Apple'ın App Store veri açıklama şartlarına hazırlanma

Apple, App Store'da uygulama yayınlayan geliştiricilerin, uygulamalarının veri kullanımıyla ilgili belirli bilgileri açıklamalarını zorunlu tutmaktadır.

Bu belge, Apple'ın yönergelerine göre açıklama yapılmasını gerektirebilecek Firebase Apple platform kitaplığı davranışları içerir. Firebase'i yüklerken, seçtiğiniz bağımlılık yöneticisinin uygulamanıza yüklediği derleme hedeflerini not edin. Bağımlılık yöneticinizin listelediği her hedef için, hangi veri toplama işlemlerini açıklamanız gerektiğini belirlemek üzere bu belgenin ilgili bölümünü inceleyin. Bazı Firebase derleme hedeflerinin diğerlerine geçici bağımlılıkları olduğundan, yüklediğiniz Firebase derleme hedeflerinin sayısı beklediğiniz sayıdan fazla olabilir.

Ek veriler içeren isteğe bağlı ürün özelliklerinden yararlanıyor veya ek veriler içeren yeni ürün özellikleriyle ilgili testlere katılıyorsanız bu özelliklerin veya testlerin ek veri açıklamaları gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.

Uygulama açıklamalarınızın doğru olduğundan emin olmak için daima her Firebase SDK'sının en son sürümünü kullanmanızı öneririz.

Firebase kullanıcı aracısı

Firebase kullanıcı aracısı, çoğu Firebase SDK'sından toplanan bir bilgi paketidir ve şunları içerir: cihaz, işletim sistemi, uygulama paketi kimliği ve geliştirici platformu. Kullanıcı aracısı hiçbir zaman bir kullanıcı veya cihaz tanımlayıcısına bağlanmaz ve Firebase ekibi tarafından Firebase özellik kararlarını daha iyi bilgilendirmek amacıyla platform ve sürüm benimsemeyi belirlemek için kullanılır.

FirebaseCore

 • Veri toplamaz.

GoogleUtilities

 • Veri toplamaz ancak veri toplamak için diğer SDK'lar tarafından kullanılabilecek ağ iletişimi yardımcı programlarını içerir.

GoogleDataTransport

Diğer SDK'lar tarafından veri toplamak için kullanılabilecek ağ iletişimi yardımcı programlarını içerir.

Her zaman toplanır

 • Ürün kalitesini izlemek ve korumak için istemci günlüğü etkinliği önbelleğinin boyutu ve çeşitli nedenlerle bırakılan istemci günlüğü etkinliklerinin sayısı gibi SDK performansıyla ilgili meta verileri toplar.

FirebaseABTesting

A/B Testi veri toplamaz.

Firebase A/B Testi SDK'sı, Firebase Remote Config ve Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma için deneme gruplarında üyelik belirtmek amacıyla Google Analytics kullanıcı özelliklerini ayarlar ve kullanır.

Google Analytics

Google Analytics veri toplama bilgilerini bu destek makalesinde bulabilirsiniz.

FirebaseAppCheck

Varsayılan olarak toplandı

Kullanıma bağlı

 • DeviceCheck sağlayıcısı yüklendiyse DCDevice jetonunu DeviceCheck'den toplar.
 • App Attest sağlayıcısı yüklüyse App Attest'ten hem onay nesnesini hem de onaylama nesnesini toplar.

FirebaseAppDistribution

App Distribution SDK'sı yalnızca beta testi kullanımı için tasarlanmıştır. App Store'a gönderirken uygulamanıza App Distribution SDK'sını dahil etmeyin.

FirebaseAuthentication

Her zaman toplanır

 • Kullanıcı kimlik doğrulaması amacıyla tanımlayıcılar oluşturur ve depolar.

