Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Wstępnie zdefiniowane role w Firebase

Firebase predefiniowane role są kurator role Firebase specyficzne, które umożliwiają bardziej precyzyjną kontrolę dostępu niż podstawowe role (dawniej zwany „prymitywne” role). Każdemu członkowi możesz przypisać więcej niż jedną rolę.

Przy użyciu wstępnie zdefiniowanych ról, można przyznać różne poziomy dostępu (admin kontra Viewer), jak również szerokość dostępu (poszczególne produkty porównaniu grup produktów).

  • Role Firebase szczebla : Role, które przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub odczytu tylko dostęp do wszystkich produktów Firebase.
    Można przypisać role Firebase poziomu za pomocą konsoli Firebase .

  • Product-kategoria ról : Role, które przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub tylko do odczytu dostęp do grup produktów. Są one zbudowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.
    Można przypisać kategorię wyrobu role Firebase pomocą konsoli Firebase .

  • Role na poziomie produktu : Role, które przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub odczytu tylko dostęp do określonych produktów Firebase.
    Można przypisać Firebase poziomie produktu ról za pomocą konsoli Google Cloud .

Pamiętaj, że w razie potrzeby predefiniowane role automatycznie zawierają uprawnienia, które są: