grupą, która otrzymała wartość wdrożenia, a grupą kontrolną o takiej samej wielkości.
Korzystaj z testów A/B, aby ulepszać swoją aplikację Możesz przeprowadzać testy A/B i losowe kierowanie procentowe w Google Analytics, aby przeprowadzać testy A/B ulepszeń aplikacji w różnych segmentach użytkowników. Pozwala to sprawdzać ulepszenia przed udostępnieniem ich wszystkim użytkownikom.

Jak to działa?

Zdalna konfiguracja zawiera bibliotekę klienta, która obsługuje ważne zadania, takie jak pobieranie wartości parametrów i ich zapisywanie w pamięci podręcznej, jednocześnie dając Ci kontrolę nad tym, kiedy nowe wartości są aktywowane, dzięki czemu wpływają one na wygodę użytkowników aplikacji. Pozwala to chronić działanie aplikacji i kontrolować moment wprowadzenia wszelkich zmian.

Zalecamy dodanie do logiki pobierania funkcji zdalnej konfiguracji w czasie rzeczywistym. Pozwoli to automatycznie pobierać najnowsze wartości parametrów Zdalnej konfiguracji od razu po ich opublikowaniu.

Metody get biblioteki klienta Zdalnej konfiguracji zapewniają jeden punkt dostępu do wartości parametrów. Twoja aplikacja pobiera wartości po stronie serwera, korzystając z tej samej logiki, co do pobierania wartości domyślnych w aplikacji. Dzięki temu możesz dodawać funkcje Zdalnej konfiguracji do swojej aplikacji bez konieczności pisania dużej ilości kodu.

Aby zastąpić domyślne wartości w aplikacji, użyj konsoli Firebase lub interfejsów API backendu Zdalnej konfiguracji do utworzenia parametrów o takich samych nazwach jak parametry używane w Twojej aplikacji. Dla każdego parametru możesz ustawić wartość domyślną po stronie serwera, która zastąpi wartość domyślną w aplikacji. Możesz też utworzyć wartości warunkowe, które będą zastępować wartość domyślną w aplikacji w przypadku instancji aplikacji spełniających określone warunki.

Więcej informacji o parametrach i warunkach oraz o tym, jak Zdalna konfiguracja rozwiązuje konflikty między wartościami warunkowymi, znajdziesz w artykule Parametry i warunki Zdalnej konfiguracji.

Ścieżka implementacji

Dostosuj aplikację za pomocą Zdalnej konfiguracji Określ, które aspekty działania i wyglądu swojej aplikacji chcesz zmieniać za pomocą Zdalnej konfiguracji, i przełóż je na parametry, których będziesz używać w aplikacji.
Ustaw domyślne wartości parametrów Ustaw domyślne wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w aplikacji za pomocą polecenia setDefaults() i opcjonalnie pobierz ustawienia domyślne szablonu Zdalnej konfiguracji.
Dodaj funkcje logiczne, aby pobierać, aktywować i pobierać wartości parametrów Twoja aplikacja może okresowo bezpiecznie i wydajnie pobierać wartości parametrów z backendu Zdalnej konfiguracji i aktywować je. Zdalna konfiguracja w czasie rzeczywistym umożliwia aplikacjom pobieranie zaktualizowanych wartości, gdy tylko opublikowana zostanie nowa wersja Zdalnej konfiguracji, bez konieczności odpytywania.

Możesz napisać aplikację bez obaw o najlepszy czas na pobranie wartości ani nawet tego, czy istnieją jakiekolwiek wartości po stronie serwera.

Twoja aplikacja wykorzystuje metody get do uzyskiwania wartości parametru, podobnie jak odczytuje wartość zmiennej lokalnej zdefiniowanej w aplikacji.

(W razie potrzeby) Zaktualizuj domyślne i warunkowe wartości parametrów po stronie serwera Możesz zdefiniować wartości w konsoli Firebase lub w interfejsach API backendu Zdalnej konfiguracji, aby zastąpić domyślne wartości w aplikacji. Możesz to zrobić przed uruchomieniem aplikacji lub później, ponieważ te same metody get uzyskują dostęp do domyślnych wartości w aplikacji i wartości pobranych z backendu Zdalnej konfiguracji. Więcej informacji o zarządzaniu parametrami i wartościami Zdalnej konfiguracji oraz ich aktualizowaniu znajdziesz w artykule o szablonach i obsłudze wersji Zdalnej konfiguracji.
W razie potrzeby zaktualizuj domyślne wartości parametrów po stronie klienta. Po każdej aktualizacji aplikacji należy zsynchronizować jej domyślne wartości parametrów z backendem Zdalnej konfiguracji. Za pomocą interfejsu API REST i konsoli Firebase możesz szybko pobrać plik z wartościami domyślnymi w formacie XML, listy właściwości (plist) lub JSON, aby zaktualizować aplikację. Więcej informacji znajdziesz w artykule o pobieraniu wartości domyślnych szablonu Zdalnej konfiguracji.
Używaj Testów A/B i personalizacji Zdalnej konfiguracji, aby dostosowywać wrażenia użytkowników i określać najlepsze wartości parametrów, aby osiągnąć swoje cele. Po wdrożeniu Zdalnej konfiguracji w aplikacji możesz za jej pomocą eksperymentować, rozszerzać i aktualizować aplikację za pomocą ulepszonych funkcji, takich jak Testy A/B czy personalizacja Zdalnej konfiguracji.

Zasady i ograniczenia

Zwróć uwagę na te zasady:

  • Nie używaj Zdalnej konfiguracji do aktualizowania aplikacji, które wymagają autoryzacji użytkownika. Aplikacja może być przez to postrzegana jako niewiarygodna.
  • Nie przechowuj poufnych danych w kluczach ani wartościach parametrów Zdalnej konfiguracji. Dane Zdalnej konfiguracji są szyfrowane w trakcie przesyłania, ale użytkownicy mają dostęp do dowolnego domyślnego lub pobranego parametru Zdalnej konfiguracji, który jest dostępny dla instancji aplikacji klienckiej.
  • Nie próbuj obchodzić wymagań platformy docelowej aplikacji za pomocą Zdalnej konfiguracji.

Parametry i warunki Zdalnej konfiguracji podlegają pewnym ograniczeniom. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity parametrów i warunków.

Pamiętaj o tych ograniczeniach:

Chcesz przechowywać inne rodzaje danych?

  • Cloud Firestore to elastyczna i skalowalna baza danych umożliwiająca programowanie aplikacji mobilnych, internetowych i serwerów za pomocą Firebase i Google Cloud.
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase przechowuje dane aplikacji JSON, takie jak wiadomości o stanie gry czy wiadomości czatu, i natychmiast synchronizuje zmiany między wszystkimi połączonymi urządzeniami. Więcej informacji o różnicach między opcjami bazy danych znajdziesz w artykule o wybieraniu bazy danych: Cloud Firestore lub bazą danych czasu rzeczywistego.
  • Hosting Firebase przechowuje na serwerze zasoby globalne, w tym kod HTML, CSS i JavaScript, a także inne zasoby udostępniane przez deweloperów, takie jak grafiki, czcionki i ikony.
  • Cloud Storage przechowuje pliki takie jak obrazy, filmy i dźwięki, a także inne treści użytkowników.

Dalsze kroki