Wstępnie zdefiniowane role na poziomie Firebase

Te role zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do wszystkich produktów Firebase.

Przypisz te role na poziomie Firebase członkom projektu za pomocą konsoli Firebase lub Google Cloud Console .

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase
roles/firebase.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
wszystkie usługi Firebase
Przeglądarka Firebase
roles/firebase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
wszystkie usługi Firebase