Thêm Firebase vào dự án Android

Điều kiện tiên quyết

 • Cài đặt hoặc cập nhật Android Studio lên phiên bản mới nhất.

 • Đảm bảo rằng dự án của bạn đáp ứng các yêu cầu này (lưu ý rằng một số sản phẩm có thể có yêu cầu nghiêm ngặt hơn):

  • Nhắm mục tiêu API cấp 19 (KitKat) hoặc cao hơn
  • Sử dụng Android 4.4 trở lên
  • Công dụng Jetpack (AndroidX), bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu sau đây về phiên bản:
   • com.android.tools.build:gradle phiên bản 7.3.0 trở lên
   • compileSdkVersion 28 trở lên
 • Thiết lập một thiết bị thực hoặc sử dụng trình mô phỏng sang chạy ứng dụng của bạn.
  Lưu ý rằng Firebase SDK có phần phụ thuộc trên Google Play các dịch vụ yêu cầu thiết bị hoặc trình mô phỏng cài đặt Dịch vụ Google Play.

 • Đăng nhập vào Firebase bằng tài khoản Google tài khoản.

Nếu bạn chưa có dự án Android và chỉ muốn dùng thử Firebase sản phẩm, bạn có thể tải xuống một trong các mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi.


Bạn có thể kết nối ứng dụng Android với Firebase bằng một trong các cách sau tuỳ chọn:

 • Cách 1: (nên chọn) Sử dụng Quy trình thiết lập bảng điều khiển của Firebase.
 • Cách 2: Sử dụng Firebase của Android Studio Trợ lý (có thể yêu cầu cấu hình bổ sung).Cách 1: Thêm Firebase bằng bảng điều khiển của Firebase

Việc thêm Firebase vào ứng dụng bao gồm các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án Android đang mở (ví dụ: bạn tải các tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển chúng vào dự án Android của bạn).

Bước 1: Tạo dự án Firebase

Trước khi có thể thêm Firebase vào ứng dụng Android, bạn cần tạo một Firebase dự án để kết nối với ứng dụng Android của bạn. Truy cập/ghé qua Tìm hiểu về các dự án Firebase để tìm hiểu thêm Dự án Firebase.

Bước 2: Đăng ký ứng dụng của bạn với Firebase

Để sử dụng Firebase trong ứng dụng Android, bạn cần đăng ký ứng dụng của mình với Dự án Firebase. Việc đăng ký ứng dụng của bạn thường được gọi là "thêm" ứng dụng của bạn đến dự án.

 1. Truy cập vào bảng điều khiển của Firebase.

 2. Ở giữa trang tổng quan về dự án, hãy nhấp vào biểu tượng Android () hoặc Thêm ứng dụng để khởi chạy quy trình thiết lập.

 3. Nhập tên gói của ứng dụng vào trường Android package name (Tên gói Android).

 4. (Không bắt buộc) Nhập thông tin khác về ứng dụng: Biệt hiệu của ứng dụngChứng chỉ ký gỡ lỗi SHA-1.

 5. Nhấp vào Đăng ký ứng dụng.

Bước 3: Thêm tệp cấu hình Firebase

 1. Tải xuống rồi thêm tệp cấu hình Android của Firebase (google-services.json) cho ứng dụng của bạn:

  1. Nhấp vào Download google-services.json xuống để tải Firebase Android config của bạn.

  2. Di chuyển tệp cấu hình của bạn vào thư mục gốc mô-đun (cấp ứng dụng) của ứng dụng của bạn.

 2. Để làm cho các giá trị trong tệp cấu hình google-services.json có thể truy cập được vào Firebase SDK, bạn cần có Trình bổ trợ Gradle cho các dịch vụ của Google (google-services).

  1. Trong tệp Gradle cấp gốc (cấp dự án) (<project>/build.gradle.kts hoặc <project>/build.gradle), hãy thêm Trình bổ trợ các dịch vụ của Google làm phần phụ thuộc:

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
   }
   
  2. Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), thêm trình bổ trợ các dịch vụ của Google:

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application")
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services")
    // ...
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application'
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
    // ...
   }
   

Bước 4: Thêm Firebase SDK vào ứng dụng của bạn

 1. Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), thêm phần phụ thuộc cho phần Các sản phẩm của Firebase mà bạn muốn sử dụng trong ứng dụng của mình. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát phiên bản thư viện.

  Đã bật Analytics

  dependencies {
   // ...
  
   // Import the Firebase BoM
   implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
   // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  
   // Add the dependency for the Firebase SDK for Google Analytics
   implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  
   // TODO: Add the dependencies for any other Firebase products you want to use
   // See https://firebase.google.com/docs/android/setup#available-libraries
   // For example, add the dependencies for Firebase Authentication and Cloud Firestore
   implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
   implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của Firebase Android thư viện.

  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Bắt đầu sau Tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

  Chưa bật Analytics

  dependencies {
   // ...
  
   // Import the Firebase BoM
   implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
   // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  
   // TODO: Add the dependencies for Firebase products you want to use
   // See https://firebase.google.com/docs/android/setup#available-libraries
   // For example, add the dependencies for Firebase Authentication and Cloud Firestore
   implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
   implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của Firebase Android thư viện.

  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Bắt đầu sau Tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

 2. Sau khi thêm các phần phụ thuộc cho những sản phẩm mà bạn muốn sử dụng, hãy đồng bộ hoá Dự án Android có tệp Gradle.

Tất cả chỉ có thế! Bạn có thể bỏ qua để xem những đề xuất các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập, hãy truy cập vào Khắc phục sự cố trên Android và Câu hỏi thường gặp.Cách 2: Thêm Firebase bằng Trợ lý Firebase

Trợ lý Firebase sẽ đăng ký ứng dụng của bạn với một dự án Firebase và thêm các tệp Firebase, plugin, và các phần phụ thuộc vào dự án Android của bạn — tất cả đều có trong Android Studio!

 1. Mở dự án Android của bạn trong Android Studio, sau đó đảm bảo rằng bạn bằng các phiên bản mới nhất của Android Studio và Trợ lý Firebase:

  • Windows / Linux: Trợ giúp > Kiểm tra để tìm bản cập nhật
  • macOS: Android Studio > Kiểm tra để tìm bản cập nhật
 2. Mở Trợ lý Firebase: Tools > (Công cụ >) Firebase.

 3. Trong ngăn Assistant (Trợ lý), hãy chọn một sản phẩm của Firebase để thêm vào ứng dụng của bạn. Mở rộng phần hướng dẫn, sau đó nhấp vào đường liên kết hướng dẫn (ví dụ: Analytics > Ghi lại sự kiện Analytics).

  1. Nhấp vào Kết nối với Firebase để kết nối dự án Android của bạn với Firebase.

  2. Nhấp vào nút này để thêm một sản phẩm mà bạn muốn sử dụng Firebase (ví dụ: Thêm Analytics vào ứng dụng của bạn).

 4. Đồng bộ hoá ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng tất cả các phần phụ thuộc đều có phiên bản cần thiết.

 5. Trong ngăn Trợ lý, hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập còn lại cho Firebase đã chọn.

 6. Thêm bao nhiêu sản phẩm Firebase khác tuỳ thích thông qua Firebase Trợ lý!

Tất cả chỉ có thế! Hãy nhớ xem nội dung đề xuất các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập, hãy truy cập vào Khắc phục sự cố trên Android và Câu hỏi thường gặp.Thư viện có sẵn

Phần này liệt kê các sản phẩm của Firebase được hỗ trợ cho Android và Gradle của các sản phẩm đó phần phụ thuộc. Tìm hiểu thêm về các thư viện Android trong Firebase này:

Lưu ý rằng khi sử dụng Firebase Android BoM, bạn không chỉ định từng phiên bản thư viện khi khai báo thư viện Firebase trong tệp cấu hình bản dựng Gradle.

Dịch vụ hoặc sản phẩm Phần phụ thuộc Gradle Phiên bản
mới nhất
Thêm Analytics?
Bảng kê khai thành phần của Firebase trên Android
(Bảng kê khai thành phần)
com.google.firebase:firebase-bom

Phiên bản BoM của Firebase mới nhất chứa các phiên bản mới nhất của mỗi thư viện Firebase Android. Để tìm hiểu xem phiên bản thư viện nào được liên kết với một phiên bản BoM cụ thể, hãy xem lại ghi chú phát hành cho phiên bản BoM đó.

