ภาพรวมบัญชีบริการ Firebase

Firebase ใช้บัญชีบริการในการทำงานและจัดการบริการโดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ Firebase คุณอาจสังเกตเห็นว่าบัญชีบริการจำนวนหนึ่งมีอยู่ในโปรเจ็กต์ของคุณอยู่แล้ว

นอกจากนี้ คุณยังอาจสังเกตเห็นว่ามีการเพิ่มบัญชีบริการใหม่ลงในโปรเจ็กต์เมื่อคุณเพิ่มบริการหรือดำเนินการบางอย่าง (เช่น การลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery) บัญชีบริการเหล่านี้บางส่วนจะเพิ่มโดย Firebase โดยตรง ขณะที่บัญชีอื่นๆ จะเพิ่มผ่านโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

คุณดูบัญชีบริการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ได้ในแท็บบัญชีบริการของ > การตั้งค่าโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase

รายการบัญชีบริการที่จัดการโดย Firebase มีดังนี้

ชื่อบัญชี การใช้งานบัญชี เมื่อเพิ่มลงในโปรเจ็กต์
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com หากต้องการจัดการและลิงก์บริการ Firebase กับโปรเจ็กต์ Google Cloud - ต้องระบุสำหรับโปรเจ็กต์ Firebase ทั้งหมด

เวลาที่สร้างโปรเจ็กต์ Firebase / เพิ่มบริการ Firebase ไปยังโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีอยู่

service-project-number@gcp-sa-firebase.iam.gserviceaccount.com หากต้องการจัดการและลิงก์บริการ Firebase กับโปรเจ็กต์ Google Cloud - ต้องระบุสำหรับโปรเจ็กต์ Firebase ทั้งหมด

เวลาที่สร้างโปรเจ็กต์ Firebase / เพิ่มบริการ Firebase ไปยังโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีอยู่

หมายเหตุ: โปรเจ็กต์ Firebase บางโปรเจ็กต์ที่สร้างก่อนเดือนกันยายน 2018 จะไม่มีบัญชีบริการนี้ อย่างไรก็ตาม Firebase จะเพิ่มบัญชีบริการนี้ลงในโปรเจ็กต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการที่ต้องใช้บัญชีบริการนี้ในครั้งถัดไป

service-project-number@gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com วิธียืนยันโทเค็นการตอบกลับที่ออกโดยผู้ให้บริการ App Check ต่อไปนี้
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
ขณะลงทะเบียนแอปเพื่อใช้ App Check กับผู้ให้บริการต่อไปนี้
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
project-id@appspot.gserviceaccount.com วิธีจัดการผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ App Engine ได้แก่ Cloud Firestore, Cloud Storage สำหรับ Firebase และ Cloud Functions สำหรับ Firebase ในระหว่างการสร้าง / นำเข้าโปรเจ็กต์ Firebase ไปยัง Firebase
อาจมีโปรเจ็กต์ Google Cloud อยู่แล้วก่อนที่จะนำเข้า
service-project-number@firebase-rules.iam.gserviceaccount.com หากต้องการจัดการกฎการรักษาความปลอดภัยของ Firebase สำหรับ Cloud Firestore, Cloud Storage สำหรับ Firebase และ Realtime Database เวลาที่สร้าง / นำเข้าโปรเจ็กต์ Google Cloud ไปยัง Firebase
service-project number@gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com

(เลิกใช้งานแล้ว) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
เพื่อจัดการที่เก็บข้อมูล Cloud Storage สำหรับ Firebase เวลาที่สร้าง / นำเข้าโปรเจ็กต์ Google Cloud ไปยัง Firebase
firebase-storage@ ไม่ได้กำหนดบัญชีบริการให้กับโปรเจ็กต์ใหม่อีกต่อไป ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสนับสนุน
service-project-number@gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com วิธีใช้งาน Cloud Functions for Firebase ในระหว่างการสร้าง / นำเข้าโปรเจ็กต์ Firebase ไปยัง Firebase
อาจมีโปรเจ็กต์ Google Cloud อยู่แล้วก่อนที่จะนำเข้า
project-number@cloudservices.gserviceaccount.com ในการใช้ Google APIs เวลาที่สร้าง / นำเข้าโปรเจ็กต์ Firebase ไปยัง Firebase
อาจมีโปรเจ็กต์ Google Cloud อยู่แล้วก่อนที่จะนำเข้า
firebase-adminsdk-random5chars@project-id.iam.gserviceaccount.com ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับ Firebase Admin SDK เวลาที่สร้าง / นำเข้าโปรเจ็กต์ Google Cloud ไปยัง Firebase
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com วิธีส่งออกข้อมูล Firebase จาก Google Analytics ไปยัง BigQuery เมื่อลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com วิธีส่งออกข้อมูลจาก Firebase Crashlytics ไปยัง BigQuery เมื่อลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com วิธีส่งออกข้อมูลจาก Firebase Cloud Messaging ไปยัง BigQuery เมื่อลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com วิธีส่งออกข้อมูลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase ไปยัง BigQuery เมื่อลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery
service-project-number@gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com เพื่อนำเข้าข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ Firebase (Google Analytics, Crashlytics, Cloud Messaging, Performance Monitoring) ไปยัง BigQuery เมื่อลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery
ext-extension-instance-id@project-id.iam.gserviceaccount.com เพื่อจัดการการติดตั้งและเรียกใช้ส่วนขยาย Firebase เวลาที่ติดตั้งส่วนขยาย (อินสแตนซ์ของส่วนขยายแต่ละรายการจะมีบัญชีบริการของตัวเอง)
(เลิกใช้งานแล้ว) firebase-crashreporting-random4char@project-name.iam.gserviceaccount.com วิธีอัปโหลดสัญลักษณ์ข้อขัดข้องไปยังรายงานข้อขัดข้องของ Firebase เวลาที่สร้างโปรเจ็กต์ Firebase