Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Role właściciela, redaktora i przeglądającego

Podstawowe role (właściciel, redaktor, i widza) to podstawowe role IAM i obejmują różne poziomy uprawnień dostępu do wszystkich produktów i usług Firebase.

W poniższej tabeli podsumowano uprawnienia zawarte w każdej roli. Dowiedz się więcej o podstawowych ról w dokumentacji Google Cloud.

Zauważ, że podstawowe role były wcześniej nazywane rolami „prymitywnymi”.

Przypisać te role do użytkowników korzystających z konsoli Firebase .

Rola Uprawnienia
Widz
roles/viewer
Uprawnienia do akcji tylko do odczytu, takich jak przeglądanie (ale nie modyfikowanie) istniejących zasobów lub danych.
Redaktor
roles/editor
Wszystkie uprawnienia rola Viewer, plus uprawnienia do działań, które państwo Modyfikuj, takie jak zmiana istniejących zasobów.
Właściciel
roles/owner
Wszystkie uprawnienia Editor rola plus uprawnienia do następujących działań:
  • Zarządzaj rolami i uprawnieniami do projektu i wszystkich zasobów w projekcie.
  • Skonfiguruj rozliczenia za projekt.
  • Usuń lub przywróć projekt.