Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Nhập người thử nghiệm từ tệp CSV

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Việc nhập trình kiểm tra từ các tệp có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) rất hữu ích khi bạn muốn cấp quyền truy cập bản phát hành cho nhiều người kiểm tra. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm công sức nhập thủ công từng địa chỉ email của người kiểm tra. Bạn có thể sử dụng các nhóm để chia sẻ các bản phát hành trong tương lai với nhóm bạn đã tạo.

Sau khi tạo nhóm, bạn tải tệp CSV chứa email của người kiểm tra lên trong tab Người kiểm tra & nhóm của trang Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển Firebase. Sau đó, bạn nhập email của người kiểm tra từ tệp CSV vào nhóm. Tệp CSV phải chứa địa chỉ email của người kiểm tra trong cột đầu tiên. Tất cả các cột bổ sung được bỏ qua. Ví dụ:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Bước tiếp theo

,

Việc nhập trình kiểm tra từ các tệp có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) rất hữu ích khi bạn muốn cấp quyền truy cập bản phát hành cho nhiều người kiểm tra. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm công sức nhập thủ công từng địa chỉ email của người kiểm tra. Bạn có thể sử dụng các nhóm để chia sẻ các bản phát hành trong tương lai với nhóm bạn đã tạo.

Sau khi tạo nhóm, bạn tải tệp CSV chứa email của người kiểm tra lên trong tab Người kiểm tra & nhóm của trang Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển Firebase. Sau đó, bạn nhập email của người kiểm tra từ tệp CSV vào nhóm. Tệp CSV phải chứa địa chỉ email của người kiểm tra trong cột đầu tiên. Tất cả các cột bổ sung được bỏ qua. Ví dụ:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Bước tiếp theo