Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Phân phối ứng dụng Firebase

Firebase App Distribution giúp việc phân phối ứng dụng của bạn đến những người kiểm tra đáng tin cậy trở nên dễ dàng. Bằng cách đưa ứng dụng của bạn lên thiết bị của người thử nghiệm một cách nhanh chóng, bạn có thể nhận được phản hồi sớm và thường xuyên. Và nếu bạn sử dụng Crashlytics trong ứng dụng của mình, bạn sẽ tự động nhận được các chỉ số về độ ổn định cho tất cả các bản dựng của mình, để bạn biết khi nào bạn sẵn sàng giao hàng.


Sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu cách phân phối ứng dụng iOS của bạn:

Bảng điều khiển Firebase Firebase CLI fastlane

Tìm hiểu cách phân phối các ứng dụng Android của bạn:

Bảng điều khiển Firebase Firebase CLI fastlane Gradle

Các khả năng chính

Đa nền tảng Quản lý cả bản phân phối trước khi phát hành iOS và Android của bạn từ cùng một nơi.
Phân phối nhanh Nhận các bản phát hành sớm đến tay người thử nghiệm của bạn một cách nhanh chóng, với tốc độ giới thiệu nhanh, không cần cài đặt SDK và phân phối ứng dụng tức thì.
Phù hợp với quy trình làm việc của bạn Phân phối các bản dựng bằng bảng điều khiển Firebase, công cụ Giao diện dòng lệnh Firebase (CLI) hoặc Gradle (Android). Tự động hóa phân phối bằng cách tích hợp CLI vào các công việc CI.
Quản lý người kiểm tra Quản lý các nhóm thử nghiệm của bạn bằng cách tổ chức họ thành các nhóm. Dễ dàng thêm người thử nghiệm mới với lời mời qua email hướng dẫn họ qua quá trình giới thiệu. Xem trạng thái của từng người thử nghiệm đối với các phiên bản ứng dụng cụ thể của bạn: xem ai đã chấp nhận lời mời thử nghiệm và tải xuống ứng dụng.
Hoạt động với Crashlytics Khi được kết hợp với Crashlytics, hãy hiểu rõ hơn về tính ổn định của các bản phân phối thử nghiệm của bạn.

Đường dẫn triển khai mẫu

Tải lên bản dựng trước khi phát hành mới nhất của bạn Trước tiên, hãy tải APK hoặc IPA mới nhất của bạn lên App Distribution bằng bảng điều khiển Firebase, Gradle hoặc các công cụ CLI.
Mời người thử nghiệm Sau đó, thêm những người thử nghiệm bạn muốn dùng thử ứng dụng của mình. Người kiểm tra sẽ nhận được một email hướng dẫn họ qua quá trình giới thiệu.
Nhận phản hồi Nhận phản hồi từ người thử nghiệm, theo dõi dữ liệu độ ổn định và lặp lại trên ứng dụng của bạn.
Phát hành các bản dựng beta mới Bất cứ khi nào bạn có một bản dựng mới sẵn sàng để thử nghiệm, chỉ cần tải nó lên App Distribution. Người thử nghiệm của bạn sẽ được thông báo rằng bản dựng mới có sẵn để dùng thử.

Bước tiếp theo

Tìm hiểu cách phân phối ứng dụng iOS của bạn:

Bảng điều khiển Firebase Firebase CLI fastlane

Tìm hiểu cách phân phối các ứng dụng Android của bạn:

Bảng điều khiển Firebase Firebase CLI fastlane Gradle