Konfigurowanie Gemini w Firebase w projekcie

Zanim zaczniesz używać Gemini w Firebase, musisz go włączyć w konsoli Firebase.

Aby włączyć Gemini w Firebase:

  1. Jako właściciel lub edytujący projekt otwórz Konsola Firebase i kliknij ipark Gemini w Firebase w prawym górnym rogu konsoli.

    Pojawi się panel Gemini.

  2. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij Rozpocznij.

Teraz możesz przyspieszyć programowanie Firebase dzięki Gemini w Firebase. Dowiedz się więcej o interakcjach z: Gemini w Firebase Wypróbuj Gemini w Firebase konsola.

Rozwiązywanie problemów z Gemini w Firebase

Jeśli Spark Gemini w Firebase nie sprawdź te elementy:

  • Sprawdź, czy interfejs Cloud AI Companion API jest włączony w Konsola Google Cloud.
  • Sprawdź, czy użytkownicy, którym chcesz przyznać dostęp, zostali przypisani rolę użytkownika towarzyszącego Cloud AI w Uprawnienia.

Dalsze kroki