Önceden tanımlanmış Firebase rolleri

Firebase önceden tanımlanmış rolleri, bir kullanıcının seçtiği Firebase'e özel rollerdir. temel rollerden (önceki adıyla "ilkel" rolleri). Her proje üyesine birden fazla rol atayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış rolleri kullanarak farklı erişim düzeyleri (Yönetici veya Görüntüleyici) ve erişim kapsamının (ayrı ayrı ürünler mi, ürün grupları mı) olduğunu belirlemeniz gerekir.

Gerektiğinde önceden tanımlanmış rollerin izinleri otomatik olarak içerdiğini unutmayın Bunlar: