Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Tích hợp Firebase với dự án dịch vụ Play Trò chơi của bạn

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Firebase có thể giúp nâng cấp trò chơi của bạn:

 • Ghi nhật ký các sự kiện Trò chơi với Google Analytics, một giải pháp đo lường ứng dụng miễn phí cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng.

 • Sử dụng bất kỳ sản phẩm Firebase nào hỗ trợ trò chơi , như Crashlytics, Cấu hình từ xa, v.v.

Bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa có, hãy tạo một dự án Firebase, sau đó thêm Firebase vào trò chơi của bạn ( C ++ | Unity ).

 2. Liên kết ứng dụng Firebase với tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn . Cùng một liên kết này sẽ được sử dụng bởi dự án dịch vụ Play Trò chơi của bạn.
  Trong bảng điều khiển Firebase, hãy chuyển đến tab Tích hợp . Trên thẻ Google Play , nhấp vào Liên kết , sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo liên kết.

 3. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn trong Google Play được thiết lập để sử dụng các dịch vụ của Play Trò chơi .

Ghi nhật ký các sự kiện Trò chơi bằng Google Analytics

 1. Thêm Google Analytics vào ứng dụng của bạn.

 2. Khi bạn đã thêm SDK Firebase cho Google Analytics vào ứng dụng của mình, bạn có thể bắt đầu ghi nhật ký các sự kiện Play Trò chơi. Dưới đây là một số sự kiện mẫu mà bạn có thể ghi lại:

  • Sự kiện đăng nhập

   Bundle bundle = new Bundle();
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.LOGIN, bundle);
   
  • Mở khóa thành tích

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ACHIEVEMENT_ID, achievementId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.UNLOCK_ACHIEVEMENT, bundle);
   
  • Điểm trên bảng thành tích

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putLong(FirebaseAnalytics.Param.SCORE, score);
   bundle.putString("leaderboard_id", leaderboardId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.POST_SCORE, bundle);
   
 3. Bạn có thể xem các sự kiện đã ghi trong trang tổng quan Analytics của bảng điều khiển Firebase.

  Bạn cũng có thể truy cập bảng điều khiển Firebase từ Play Console bằng cách nhấp vào biểu tượng Firebase bên cạnh biểu tượng ứng dụng của bạn trong trang Chi tiết trò chơi.

Khắc phục các lỗi phổ biến

Không thể xem các sự kiện Play Trò chơi trong trang tổng quan Analytics

Bạn cần liên kết Google Play với Firebase bằng bảng điều khiển Firebase ( > Cài đặt dự án > Tích hợp > Google Play ). Nếu bạn gặp sự cố khi liên kết, hãy kiểm tra những điều sau:

Không thể truy cập bảng điều khiển Firebase từ Play Console

Đảm bảo rằng tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn được liên kết với ứng dụng Firebase. Trong Play Console , Chủ sở hữu hoặc Quản trị viên của tài khoản nhà phát triển Play có thể xem trạng thái liên kết trong Thiết lập > Dịch vụ được liên kết > Firebase .