Check out what’s new from Firebase@ Google I/O 2021, and join our alpha program for early access to the new Remote Config personalization feature. Learn more

Firebase düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Bu roller, tüm Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlar.

Firebase konsolunu kullanarak bu Firebase düzeyindeki rolleri üyelerinize atayın.

rol Açıklama izinler
Firebase Yöneticisi
roles/firebase.admin
Tam okuma/yazma erişimi
tüm Firebase hizmetleri
Firebase Görüntüleyici
roles/firebase.viewer
Salt okunur erişim
tüm Firebase hizmetleri