Cấu hình từ xa Firebase

Thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng web hoặc máy chủ không có xuất bản một bản cập nhật ứng dụng (miễn phí) cho số người dùng hoạt động hằng ngày không giới hạn.

Cấu hình từ xa Firebase là một dịch vụ đám mây cho phép bạn thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng khách hoặc máy chủ mà không yêu cầu người dùng tải bản cập nhật ứng dụng xuống. Khi sử dụng Cấu hình từ xa, bạn tạo chế độ mặc định trong ứng dụng các giá trị kiểm soát hành vi và giao diện của ứng dụng. Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng cho tất cả người dùng API Cấu hình từ xa hoặc cho các phân khúc trong cơ sở người dùng của bạn. Thông tin kiểm soát việc triển khai ứng dụng hoặc máy chủ khi nào bản cập nhật được áp dụng và ứng dụng hoặc máy chủ này có thể thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật và áp dụng chúng với tác động không đáng kể đến hiệu suất.

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C++ Thiết lập Unity API phụ trợ

Các chức năng chính

Nhanh chóng phát hành các thay đổi đối với cơ sở người dùng của ứng dụng

Bạn có thể thay đổi hành vi và giao diện mặc định của ứng dụng bằng cách thay đổi các giá trị thông số từ xa. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Thông số Cấu hình từ xa dưới dạng cờ tính năng để thay đổi bố cục của ứng dụng hoặc chủ đề màu sắc hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo mùa mà không cần xuất bản ứng dụng cập nhật.

Tuỳ chỉnh ứng dụng cho các phân khúc người dùng của bạn Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để cung cấp các biến thể về người dùng ứng dụng của mình trải nghiệm cho các phân khúc khác nhau của cơ sở người dùng theo phiên bản ứng dụng, ngôn ngữ, đối tượng Google Analytics, và phân khúc đã nhập.
Sử dụng hoạt động cá nhân hoá Cấu hình từ xa để tự động và liên tục tuỳ chỉnh ứng dụng cho từng người dùng và tối ưu hoá cho các mục tiêu chiến lược Sử dụng công nghệ học máy để liên tục điều chỉnh trải nghiệm người dùng cá nhân cho phù hợp tối ưu hoá cho các mục tiêu như mức độ tương tác của người dùng, số lượt nhấp vào quảng cáo và doanh thu sự kiện tùy chỉnh mà bạn có thể đo lường bằng Google Analytics (với Cấu hình từ xa cá nhân hoá.
Liên tục triển khai các tính năng mới cho các phân khúc người dùng mà bạn nhắm đến và so sánh với nhóm đối chứng được cấp phép tự động Sử dụng Cấu hình từ xa ra mắt để phát hành các bản cập nhật có nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng các giá trị thông số làm tính năng gắn cờ, dần phát hành chức năng mới cho người dùng của bạn. Xác định bản phát hành sự ổn định và hiệu quả bằng cách so sánh Crashlytics và Google Analytics kết quả giữa nhóm nhận được giá trị phát hành ứng dụng có quy mô bằng nhau nhóm đối chứng.
Chạy thử nghiệm A/B để cải thiện ứng dụng của bạn Bạn có thể sử dụng tính năng Thử nghiệm A/Bngẫu nhiên nhắm mục tiêu theo tỷ lệ phần trăm bằng Google Analytics để cải thiện thử nghiệm A/B vào ứng dụng của bạn trên các phân đoạn khác nhau trong cơ sở người dùng để xác thực trước khi triển khai cho toàn bộ cơ sở người dùng.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cấu hình từ xa bao gồm một thư viện ứng dụng xử lý các tác vụ quan trọng như tìm nạp các giá trị thông số và lưu vào bộ nhớ đệm, trong khi vẫn cung cấp bạn kiểm soát thời điểm các giá trị mới được kích hoạt để chúng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Việc này cho phép bạn bảo vệ trải nghiệm trong ứng dụng của mình bằng cách kiểm soát thời gian của bất kỳ thay đổi nào.

Bạn nên thêm báo cáo theo thời gian thực Cấu hình từ xa vào logic tìm nạp để tự động tìm nạp thông tin mới nhất Các giá trị thông số Cấu hình từ xa ngay khi các giá trị này được xuất bản.

Phương thức get của thư viện ứng dụng Cấu hình từ xa cung cấp một quyền truy cập cho các giá trị tham số. Ứng dụng của bạn tìm nạp các giá trị từ Cấu hình từ xa bằng cùng logic mà nó dùng để nhận các giá trị mặc định trong ứng dụng, vì vậy, bạn có thể thêm các chức năng của Cấu hình từ xa cho ứng dụng của mình mà không cần viết nhiều mã.

Để ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng, bạn hãy sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để tạo tham số có cùng tên với tham số được sử dụng trong ứng dụng của bạn. Đối với mỗi bạn có thể đặt giá trị mặc định trong Cấu hình từ xa để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng, đồng thời bạn cũng có thể tạo các giá trị có điều kiện để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng cho những thực thể ứng dụng đáp ứng những điều kiện nhất định.

Cấu hình từ xa cũng cung cấp một thư viện máy khách trong SDK Node.js dành cho quản trị viên của Firebase phiên bản 12.1.0 trở lên. Các triển khai máy chủ của bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tìm nạp các giá trị từ các mẫu dành riêng cho máy chủ được Cấu hình từ xa lưu trữ. Học tập thêm tại Sử dụng Cấu hình từ xa trong máy chủ môi trường.

Để tìm hiểu thêm về các thông số, điều kiện và cách Cấu hình từ xa giải quyết xung đột giữa các giá trị có điều kiện, hãy xem Thông số và điều kiện Cấu hình từ xa.

Lộ trình triển khai

Đo lường ứng dụng của bạn bằng Cấu hình từ xa Xác định khía cạnh về hành vi và giao diện của ứng dụng mà bạn muốn có thể thay đổi bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa và chuyển đổi chúng thành mà bạn sẽ sử dụng trong ứng dụng của mình.
Đặt giá trị thông số mặc định Đặt giá trị mặc định trong ứng dụng cho thông số Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng setDefaults() và tuỳ ý tải xuống các giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa.
Thêm logic để tìm nạp, kích hoạt và nhận các giá trị thông số Ứng dụng của bạn có thể tìm nạp các giá trị thông số một cách an toàn và hiệu quả từ Phần phụ trợ Cấu hình từ xa theo định kỳ và kích hoạt các giá trị đã tìm nạp đó. Cấu hình từ xa theo thời gian thực cho phép ứng dụng của bạn tìm nạp các giá trị đã cập nhật ngay khi phiên bản Cấu hình từ xa mới được xuất bản mà không cần thăm dò ý kiến.

Bạn có thể viết ứng dụng của mình mà không phải lo lắng về thời điểm thích hợp nhất để tìm nạp giá trị, hoặc thậm chí liệu có đã có các giá trị phía máy chủ.

Ứng dụng của bạn dùng các phương thức get để nhận giá trị của một thông số, tương tự như việc đọc giá trị của một thông số được xác định trong ứng dụng của bạn.

(Nếu cần) Cập nhật các giá trị thông số mặc định và có điều kiện trong Cấu hình từ xa

Bạn có thể xác định các giá trị trong bảng điều khiển của Firebase hoặc Cấu hình từ xa các API phụ trợ để ghi đè trong ứng dụng giá trị mặc định. Bạn có thể thực hiện việc này trước hoặc sau khi phát hành ứng dụng, vì cùng một phương thức get truy cập vào giá trị mặc định trong ứng dụng và các giá trị được tìm nạp qua phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Xem Tạo phiên bản và mẫu Cấu hình từ xa để tìm hiểu thêm về cách quản lý và cập nhật các thông số Cấu hình từ xa và giá trị.

(Nếu cần) Cập nhật giá trị thông số mặc định trong ứng dụng của bạn Mỗi khi cập nhật ứng dụng, bạn nên đồng bộ hoá tham số mặc định của ứng dụng đó bằng phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Bạn có thể nhanh chóng tải tệp xuống các giá trị mặc định ở định dạng XML, danh sách thuộc tính (plist) hoặc JSON cần cập nhật ứng dụng của bạn bằng cách dùng API REST và bảng điều khiển của Firebase. Để biết thêm thông tin, xem Tải xuống Giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa.
Sử dụng tính năng Thử nghiệm A/B và cá nhân hoá Cấu hình từ xa để tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng và xác định các giá trị thông số phù hợp nhất để đạt được mục tiêu. Sau khi triển khai Cấu hình từ xa trong ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để thử nghiệm, mở rộng và cập nhật ứng dụng của bạn bằng các tính năng nâng cao như Thử nghiệm A/Bcá nhân hoá Cấu hình từ xa.

Chính sách và giới hạn

Xin lưu ý những chính sách sau:

  • Không sử dụng Cấu hình từ xa để thực hiện các bản cập nhật ứng dụng cần người dùng uỷ quyền. Điều này có thể khiến ứng dụng của bạn bị coi là không đáng tin cậy.
  • Không lưu trữ dữ liệu bí mật trong các khoá thông số của Cấu hình từ xa hoặc giá trị tham số. Dữ liệu Cấu hình từ xa được mã hoá trong quá trình chuyển, nhưng người dùng có thể truy cập vào mọi thông số Cấu hình từ xa mặc định hoặc được tìm nạp có sẵn cho phiên bản ứng dụng của họ.
  • Không được tìm cách lách các yêu cầu của nền tảng mục tiêu của ứng dụng bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa.

Các thông số và điều kiện của Cấu hình từ xa phải tuân theo một số giới hạn nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới hạn về các thông số và điều kiện.

Hãy lưu ý các giới hạn sau:

  • Một dự án Firebase có thể có 2.000 thông số Cấu hình từ xa cho mỗi mẫu loại (máy khách hoặc máy chủ), tuân theo giới hạn độ dài và nội dung được nêu chi tiết trong Giới hạn về các thông số và điều kiện.

  • Firebase lưu trữ tối đa 300 phiên bản vòng đời của Cấu hình từ xa mẫu cho mỗi loại mẫu (máy khách hoặc máy chủ). 300 này giới hạn thời gian hoạt động của phiên bản bao gồm số phiên bản được lưu trữ cho các mẫu đã xóa. Xem phần Mẫu và phiên bản để biết thông tin chi tiết.

  • Bạn có thể chạy tối đa 24 thử nghiệm A/Btriển khai Cấu hình từ xa.

Bạn đang tìm cách lưu trữ các loại dữ liệu khác?

Các bước tiếp theo