Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Firebase önceden tanımlanmış roller

Firebase rolleri temel roller daha detaylı erişim kontrolü sağlamak seçilmiş Firebase özgü rolleri (daha önce "ilkel" rolleri adlandırılır) önceden tanımlı. Her üyeye birden fazla rol atayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış rolleri kullanarak, farklı erişim seviyeleri (Görüntüleyici karşı Yönetici) yanı sıra erişim genişliğini (ürün gruplarıyla karşı bireysel ürünleri) verebilir.

  • Firebase düzey rolleri : tam okuma / yazma izni veya salt okunur tüm Firebase ürünlere erişim Rolleri.
    Sen kullanarak Firebase düzey rolleri atayabilirsiniz Firebase konsolu .

  • Ürün kategorisi rolleri : tam okuma / yazma izni veya salt okunur ürünlerin gruplarına erişim Rolleri. Google Analytics ve genel ürün kategorileri etrafında yapılandırılmıştır.
    Sen kullanarak Firebase ürün kategorisi rolleri atayabilirsiniz Firebase konsolu .

  • Ürün düzeyinde rolleri : tam okuma / yazma izni veya salt okunur belirli Firebase ürünlere erişim Rolleri.
    Sen kullanarak Firebase ürün düzeyinde rolleri atayabilirsiniz Google Bulut Konsolu .

Gerektiğinde önceden tanımlanmış rollerin aşağıdaki izinleri otomatik olarak içerdiğini unutmayın: