Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

عیب یابی Crashlytics و سوالات متداول

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

این صفحه راهنمایی عیب‌یابی و پاسخ به سؤالات متداول در مورد استفاده از Crashlytics را ارائه می‌کند. اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، با پشتیبانی Firebase تماس بگیرید.

عیب یابی عمومی/سؤالات متداول

ادغام ها

پشتیبانی از پلتفرم

مسائل پسرفته