Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Firebase düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Bu roller tam okuma / yazma izni vermek veya salt okunur erişim tüm Firebase ürünlere.

Kullanarak üyelerine bu Firebase düzey rolleri atama Firebase konsolu .

rol Açıklama izinler
Firebase Yöneticisi
roles/firebase.admin
Tam okuma/yazma erişimi
tüm Firebase hizmetleri
Firebase Görüntüleyici
roles/firebase.viewer
Salt okunur erişim
tüm Firebase hizmetleri