Varsayılan olarak toplandı

Kullanıma bağlı

 • Geliştirici, kullanıcıya görünen ad sağlarsa bir görünen ad toplar.
 • Kullanıcıların, e-posta şifresi veya e-posta bağlantısı kimlik doğrulaması kullanırken geliştirici tarafından sağlanan e-posta adreslerini ya da geliştirici birleşik kimlik kullanıyorsa birleşik sağlayıcının yanıtında saklanan e-posta adreslerini toplar.
 • Telefonla kimlik doğrulama kullanılırken veya kullanıcının telefon numarası kimlik doğrulama yöntemi olarak eklendiğinde geliştirici tarafından sağlanan şekilde kullanıcıların telefon numaralarını toplar. Saniyelik etmen olarak SMS kimlik doğrulaması akışları sırasında da toplanır.
 • Geliştirici Firebase Authentication ile üçüncü taraf kimlik doğrulama sağlayıcısı kullanıyorsa üçüncü taraf kimlik doğrulama sağlayıcılarıyla ilgili iletişim bilgilerini toplar. Örneğin, geliştirici, Facebook kimlik doğrulaması kullanıyorsa verilen kapsamlara bağlı olarak kullanıcı tanımlayıcısı Facebook profiline bağlanabilir. Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama sağlayıcısının belgelerine bakın.
 • Uygulama, Oyun Merkezi'ne bağlıysa kullanıcının Oyun Merkezi kimliğini depolar.
 • Uygulamanız kimlik doğrulama akışlarını korumak için reCAPTCHA Enterprise kullanıyorsa bu jetonu toplar. reCAPTCHA Enterprise ile ilgili ek Apple gizlilik ayrıntılarını inceleyin.

FirebaseCrashlytics

Her zaman toplanır

 • Bir uygulama kilitlendiğinde yığın izlemeleri ve ilgili uygulama durumunu toplar.
 • Kilitlenmelerde hata ayıklamaya yardımcı olmak için cihaz ve işletim sistemi bilgilerini toplar.

Kullanıma bağlı

 • Geliştiricilerin kilitlenme raporlarına eklediği özel anahtarları, günlükleri ve serbest metin tabanlı kullanıcı kimliklerini toplar. Ayrıca, özel yığın izlemelere sahip geliştirici tarafından tanımlanmamış onarılabilir etkinlikleri de toplar.
 • Crashlytics, Google Analytics ile birlikte kullanılırsa "içerik haritası" günlüklerini toplar. Bu günlükler, kilitlenmeden hemen önceki kullanıcı işlemlerini ve kilitlenme sayılarını tanımlar.
 • Uygulamaya Firebase Remote Config SDK'sı da dahilse Remote Config şablonunun geliştirici tarafından tanımlanan kısımlarını ve şablon meta verilerini toplar. Bu veriler Remote Config şablon sürümü, kullanıma sunma varyantı kimliği, parametre anahtarları ve etkin kullanıma sunmalardan etkilenen parametre değerlerini içerir.

FirebaseDatabase

Varsayılan olarak toplandı

 • Ertelenen derin bağlantılar (uygulama yükleme sonrası derin bağlantı) için cihazın ekran boyutları, dili, OS sürümü, paket kimliği, IP adresi ve Firebase SDK sürümü dahil olmak üzere cihaz verilerini geçici olarak toplar.
 • Uygulamanın ilk kez başlatılmasında, varsa cihazın yapıştırma panosundaki dinamik bağlantı URL'sini geçici olarak toplar. Geliştiriciler, uygulamanın Info.plist dosyasında FirebaseDeepLinkPasteboardRetrievalEnabled özelliğini NO olarak ayarlayarak Pasteboard kullanımını devre dışı bırakabilirler.

Dynamic Links, Google Analytics ile birlikte kullanılırsa:

 • Bağlantı etkileşimi etkinliklerini Google Analytics aracılığıyla otomatik olarak günlüğe kaydeder. Otomatik etkinlik günlük kaydını devre dışı bırakmak için FirebaseAnalytics uygulamasını uygulamadan kaldırın.

FirebaseFirestore

Varsayılan olarak toplandı

FirebaseFunctions

Her zaman toplanır

 • İşlev çağrısında bulunan işlev adı ve IP adresi de dahil olmak üzere işlev çağrısı meta verilerini toplar.

FirebaseInAppMessaging

Her zaman toplanır

 • Uygulama içi mesajlarla olan etkileşimleri kaydeder. Bu etkileşimler (gösterimler, tıklamalar, reddetmeler) Google Analytics aracılığıyla kaydedilir. Etkileşimler de geliştiricilerin mesajlaşma kampanyalarının etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olmak için Firebase tarafından kaydedilir.

FirebaseInstallations

Varsayılan olarak toplandı

FirebaseMessaging

Her zaman toplanır

 • APNs jetonunu kaydeder ve Firebase Cloud Messaging (FCM) kayıt jetonu görevi gören bir uygulama yükleme kimliğiyle ilişkilendirir.
 • Konu aboneliği ve abonelik iptali için cihaz modeli, dil, saat dilimi, OS sürümü, uygulama tanımlayıcı ve uygulama sürümü toplar.

Varsayılan olarak toplandı

Kullanıma bağlı

Cloud Messaging, Google Analytics ile birlikte kullanılıyorsa:

 • Bildirim etkileşimlerini Google Analytics aracılığıyla otomatik olarak günlüğe kaydeder. Bu davranışı devre dışı bırakmak için FirebaseAnalytics uygulamasını uygulamanızdan kaldırın.

FirebaseMLModelDownloader

Her zaman toplanır

 • İndirme etkinlikleri, silme etkinlikleri ve hatalar gibi ML modeli indirme meta verilerini toplar.

FirebasePerformance

Her zaman toplanır

 • Performans verilerinin coğrafyaya dayalı segmentasyonunu sağlamak için IP adreslerini toplar.
 • Uygulama performansını ölçmek için uygulama başlatma süresi ve ağ isteği gecikmesi gibi uygulama performansı metriklerinin yanı sıra geliştirici tarafından belirtilen özel izleri toplar.
 • Uygulamanın performansının zaman çizelgesi görünümü sağlamak için uygulamanın CPU/bellek kullanımını toplar.
 • Performans verilerini farklı cihaz segmentlerine göre filtrelemek için cihaz bilgilerini, işletim sistemi bilgilerini ve uygulama bilgilerini toplar.

FirebaseRemoteConfig

Her zaman toplanır

 • Bu verilere dayalı parametreleri hedeflemek için cihazın ülke kodu, dil kodu, saat dilimi, OS sürümü, Firebase Apple uygulama kimliği ve paket kimliği bilgilerini toplar. Kullanım trendlerini anlamak ve ürün yönünü belirlemek için OS sürümü ve SDK sürümü de toplanıp toplanır.

Varsayılan olarak toplandı

Kullanıma bağlı

Remote Config, Google Analytics ile birlikte kullanılırsa:

 • Kullanıcı mülkü koşullarına dayalı parametreleri hedeflemek amacıyla Google Analytics için Firebase SDK'sı tarafından elde edilen kullanıcı özelliklerini toplar.
 • İlk açılış zamanına dayalı parametreleri hedeflemek amacıyla Google Analytics için Firebase SDK'sı tarafından alınan first_open etkinlik zaman damgasını toplar.

Remote Config kişiselleştirmesi kullanılıyorsa:

 • Firebase Remote Config SDK'sı tarafından elde edilen veriler ve Google Analytics için Firebase SDK'sı tarafından sağlanan etkinlikler, tahmine dayalı modeller oluşturmak ve bu modellerin performansını ölçmek amacıyla kullanılabilir.

FirebaseSessions

Her zaman toplanır

 • Uygulama kalitesini izlemek için paket kimliği, işletim sistemi bilgileri, SDK sürümü ve ağ bağlantısı türü gibi uygulama performansıyla ilgili meta verileri toplar.
 • Performansı oturuma göre filtrelemek amacıyla performans metriklerini kullanıcı oturumları halinde gruplandırmak için bir uygulamanın arka plana alındığı zaman gibi kullanım verilerini toplar.

FirebaseStorage

Varsayılan olarak toplandı