Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Predefiniowane role w kategorii produktów w Firebase

Te role zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do grup produktów. Są one zbudowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.

Przypisywanie tych kategorii produktu role swoich członków korzystających z konsoli Firebase .

Role Firebase Analytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Wyświetlający Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role Firebase Develop

Rola Opis Uprawnienia
Administrator oprogramowania Firebase
roles/firebase.developAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Wyświetlający program Firebase
roles/firebase.developViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role Firebase Jakość

Rola Opis Uprawnienia
Administrator jakości Firebase
roles/firebase.qualityAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka jakości Firebase
roles/firebase.qualityViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role w Firebase Grow

Rola Opis Uprawnienia
Administrator rozwoju Firebase
roles/firebase.growthAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Wyświetlający wzrost Firebase
roles/firebase.growthViewer
Dostęp tylko do odczytu do: