Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Firebase önceden tanımlanmış roller

Firebase önceden tanımlanmış roller , ilkel rollere göre daha ayrıntılı erişim denetimi sağlayan küratörlü Firebase'e özgü rollerdir. Her üyeye birden fazla rol atayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış rolleri kullanarak, farklı erişim düzeyleri (Görüntüleyiciye karşı Yönetici) ve erişim genişliğini (ürün gruplarına karşı tek tek ürünler) verebilirsiniz.

Gerektiğinde, önceden tanımlanmış rollerin otomatik olarak şu izinleri içerdiğini unutmayın: