Firebase JavaScript SDK'sı için desteklenen ortamlar

Desteklenen ortamlar

Firebase JavaScript SDK'sı aşağıdaki ortamlarda resmi olarak desteklenir.

Tarayıcılar

Firebase ürünü Kenar Firefox Krom iOS Safari Safari
Uygulama Kontrolü
Analitik
Kimlik doğrulama
Bulut Firestore
(hariç
ısrar)

(hariç
sebat
iOS < 10 ise)
Bulut İşlevleri
Firebase kurulumları
Bulut Mesajlaşma
(Edge 17+, mobil hariç)
Bulut depolama
Performans İzleme
Gerçek Zamanlı Veritabanı
Uzaktan Yapılandırma

Diğer ortamlar

Firebase ürünü Yerel Tepki Node.js Krom
Uzantılar
Kordova
Uygulama Kontrolü
(yerel cihaz doğrulaması yapmak için özel bir sağlayıcı kullanma)

( özel bir sağlayıcı kullanarak)
Analitik
Kimlik doğrulama
( notu gör )

( notu gör )

( notu gör )

( notu gör )
Bulut Firestore
(hariç
ısrar)

(hariç
ısrar)
Bulut İşlevleri
Firebase kurulumları
Bulut Mesajlaşma
Bulut depolama
(hariç
yüklemeler)
Performans İzleme
Gerçek Zamanlı Veritabanı
Uzaktan Yapılandırma

Çoklu dolgular

Firebase JavaScript SDK'sı, web platformunun en son standartları üzerine kurulmuştur. Bazı eski tarayıcılar ve JavaScript ortamları, Firebase'in gerektirdiği tüm özellikleri desteklemez. Bu tarayıcıları/ortamları desteklemeniz gerekiyorsa çoklu doldurmaları buna göre yüklemeniz gerekir.

Aşağıdaki bölümler ihtiyaç duyabileceğiniz çoklu doldurmaların çoğunu tanımlamaktadır.

Gerekli çoklu doldurmalar

Ortamlar Çoklu dolgular
Safari 7 & 8 & 9 ES Kararlı
Düğüm < 6,5 ES Kararlı

İsteğe bağlı çoklu doldurmalar

Ortamlar Çoklu dolgular Firebase ürünleri
  • Düğüm
  • Safari < 10.1
  • iOS < 10.3
gidip getirmek
  • Bulut İşlevleri
  • Performans İzleme
  • Native ve Expo'ya Tepki Verme
baz-64
  • Bulut depolama

Önerilen çoklu doldurmalar

Çoklu dolgular Lisans
ES Kararlı MİT
gidip getirmek MİT
baz-64 MİT

React Native ve Expo için Gerekli Polyfill Kurulumu

React Native ve Expo için base-64 kodlu bir dize yüklüyorsanız aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Base-64'ü npm'den yükleyin:

npm install base-64

base-64 decode içe aktarın ve Cloud Storage'ın erişebilmesi için bunu atob olarak global kapsama ekleyin.

import { decode } from 'base-64';

if(typeof atob === 'undefined') {
  global.atob = decode;
}

Uygulamanıza çoklu dolgular ekleyin

Seçenek 1 : (Önerilen) Babel ile entegre paketleyiciyi kullanın

Bir paketleyici kullanıyorsanız çoklu dolgular elde etmek için Babel ve @babel/preset-env ile entegre edin.

Babel'i paketleyicinize nasıl entegre edeceğinizi öğrenmek için Babel'in etkileşimli kurulum kılavuzunu kullanın.

Babel'de eklenecek çoklu dolgular konusunda endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine, desteklemeniz gereken minimum tarayıcı ortamlarını belirtirsiniz. Babel daha sonra sizin için gerekli çoklu dolguları ekler. Babel, Firebase veya kendi kodunuz yeni ES özelliklerini kullanmaya başlasa bile tarayıcı desteği gereksinimlerinizin her zaman karşılanmasını sağlar.

@babel/preset-env, ortam hedeflerini belirlemek (seçenek targets ) ve çoklu dolgular eklemek (seçenek useBuiltIns ) için mevcut yapılandırma seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi içerir.

Seçenek 2 : (Önerilmez) Çoklu doldurmaları manuel olarak ekleme

Favori çoklu doldurma kitaplıklarınızı (örneğin, core-js ) kullanarak çoklu doldurmaları manuel olarak ekleyebilirsiniz.

import 'core-js/stable'
import 'cross-fetch/polyfill';

core-js ayrıca doğrudan HTML sayfasına ekleyebileceğiniz hepsi bir arada çoklu doldurma dosyası sağlar.

Bu seçenek, Babel kullanmıyorsanız çoklu doldurmaları yönetmenin uygun bir yolu olabilir. Ancak, sayfa ağırlığını ve dolayısıyla sayfa yükleme süresini artıran gereksiz çoklu doldurmaları içermesi muhtemel olduğundan üretim uygulamaları için bu hepsi bir arada seçeneği önermiyoruz .