Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nền tảng, khuôn khổ, thư viện và công cụ được hỗ trợ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Lọc theo

SDK khách hàng

SDK Firebase chính thức để sử dụng trong các ứng dụng web và thiết bị di động

Chức vụ Sự miêu tả Bắt đầu Nguồn
SDK nền tảng của Apple Firebase SDK nền tảng Firebase chính thức của Apple GitHub
SDK Android Firebase SDK Android Firebase chính thức GitHub
SDK JavaScript của Firebase SDK JavaScript chính thức của Firebase GitHub
SDK Firebase C ++ SDK Firebase C ++ chính thức GitHub
SDK Unity Firebase SDK chính thức của Firebase Unity N / A

SDK dành cho quản trị viên

SDK Firebase chính thức để thực hiện các hành động quản trị trong môi trường đặc quyền

Chức vụ Sự miêu tả Bắt đầu Nguồn
SDK quản trị Firebase Node.js SDK quản trị viên Firebase Node.js chính thức GitHub
SDK quản trị viên Java của Firebase SDK quản trị viên Java của Firebase chính thức GitHub
SDK quản trị Python của Firebase SDK quản trị Python của Firebase chính thức GitHub
SDK quản trị Firebase Go SDK quản trị viên Firebase Go chính thức GitHub

Công cụ dòng lệnh

Các công cụ để tương tác với Firebase từ dòng lệnh

Chức vụ Sự miêu tả Docs Nguồn
Công cụ Firebase Công cụ dòng lệnh Firebase (Firebase CLI) GitHub

Thư viện khung

Các thư viện để liên kết Firebase với các khuôn khổ phát triển phổ biến. Mặc dù chúng tôi đề xuất các thư viện này cho các nhà phát triển muốn liên kết Firebase với các khuôn khổ yêu thích của họ, nhưng đây không phải là SDK Firebase chính thức và không thuộc phạm vi hỗ trợ của Firebase. Để được hỗ trợ bằng cách sử dụng các thư viện này, các vấn đề về tệp trực tiếp trên GitHub.

Chức vụ Sự miêu tả Docs Nguồn
AngularFire Liên kết góc cho Firebase GitHub
EmberFire Liên kết Ember cho Firebase GitHub
FlutterFire Liên kết Flutter cho Firebase GitHub
ReactFire Liên kết React cho Firebase GitHub
React Native Firebase Liên kết React Native cho Firebase GitHub
RxFire RxJS ràng buộc cho Firebase GitHub
Vuefire Liên kết Vue cho Firebase GitHub

Các thư viện và công cụ khác

Các thư viện để đơn giản hóa các tác vụ và tích hợp Firebase phổ biến

Chức vụ Sự miêu tả Docs Nguồn
FirebaseUI Thư viện mã nguồn mở gồm các thành phần giao diện người dùng cho các tính năng Firebase khác nhau GitHub
( Android , Apple , Web )
firebase-dart Trình bao bọc Dart cho SDK JavaScript của Firebase GitHub
GeoFire Thư viện nguồn mở cho Cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase bổ sung hỗ trợ cho truy vấn không gian địa lý GitHub
( Android , Apple , Web )
FirePad Thư viện nguồn mở để thêm trình chỉnh sửa được chia sẻ vào ứng dụng web GitHub
Nhập Firebase Một tiện ích giúp nhập các tệp JSON lớn vào Cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase GitHub