Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania dotyczące platform Apple i Firebase

Ta strona zawiera wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów specyficznych dla platformy Apple, które mogą wystąpić podczas korzystania z Firebase.

Masz inne wyzwania lub nie widzisz poniżej swojego problemu? Zapoznaj się z głównymi najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Firebase, aby uzyskać więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Firebase lub poszczególnych produktów.

Możesz również sprawdzić repozytorium Firebase Apple SDK GitHub , aby uzyskać aktualną listę zgłoszonych problemów i rozwiązywania problemów. Zachęcamy również do zgłaszania własnych problemów związanych z pakietem SDK platformy Firebase Apple!