Tích hợp Firebase với dự án trên Dịch vụ trò chơi của Play

Firebase có thể giúp nâng tầm trò chơi của bạn:

 • Ghi lại các sự kiện trong Trò chơi bằng Google Analytics, một giải pháp đo lường ứng dụng miễn phí cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng.

 • Sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Firebase hỗ trợ trò chơi, như Crashlytics, Cấu hình từ xa, v.v.

Bắt đầu

 1. Tạo một dự án Firebase, sau đó thêm Firebase vào trò chơi của bạn (C++ | Unity).

 2. Liên kết ứng dụng Firebase với Tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Đường liên kết này cũng sẽ được dự án sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play sử dụng.
  Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến Thẻ Tích hợp. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Liên kết rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo liên kết.

 3. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn trong Google Play đã được thiết lập để sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play.

Ghi lại sự kiện trong Trò chơi bằng Google Analytics

 1. Thêm Google Analytics vào ứng dụng của bạn.

 2. Sau khi thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng, bạn có thể bắt đầu ghi nhật ký các sự kiện Play Games. Sau đây là một số ví dụ các sự kiện bạn có thể ghi lại:

  • Sự kiện đăng nhập

   Bundle bundle = new Bundle();
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.LOGIN, bundle);
   
  • Mở khóa thành tích

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ACHIEVEMENT_ID, achievementId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.UNLOCK_ACHIEVEMENT, bundle);
   
  • Điểm số trên bảng xếp hạng

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putLong(FirebaseAnalytics.Param.SCORE, score);
   bundle.putString("leaderboard_id", leaderboardId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.POST_SCORE, bundle);
   
 3. Bạn có thể xem sự kiện đã ghi lại trong Trang tổng quan Analytics bảng điều khiển của Firebase.

  Bạn cũng có thể truy cập vào bảng điều khiển của Firebase từ Play Console bằng cách nhấp vào biểu tượng Firebase bên cạnh biểu tượng ứng dụng của bạn trong phần Thông tin chi tiết về trò chơi .

Khắc phục các lỗi thường gặp

Không thể xem các sự kiện Play Games trong trang tổng quan Analytics

 • Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã bật Google Analytics cho Firebase dự án và bạn đã Google Analytics tích hợp trong trò chơi của bạn.

 • Xác minh rằng mã của bạn sẽ triển khai các sự kiện cho LOGIN, UNLOCK_ACHIEVEMENT hoặc POST_SCORE.

 • Xác minh rằng SDK đang ghi nhật ký các sự kiện bằng cách bật ghi nhật ký chi tiết. Vì các thiết bị diễn ra sự kiện theo lô để duy trì thời lượng pin, nên có thể mất một chút thời gian trước khi những sự kiện này xuất hiện trong trang tổng quan Analytics.

Bạn cần liên kết Google Play với Firebase bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Firebase ( > Cài đặt dự án > Tích hợp > Google Play). Nếu bạn đang gặp sự cố khi liên kết, hãy kiểm tra sau:

Không thể truy cập vào bảng điều khiển của Firebase qua Play Console

Đảm bảo tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play được liên kết với một ứng dụng Firebase. Trong Play Console, Chủ sở hữu hoặc Quản trị viên của tài khoản nhà phát triển Play có thể xem trạng thái liên kết trong Thiết lập > Dịch vụ được liên kết > Firebase.