Liên kết động Firebase

Liên kết động Firebase là các liên kết hoạt động theo cách bạn muốn, trên nhiều nền tảng và cho dù ứng dụng của bạn đã được cài đặt hay chưa.

Với Liên kết động, người dùng của bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất hiện có cho nền tảng mà họ mở liên kết của bạn. Nếu người dùng mở Liên kết động trên iOS hoặc Android, họ có thể được đưa trực tiếp đến nội dung được liên kết trong ứng dụng gốc của bạn. Nếu người dùng mở cùng một Liên kết động trong trình duyệt trên máy tính để bàn, họ có thể được đưa đến nội dung tương đương trên trang web của bạn.

Ngoài ra, Liên kết động hoạt động trên các lượt cài đặt ứng dụng: nếu người dùng mở Liên kết động trên iOS hoặc Android và chưa cài đặt ứng dụng của bạn thì người dùng có thể được nhắc cài đặt ứng dụng đó; sau đó, sau khi cài đặt, ứng dụng của bạn sẽ khởi động và có thể truy cập vào liên kết.

Làm thế nào nó hoạt động?

Bạn tạo Liên kết động bằng cách sử dụng bảng điều khiển Firebase, sử dụng API REST, API iOS hoặc Android Builder hoặc bằng cách tạo URL bằng cách thêm tham số Liên kết động vào miền cụ thể cho ứng dụng của bạn. Các tham số này chỉ định các liên kết bạn muốn mở, tùy thuộc vào nền tảng của người dùng và liệu ứng dụng của bạn có được cài đặt hay không.

Khi người dùng mở một trong các Liên kết động của bạn, nếu ứng dụng của bạn chưa được cài đặt thì người dùng sẽ được đưa đến Cửa hàng Play hoặc App Store để cài đặt ứng dụng của bạn (trừ khi bạn chỉ định khác) và ứng dụng của bạn sẽ mở. Sau đó, bạn có thể truy xuất liên kết đã được chuyển đến ứng dụng của mình và xử lý liên kết sâu phù hợp với ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tạo Liên kết động bằng tên miền của riêng mình :

https://example.com/summer-sale
https://example.com/links/promos/summer-sale
https://links.example.com/summer-sale
https://ex.amp.le/summer-sale

Hoặc nếu bạn không có miền cho ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng miền phụ page.link tùy chỉnh miễn phí:

https://example.page.link/summer-sale

Tạo miền phụ của bạn miễn phí trong bảng điều khiển Firebase.

Tất cả các tính năng của Liên kết động, bao gồm phân tích, phân bổ sau cài đặt và tích hợp SDK, đều hoạt động với cả miền page.link tùy chỉnh và miền của riêng bạn.

Lộ trình thực hiện

Thiết lập Firebase và SDK liên kết động Bật Liên kết động Firebase cho dự án Firebase của bạn trong bảng điều khiển Firebase. Sau đó, hãy đưa SDK liên kết động vào ứng dụng của bạn.
Tạo liên kết động Bạn có thể tạo Liên kết động theo chương trình hoặc bằng cách sử dụng bảng điều khiển Firebase.
Xử lý Liên kết động trong ứng dụng của bạn Khi ứng dụng của bạn mở ra, hãy sử dụng SDK liên kết động để kiểm tra xem Liên kết động có được chuyển tới ứng dụng đó hay không. Nếu vậy, hãy lấy liên kết sâu từ dữ liệu Liên kết động và xử lý liên kết sâu nếu cần.
Xem dữ liệu phân tích Theo dõi hiệu suất của Liên kết động của bạn trong bảng điều khiển Firebase.

Bước tiếp theo