Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Firebase ürün kategorisi önceden tanımlanmış rolleri

Bu roller, ürün gruplarına tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlar. Google Analytics ve genel ürün kategorileri etrafında yapılandırılmışlardır.

Kullanarak üyelerine bu ürün kategorisi rolleri atama Firebase konsolu .

Firebase Analytics rolleri

rol Açıklama izinler
Firebase Analytics Yöneticisi
roles/firebase.analyticsAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Analytics Görüntüleyici
roles/firebase.analyticsViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Rolleri geliştirin

rol Açıklama izinler
Firebase Geliştirme Yöneticisi
roles/firebase.developAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Geliştirme Görüntüleyicisi
roles/firebase.developViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Kalite rolleri

rol Açıklama izinler
Firebase Kalite Yöneticisi
roles/firebase.qualityAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Kalite Görüntüleyici
roles/firebase.qualityViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Grow rolleri

rol Açıklama izinler
Firebase Büyüme Yöneticisi
roles/firebase.growthAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Grow Görüntüleyici
roles/firebase.growthViewer
Şunlara salt okuma erişimi: