השבת את ניטור הביצועים של Firebase

אתה יכול לשלוט ברישום נתוני הביצועים לפני האתחול של ה-SDK או לאחר האתחול שלו.

  • לפני אתחול - אתה יכול להפוך את האתחול של ה-SDK מותנה.

  • לאחר אתחול - אתה יכול להשתמש בדגלים הבוליאניים הבאים כדי לקבוע אם האפליקציה שלך שולחת נתוני ביצועים:

    • performance.instrumentationEnabled - שולט ברישום עבור כל הניטור האוטומטי (מחוץ לקופסה)

    • performance.dataCollectionEnabled - שולט ברישום עבור מעקבי קוד מותאמים אישית