Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

عیب‌یابی توزیع برنامه و سؤالات متداول

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

این صفحه راهنمایی عیب‌یابی و پاسخ‌هایی به سؤالات متداول درباره توزیع و آزمایش برنامه‌ها با توزیع برنامه ارائه می‌دهد.

توزیع برنامه ها

از نکات زیر برای عیب یابی مشکلاتی که ممکن است هنگام توزیع برنامه ها بین آزمایش کنندگان خود با آن مواجه شوید، استفاده کنید.

نصب و تست اپلیکیشن ها

از نکات زیر برای عیب یابی مشکلاتی که آزمایش کنندگان شما ممکن است هنگام نصب و آزمایش برنامه های شما با آن مواجه شوند، استفاده کنید.

فعال کردن هشدارهای درون برنامه ای با توزیع برنامه iOS SDK

از نکات زیر برای عیب یابی مشکلاتی استفاده کنید که شامل فعال کردن هشدارهای ساخت جدید درون برنامه با استفاده از توزیع برنامه iOS SDK است.

سوالات متداول