Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Firebase ürün kategorisi önceden tanımlanmış rolleri

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu roller, ürün gruplarına tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlar. Google Analytics ve genel ürün kategorileri etrafında yapılandırılmışlardır.

Bu ürün kategorisi rollerini, Firebase konsolunu veya Google Cloud Console'u kullanarak proje üyelerine atayın.

Firebase Analytics rolleri

rol Tanım izinler
Firebase Analytics Yöneticisi
roles/firebase.analyticsAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Analytics Görüntüleyici
roles/firebase.analyticsViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Rolleri geliştirin

rol Tanım izinler
Firebase Geliştirme Yöneticisi
roles/firebase.developAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Geliştirme Görüntüleyicisi
roles/firebase.developViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Kalite rolleri

rol Tanım izinler
Firebase Kalite Yöneticisi
roles/firebase.qualityAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Kalite Görüntüleyici
roles/firebase.qualityViewer
Şunlara salt okuma erişimi:

Firebase Grow rolleri

rol Tanım izinler
Firebase Büyüme Yöneticisi
roles/firebase.growthAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Grow Görüntüleyici
roles/firebase.growthViewer
Şunlara salt okuma erişimi: