Các thiết bị hiện có trong Phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm cho phép bạn kiểm thử ứng dụng của mình trên nhiều loại thiết bị và phiên bản iOS. Sau đây là một số cách để xem thiết bị nào đang hoạt động:

 • Bảng điều khiển của Firebase: Nếu đang chạy kiểm thử trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể thấy danh sách các thiết bị có sẵn trong bước Chọn phương diện của quy trình Chạy quy trình kiểm thử.

 • gcloud CLI: Để xem danh sách các thiết bị hiện có trong Google Cloud CLI, hãy sử dụng lệnh sau:

  gcloud firebase test ios models list
 • Google APIs Explorer: Bạn thậm chí có thể tra cứu trực tiếp các thiết bị mà không cần dự án Firebase hoặc gcloud CLI, bằng cách sử dụng Google APIs Explorer.

Chỉ báo độ ổn định của thiết bị

Phòng thử nghiệm cho biết những thiết bị đang bị suy giảm độ ổn định trong bảng điều khiển của Firebase và Google Cloud CLI kèm theo chỉ báo Giảm độ ổn định. Các thiết bị được gắn nhãn là chỉ báo Độ ổn định giảm (giảm độ ổn định) trả về tỷ lệ kết quả không xác định được cao hơn trong thời gian dài từ 30 ngày trở lên. Tính năng này giúp bạn chọn thiết bị cho trường hợp sử dụng của mình một cách hiệu quả hơn bằng cách cho bạn biết liệu độ ổn định của thiết bị thử nghiệm có giảm hay không.

Xem độ ổn định của thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể xem độ ổn định của thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase khi thiết lập chương trình kiểm thử mới cho một thiết bị cụ thể.

Để xem độ ổn định của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Mở trang Phòng thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Chọn Run a test (Chạy thử nghiệm) rồi chọn loại thử nghiệm.

 3. Tải tệp nhị phân của ứng dụng lên.

 4. Ở bước Chọn phương diện, hãy nhấp vào Tuỳ chỉnh.

 5. Chọn một hoặc nhiều thiết bị để chạy kiểm thử. Tuỳ thuộc vào độ ổn định của thiết bị, bạn có thể thấy nhãn Giảm độ ổn định bên cạnh các thiết bị đã chọn.

 6. Chạy chương trình kiểm thử.

Xem độ ổn định của thiết bị trong Google Cloud CLI

Bạn có thể xem độ ổn định của thiết bị trong Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud đối với một thiết bị cụ thể khi thiết lập chương trình kiểm thử mới.

Để xem độ ổn định của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tải Google Cloud SDK mới nhất xuống và làm theo hướng dẫn.

 2. Chạy một trong các lệnh sau: gcloud firebase test ios models list hoặc gcloud firebase test ios models describe MODEL_ID

Nếu một thiết bị thử nghiệm đang bị suy giảm độ ổn định, thì bạn có thể xem thẻ reduced_stability trong cột TAGS liệt kê các phiên bản bị ảnh hưởng.

Dung lượng của thiết bị

Phòng thử nghiệm cung cấp thông tin tổng hợp về dung lượng của thiết bị di động thông qua bảng điều khiển của Firebase và Firebase CLI. Dung lượng thiết bị là số lượng thiết bị trực tuyến tổng hợp trong phòng thí nghiệm thiết bị di động của Google. Tính năng này giúp bạn đảm bảo rằng có đủ thiết bị trong phòng thí nghiệm thiết bị của chúng tôi để chạy các chương trình kiểm thử hiệu quả hơn. Dung lượng của thiết bị được đo là Cao, Trung bình và Thấp.

Quá trình kiểm thử chạy trên mọi mức dung lượng thiết bị có thể mất nhiều thời gian hơn do những yếu tố sau:

 • Lưu lượng truy cập, ảnh hưởng đến thời điểm bắt đầu kiểm thử. Để kiểm tra xem có sự cố hoặc lỗi được báo cáo nào không, hãy xem Trang tổng quan về trạng thái của Firebase.
 • Lỗi thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến thời gian chạy bài kiểm thử.

Bảng sau đây mô tả các loại dung lượng của thiết bị và đưa ra đề xuất về thời điểm sử dụng từng loại dung lượng:

Dung lượng Nội dung mô tả Đề xuất sử dụng
Dung lượng cao Danh mục thiết bị trong Phòng thử nghiệm chứa nhiều thiết bị. Dùng khi bạn chạy nhiều chương trình kiểm thử.
Dung lượng trung bình Danh mục thiết bị trong Phòng thử nghiệm chứa một số lượng thiết bị vừa phải. Mức dung lượng này phù hợp để chạy hầu hết các thử nghiệm của bạn.
Dung lượng thấp Danh mục thiết bị trong Phòng thử nghiệm chứa một vài thiết bị. Mặc dù các thiết bị không dùng nữa thuộc nhóm dung lượng thấp, nhưng không phải tất cả các thiết bị có dung lượng thấp đều không được dùng nữa. Dùng khi bạn cần chạy kiểm thử trên một phiên bản và kiểu thiết bị cụ thể. Các chương trình kiểm thử này không phù hợp để phân đoạn kiểm thử. Do dung lượng thấp nên các chương trình kiểm thử có thể mất nhiều thời gian để hoàn tất, đặc biệt là khi bạn gọi một số lượng lớn chương trình kiểm thử cùng một lúc.

Xem hạn mức của thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể xem hạn mức của thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase cho một thiết bị cụ thể khi thiết lập thử nghiệm mới.

Để xem dung lượng của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Mở trang Phòng thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Chọn Run a test (Chạy thử nghiệm) rồi chọn loại thử nghiệm.

 3. Tải tệp nhị phân của ứng dụng lên.

 4. Ở bước Chọn phương diện, hãy nhấp vào Tuỳ chỉnh.

 5. (Không bắt buộc) Để lọc thiết bị theo mức dung lượng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc.

  2. Chọn Dung lượng.

  3. Nhấp vào mức dung lượng mà bạn muốn lọc theo: Trung bình hoặc Cao. Để lọc ra những thiết bị có dung lượng thấp, hãy lọc theo cả nhãn Trung bình và Cao.

  4. Nhấp vào Áp dụng.

 6. Chọn một hoặc nhiều thiết bị để chạy kiểm thử. Tuỳ thuộc vào dung lượng của thiết bị, bạn có thể thấy nhãn Trung bình hoặc Cao bên cạnh các thiết bị đã chọn.

 7. Chạy chương trình kiểm thử.

Xem dung lượng của thiết bị trong Google Cloud CLI

Bạn có thể xem dung lượng của thiết bị trong Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud đối với một thiết bị cụ thể khi thiết lập chương trình kiểm thử mới.

Để xem dung lượng của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tải Google Cloud SDK mới nhất xuống và làm theo hướng dẫn. Phiên bản phải từ 417.0.0 trở lên.
 2. Chạy một trong các lệnh sau:
  gcloud firebase test ios list-device-capacities
  hoặc
  gcloud firebase test ios models describe MODEL_ID

Dữ liệu đầu ra bao gồm dung lượng của thiết bị, mã kiểu máy, tên kiểu máy và mã phiên bản hệ điều hành.

Thiết bị và phiên bản không dùng nữa

Các thiết bị không dùng nữa vẫn tồn tại trong ít nhất một tháng trước khi bị xoá khỏi danh mục thiết bị trong Phòng thử nghiệm. Sau khi bạn xoá một thiết bị, Phòng thử nghiệm sẽ không còn chạy các yêu cầu kiểm thử nhắm đến thiết bị đó nữa; những yêu cầu đó được đánh dấu là Skipped.

Thiết bị không dùng nữa

Mô hình Loại Thiết bị/Phiên bản Đang xoá
iPad 5 Bản cứng iPad5/15.4 2024-04-07
iPhone 13 Pro Bản cứng Iphone13pro/15.2 2024-04-07
iPad Mini 4 Bản cứng ipadmini4/15.4 2024-04-07

Yêu cầu thiết bị

Nếu muốn sử dụng một thiết bị không có trong Phòng thử nghiệm, bạn có thể gửi yêu cầu thêm thiết bị vào danh mục.