Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Wstępnie zdefiniowane role na poziomie Firebase

Role te przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub odczytu tylko dostęp do wszystkich produktów Firebase.

Przypisać te role Firebase szczebla do swoich członków korzystających z konsoli Firebase .

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase
roles/firebase.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
wszystkie usługi Firebase
Przeglądarka Firebase
roles/firebase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
wszystkie usługi Firebase