33.1.2
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads 23.2.0
Số liệu phân tích com.google.firebase:firebase-analytics 22.0.2
Nhà cung cấp tuỳ chỉnh của tính năng Kiểm tra ứng dụng com.google.firebase:firebase-appcheck 18.0.0
Trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng com.google.firebase:firebase-appcheck-debug 18.0.0
Nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng cho API Tính toàn vẹn của Play com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity 18.0.0
Phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution 16.0.0-beta13
API Phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution-api 16.0.0-beta13
Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle 5.0.0
Xác thực com.google.firebase:firebase-auth 23.0.0
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore 25.0.0
SDK ứng dụng Hàm đám mây dành cho Firebase com.google.firebase:firebase-functions 21.0.0
Giải pháp gửi thông báo qua đám mây com.google.firebase:firebase-messaging 24.0.0
Bộ nhớ trên đám mây com.google.firebase:firebase-storage 21.0.0
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics 19.0.3
Crashlytics NDK com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk 19.0.3
Trình bổ trợ Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle 3.0.2
Hỗ trợ mô-đun tính năng linh hoạt com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support 16.0.0-beta03
Đường liên kết động com.google.firebase:firebase-dynamic-links 22.1.0
Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging 21.0.0
(bắt buộc)
Màn hình hiển thị tính năng gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display 21.0.0
(bắt buộc)
Cài đặt Firebase com.google.firebase:firebase-installations 18.0.0
API Trình tải mô hình học máy của Firebase com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader 25.0.0
Giám sát hiệu suất com.google.firebase:firebase-perf 21.0.1
Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất com.google.firebase:perf-plugin 1.4.2
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực com.google.firebase:firebase-database 21.0.0
Cấu hình từ xa com.google.firebase:firebase-config 22.0.0
Vertex AI cho Firebase com.google.firebase:firebase-vertexai 16.0.0-beta03
Trình bổ trợ Dịch vụ Google Play com.google.gms:google-services 4.4.2
THƯ VIỆN KHÔNG DÙNG NỮA
Nhà cung cấp SafetyNet của tính năng Kiểm tra ứng dụng com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet 16.1.2
Lập chỉ mục ứng dụng com.google.firebase:firebase-appindexing 20.0.0

Các mô-đun KTX của Firebase

Số liệu phân tích com.google.firebase:firebase-analytics-ktx 22.0.2
Nhà cung cấp tuỳ chỉnh của tính năng Kiểm tra ứng dụng com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx 18.0.0
API Phân phối ứng dụng com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx 16.0.0-beta13
Xác thực com.google.firebase:firebase-auth-ktx 23.0.0
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore-ktx 25.0.0
SDK ứng dụng Hàm đám mây dành cho Firebase com.google.firebase:firebase-functions-ktx 21.0.0
Giải pháp gửi thông báo qua đám mây com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx 24.0.0
Bộ nhớ trên đám mây com.google.firebase:firebase-storage-ktx 21.0.0
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx 19.0.3
Đường liên kết động com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx 22.1.0
Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessages-ktx 21.0.0
(bắt buộc)
Màn hình hiển thị tính năng gửi thông báo trong ứng dụng com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx 21.0.0
(bắt buộc)
Cài đặt Firebase com.google.firebase:firebase-installations-ktx 18.0.0
API Trình tải mô hình học máy của Firebase com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx 25.0.0
Giám sát hiệu suất com.google.firebase:firebase-perf-ktx 21.0.1
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực com.google.firebase:firebase-database-ktx 21.0.0
Cấu hình từ xa com.google.firebase:firebase-config-ktx 22.0.0

Các thư viện Bộ công cụ học máy của Firebase

API Mô hình tuỳ chỉnh học máy của Firebase com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 22.0.4
API Vision máy học của Firebase com.google.firebase:firebase-ml-vision 24.1.0
Học máy Firebase: Mô hình gắn nhãn hình ảnh com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 20.0.2
Công nghệ học máy của Firebase: Mô hình phát hiện và theo dõi đối tượng com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model 19.0.6
Học máy Firebase: Mô hình phát hiện khuôn mặt com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model 20.0.2
Học máy Firebase: Mô hình quét mã vạch com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model 16.1.2
Học máy Firebase: AutoML Vision Edge API com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl 18.0.6
Công nghệ học máy của Firebase: API ngôn ngữ tự nhiên com.google.firebase:firebase-ml-natural-language 22.0.1
Công nghệ học máy của Firebase: Mô hình nhận dạng ngôn ngữ com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model 20.0.8
Công nghệ học máy của Firebase: Dịch mô hình com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model 20.0.9
Công nghệ học máy của Firebase: Mô hình Trả lời thông minh com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model 20.0.8Các bước tiếp theo

Thêm dịch vụ Firebase vào ứng dụng:

Tìm hiểu về Firebase: