ภาพรวมบัญชีบริการ Firebase

Firebase ใช้บัญชีบริการเพื่อดำเนินการและจัดการบริการโดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลรับรองผู้ใช้ เมื่อคุณสร้างโปรเจ็กต์ Firebase คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีบัญชีบริการจำนวนหนึ่งอยู่ในโปรเจ็กต์ของคุณแล้ว

คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีการเพิ่มบัญชีบริการใหม่ลงในโปรเจ็กต์ของคุณเมื่อคุณเพิ่มบริการหรือดำเนินการบางอย่าง (เช่น การลิงก์ผลิตภัณฑ์ Firebase กับ BigQuery) บัญชีบริการเหล่านี้บางบัญชีถูกเพิ่มโดย Firebase โดยตรง อื่นๆ จะถูกเพิ่มผ่านโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

คุณสามารถดูบัญชีบริการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ของคุณได้ในแท็บ บัญชีบริการ ของ > การตั้งค่าโปรเจ็ กต์ในคอนโซล Firebase

รายชื่อบัญชีบริการที่จัดการโดย Firebase มีดังนี้

ชื่อบัญชี การใช้บัญชี เมื่อเพิ่มเข้าในโครงการ
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com ในการจัดการและเชื่อมโยงบริการ Firebase กับโครงการ Google Cloud - จำเป็นสำหรับโครงการ Firebase ทั้งหมด

ในขณะที่สร้างโปรเจ็กต์ Firebase / เพิ่มบริการ Firebase ให้กับโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีอยู่

หมายเหตุ: โปรเจ็กต์ Firebase บางโปรเจ็กต์ที่สร้างก่อนเดือนกันยายน 2018 ไม่มีบัญชีบริการนี้ อย่างไรก็ตาม Firebase จะเพิ่มบัญชีบริการนี้ให้กับโปรเจ็กต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการที่ต้องใช้บัญชีบริการนี้ในครั้งถัดไป

service- project-number @gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com ในการตรวจสอบโทเค็นการตอบกลับที่ออกโดยผู้ให้บริการ App Check ต่อไปนี้:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • เล่น Integrity API
เมื่อลงทะเบียนแอพเพื่อใช้ App Check กับผู้ให้บริการดังต่อไปนี้:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • เล่น Integrity API
project-id @appspot.gserviceaccount.com ในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ App Engine: Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase และ Cloud Functions for Firebase ณ เวลาที่สร้าง/นำเข้าโครงการ Firebase ของโครงการ Google Cloud ไปยัง Firebase
อาจมีอยู่แล้วสำหรับโครงการ Google Cloud ก่อนนำเข้า
service- project-number @firebase-rules.iam.gserviceaccount.com เพื่อจัดการกฎความปลอดภัยของ Firebase สำหรับ Cloud Firestore, Cloud Storage สำหรับ Firebase และฐานข้อมูลเรียลไทม์ ณ เวลาที่สร้าง/นำเข้าโครงการ Firebase ของโครงการ Google Cloud ไปยัง Firebase
service- project number @gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com

(เลิกใช้แล้ว) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
เพื่อจัดการที่เก็บข้อมูล Cloud Storage สำหรับ Firebase ณ เวลาที่สร้าง/นำเข้าโครงการ Firebase ของโครงการ Google Cloud ไปยัง Firebase
บัญชีบริการ firebase-storage@ ไม่ได้ถูกกำหนดให้กับโปรเจ็กต์ใหม่อีกต่อไป ดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสนับสนุน
service- project-number @gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com การใช้งาน Cloud Functions สำหรับ Firebase ณ เวลาที่สร้าง/นำเข้าโครงการ Firebase ของโครงการ Google Cloud ไปยัง Firebase
อาจมีอยู่แล้วสำหรับโครงการ Google Cloud ก่อนนำเข้า
project-number @cloudservices.gserviceaccount.com ในการใช้ Google APIs ณ เวลาที่สร้าง/นำเข้าโครงการ Firebase ของโครงการ Google Cloud ไปยัง Firebase
อาจมีอยู่แล้วสำหรับโครงการ Google Cloud ก่อนนำเข้า
firebase-adminsdk- random5chars @ project-id .iam.gserviceaccount.com เพื่อระบุข้อมูลรับรองสำหรับ Firebase Admin SDK ณ เวลาที่สร้าง/นำเข้าโครงการ Firebase ของโครงการ Google Cloud ไปยัง Firebase
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com ในการส่งออกข้อมูล Firebase จาก Google Analytics ไปยัง BigQuery ในขณะที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ Firebase ใดๆ กับ BigQuery
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com ในการส่งออกข้อมูลจาก Firebase Crashlytics ไปยัง BigQuery ในขณะที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ Firebase ใดๆ กับ BigQuery
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com ในการส่งออกข้อมูลจาก Firebase Cloud Messaging ไปยัง BigQuery ในขณะที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ Firebase ใดๆ กับ BigQuery
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com ในการส่งออกข้อมูลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase ไปยัง BigQuery ในขณะที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ Firebase ใดๆ กับ BigQuery
service- project-number @gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง BigQuery จากผลิตภัณฑ์ Firebase (Google Analytics, Crashlytics, Cloud Messaging, การตรวจสอบประสิทธิภาพ) ในขณะที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ Firebase ใดๆ กับ BigQuery
ext- extension-instance-id @ project-id .iam.gserviceaccount.com เพื่อจัดการการติดตั้งและเรียกใช้ส่วนขยาย Firebase เมื่อติดตั้งส่วนขยาย (อินสแตนซ์ส่วนขยายแต่ละรายการมีบัญชีบริการของตัวเอง)
(เลิกใช้แล้ว) firebase-crashreporting- random4char @ project-name .iam.gserviceaccount.com ในการอัปโหลดสัญลักษณ์ข้อขัดข้องไปยัง Firebase Crash Reporting ในช่วงเวลาที่สร้างโปรเจ็กต์ Firebase