Cloud Firestore

Sử dụng cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL linh hoạt, có thể mở rộng, xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Google Cloud để lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu cho mục đích phát triển phía máy khách và phía máy chủ.

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để dùng cho thiết bị di động, web và máy chủ trong quá trình phát triển của Firebase và Google Cloud. Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, API này giúp dữ liệu của bạn được đồng bộ hoá trên các ứng dụng thông qua trình nghe theo thời gian thực, đồng thời cung cấp tính năng hỗ trợ ngoại tuyến cho thiết bị di động và web để bạn có thể tạo các ứng dụng thích ứng hoạt động được bất kể độ trễ mạng hoặc kết nối Internet. Cloud Firestore cũng cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Firebase và Google Cloud, trong đó có Cloud Functions.

Bắt đầu

Các chức năng chính

Tính linh hoạt Mô hình dữ liệu trên Cloud Firestore hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phân cấp và linh hoạt. Lưu trữ dữ liệu của bạn trong tài liệu và được sắp xếp thành bộ sưu tập. Ngoài các bộ sưu tập con, tài liệu có thể chứa các đối tượng lồng nhau phức tạp.
Truy vấn biểu hiện Trong Cloud Firestore, bạn có thể sử dụng các truy vấn để truy xuất từng tài liệu cụ thể hoặc để truy xuất tất cả tài liệu trong một tập hợp khớp với tham số truy vấn của bạn. Truy vấn của bạn có thể bao gồm nhiều bộ lọc theo chuỗi cũng như kết hợp cả tính năng lọc và sắp xếp. Theo mặc định, các tập dữ liệu này cũng được lập chỉ mục, vì vậy, hiệu suất truy vấn tỷ lệ thuận với kích thước của tập hợp kết quả, chứ không phải tập dữ liệu.
Cập nhật theo thời gian thực Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Firestore sử dụng tính năng đồng bộ hoá dữ liệu để cập nhật dữ liệu trên mọi thiết bị được kết nối. Tuy nhiên, mã này cũng được thiết kế để thực hiện các truy vấn tìm nạp một lần đơn giản và hiệu quả.
Hỗ trợ ngoại tuyến Cloud Firestore sẽ lưu dữ liệu mà ứng dụng của bạn đang sử dụng vào bộ nhớ đệm, nhờ đó, ứng dụng có thể ghi, đọc, nghe và truy vấn dữ liệu ngay cả khi thiết bị không có kết nối mạng. Khi thiết bị có kết nối mạng trở lại, Cloud Firestore sẽ đồng bộ hoá mọi thay đổi trên máy trở lại Cloud Firestore.
Được thiết kế để mở rộng quy mô Cloud Firestore mang đến cho bạn cơ sở hạ tầng tốt nhất của Google Cloud: tính năng tự động sao chép dữ liệu đa vùng, đảm bảo tính nhất quán mạnh mẽ, hoạt động theo lô nguyên tử và hỗ trợ giao dịch thực. Chúng tôi đã thiết kế Cloud Firestore để xử lý những khối lượng công việc khó khăn nhất về cơ sở dữ liệu của những ứng dụng lớn nhất thế giới.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu NoSQL trên đám mây mà các ứng dụng Apple, Android và web của bạn có thể truy cập trực tiếp thông qua SDK gốc. Cloud Firestore cũng có trong các SDK Node.js, Java, Python, Unity, C++ và Go gốc, ngoài các API REST và RPC.

Theo mô hình dữ liệu NoSQL của Cloud Firestore, bạn lưu trữ dữ liệu trong những tài liệu có chứa các trường liên kết đến giá trị. Những tài liệu này được lưu trữ trong bộ sưu tập, là vùng chứa cho tài liệu mà bạn có thể dùng để sắp xếp dữ liệu và tạo truy vấn. Tài liệu hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, từ các chuỗi và số đơn giản cho đến các đối tượng lồng ghép phức tạp. Bạn cũng có thể tạo các tập hợp con trong các tài liệu và xây dựng cấu trúc dữ liệu phân cấp để mở rộng quy mô khi cơ sở dữ liệu của bạn phát triển. Mô hình dữ liệu của Cloud Firestore hỗ trợ mọi cấu trúc dữ liệu phù hợp nhất với ứng dụng của bạn.

Ngoài ra, việc truy vấn trong Cloud Firestore cũng rất hữu ích, hiệu quả và linh hoạt. Tạo các truy vấn nông để truy xuất dữ liệu ở cấp tài liệu mà không cần truy xuất toàn bộ bộ sưu tập hoặc bất kỳ tập hợp con lồng nhau nào. Thêm tính năng sắp xếp, lọc và giới hạn cho truy vấn hoặc con trỏ để phân trang kết quả của bạn. Để cập nhật dữ liệu trong ứng dụng mà không cần truy xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu mỗi khi có bản cập nhật, hãy thêm trình nghe theo thời gian thực. Khi thêm trình nghe theo thời gian thực vào ứng dụng, bạn sẽ nhận được thông báo tổng quan nhanh về dữ liệu bất cứ khi nào dữ liệu mà ứng dụng khách của bạn đang theo dõi các thay đổi và chỉ truy xuất các thay đổi mới.

Bảo vệ quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong Cloud Firestore bằng tính năng Xác thực Firebase và Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore dành cho các nền tảng Android, Apple và JavaScript, hoặc Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) cho các ngôn ngữ phía máy chủ.

Lộ trình triển khai

Tích hợp các SDK Cloud Firestore Nhanh chóng đưa các ứng dụng vào thông qua Gradle, CocoaPods hoặc một tập lệnh bao gồm.
Bảo mật dữ liệu của bạn Sử dụng Quy tắc bảo mật hoặc Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) của Cloud Firestore để bảo mật dữ liệu cho hoạt động phát triển trên thiết bị di động/web và máy chủ tương ứng.
Thêm dữ liệu Tạo tài liệu và tập hợp trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Nhận dữ liệu Tạo truy vấn hoặc sử dụng trình nghe theo thời gian thực để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Các bước tiếp theo