Câu hỏi thường gặp về Firebase

Bạn có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu bên dưới? Vui lòng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng và tham gia các cuộc thảo luận về Stack Overflow.

Các dự án Firebase và ứng dụng Firebase

Quyền và quyền truy cập vào dự án Firebase

Nền tảng và khung

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp và trang khắc phục sự cố dành riêng cho từng nền tảng để biết các mẹo và câu trả lời hữu ích cũng như xem thêm các câu hỏi thường gặp khác.

bảng điều khiển của Firebase

Giá

Giá của Chức năng đám mây

Giá Cloud Storage cho Firebase

Quyền riêng tư

Thử nghiệm A/B

AdMob

Analytics

Xác thực

Cloud Functions

Hỗ trợ thời gian chạy Chức năng đám mây

Gửi thông báo qua đám mây

Các tính năng của FCM sẽ ngừng hoạt động từ tháng 6 năm 2023

Cloud Storage cho Firebase

Crashlytics

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp và cách khắc phục sự cố của Crashlytics để biết các mẹo hữu ích và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp khác.

Bộ công cụ mô phỏng trên thiết bị của Firebase

Lưu trữ

Giám sát hiệu suất

Truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp và cách khắc phục sự cố của tính năng Theo dõi hiệu suất để biết các mẹo hữu ích và câu trả lời cho các câu hỏi khác.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Cấu hình từ xa

Phòng thử nghiệm

Truy cập vào trang khắc phục sự cố của Phòng thử nghiệm để biết các mẹo hữu ích và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Bộ nhớ phân đoạn người dùng Firebase