Check out what’s new from Firebase@ Google I/O 2021, and join our alpha program for early access to the new Remote Config personalization feature. Learn more

Zależności pakietów Firebase Android SDK od usług Google Play

Niektóre pakiety SDK Firebase na Androida są zależne od usług Google Play , co oznacza, że ​​będą działać tylko na urządzeniach i emulatorach z zainstalowanymi usługami Google Play. Te pakiety SDK Firebase komunikują się z usługą usług Google Play w tle na urządzeniu, aby zapewnić Twojej aplikacji bezpieczny, aktualny i uproszczony interfejs API. Niektóre urządzenia z systemem Android, takie jak urządzenia Amazon Kindle Fire lub sprzedawane w niektórych regionach, nie mają zainstalowanych usług Google Play.

Które pakiety SDK Firebase wymagają usług Google Play?

Pakiety SDK Firebase można podzielić na trzy kategorie:

  • Wymagane usługi Play — te pakiety SDK wymagają usług Google Play, w przeciwnym razie nie mają żadnej funkcji.
  • Zalecane usługi Play — te pakiety SDK wymagają pełnej funkcjonalności usług Google Play, ale nadal oferują większość funkcji, nawet bez usług Google Play.
  • Usługi Play nie są wymagane — te pakiety SDKS nie wymagają pełnej funkcjonalności usług Google Play.

Poniższe tabele są dokładne tylko dla najnowszej wersji każdego pakietu SDK. Niektóre starsze wersje mogą mieć bardziej rygorystyczne wymagania.

Usługi Google Play nie są wymagane

Produkt Biblioteka Usługi Google Play?
Poświadczenie com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
Nie wymagane
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
Nie wymagane
Pakiet SDK Cloud Functions dla klienta Firebase com.google.firebase:funkcje-firebase:20.0.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
Nie wymagane
Cloud Storage dla Firebase com.google.firebase:firebase-pamięć:20.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
Nie wymagane
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
Nie wymagane
Wiadomości w aplikacji com.google.firebase:firebase-inappwiadomości:20.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
Nie wymagane
Wyświetlanie wiadomości w aplikacji com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
Nie wymagane
Instalacje Firebase com.google.firebase:firebase-instalacje:17.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
Nie wymagane
Monitoring wydajności com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1
Nie wymagane
Baza danych czasu rzeczywistego com.google.firebase:firebase-baza danych:20.0.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
Nie wymagane
Zdalna konfiguracja com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
Nie wymagane
Produkt Biblioteka Usługi Google Play?
AdMob com.google.android.gms:reklamy usług-play:20.2.0 Zalecana*
Analityka com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
Zalecana*
Indeksowanie aplikacji com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 wymagany
Wiadomości w chmurze com.google.firebase: wiadomości-firebase:22.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
wymagany
Dynamiczne linki com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
wymagany
Wizja Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 wymagany
Model niestandardowy Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 wymagany

* Pakiet Firebase SDK dla Google Analytics może wysyłać zdarzenia na dowolne urządzenie, ale niektóre automatyczne statystyki, takie jak dane demograficzne, są dostępne tylko na urządzeniach z usługami Google Play.