Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Role niestandardowe

Role niestandardowe są w pełni dostosowane IAM role, które tworzą dostosować zestaw uprawnień, które spełniają wymagania określone w organizacji. Dowiedz się więcej o niestandardowych ról w dokumentacji Google Cloud.

Użyj uprawnienia Firebase specyficzne , plus wiele innych uprawnień w całej innych produktów Google Cloud , aby tworzyć własne role .