Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Zacznij korzystać z AdMob w swoim projekcie na Androida

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ten przewodnik szybkiego startu jest przeznaczony dla wydawców i programistów, którzy chcą używać AdMob do zarabiania na aplikacji utworzonej w Firebase. Jeśli nie planujesz uwzględniać Firebase w swojej aplikacji, zamiast tego zapoznaj się z samodzielnym przewodnikiem AdMob .

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, poznaj wszystkie korzyści płynące z jednoczesnego korzystania z AdMob, Firebase i Google Analytics.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli nie masz jeszcze projektu Firebase ani aplikacji Firebase, postępuj zgodnie z przewodnikiem wprowadzającym Firebase: Dodaj Firebase do projektu na Androida .

 • Upewnij się, że Google Analytics jest włączone w Twoim projekcie Firebase:

  • Jeśli tworzysz nowy projekt Firebase, włącz Google Analytics podczas procesu tworzenia projektu.

  • Jeśli masz istniejący projekt Firebase, w którym nie włączono Google Analytics, możesz włączyć Google Analytics na karcie Integracje w > Ustawienia projektu .

Krok 1: skonfiguruj aplikację na koncie AdMob

 1. Zarejestruj swoją aplikację jako aplikację AdMob.

  1. Zaloguj się lub zarejestruj konto AdMob.

  2. Zarejestruj swoją aplikację w AdMob . Ten krok tworzy aplikację AdMob z unikalnym identyfikatorem aplikacji AdMob , którego będziesz potrzebować w dalszej części tego przewodnika.

  Pojawi się prośba o dodanie pakietu SDK do reklam mobilnych do Twojej aplikacji. Szczegółowe instrukcje dotyczące tego zadania znajdziesz w dalszej części tego przewodnika.

 2. Połącz aplikację AdMob z aplikacją Firebase.

  Ten krok jest opcjonalny, ale zdecydowanie zalecany. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z włączenia danych o użytkownikach i połączenia aplikacji AdMob z Firebase.

  Wykonaj następujące dwa kroki w panelu Aplikacje na koncie AdMob:

  1. Włącz Dane o użytkownikach , aby umożliwić AdMob przetwarzanie i wyświetlanie wybranych danych analitycznych na Twoim koncie AdMob. Jest to również wymagane ustawienie do połączenia aplikacji AdMob z Firebase.

  2. Połącz aplikację AdMob z istniejącym projektem Firebase i aplikacją Firebase.

   Upewnij się, że wpisujesz taką samą nazwę pakietu, jak w przypadku aplikacji Firebase. Znajdź nazwę pakietu swojej aplikacji Firebase na karcie Twoje aplikacje w > Ustawienia projektu .

Krok 2: dodaj swój identyfikator aplikacji AdMob do pliku AndroidManifest.xml

Dodaj swój identyfikator aplikacji AdMob do pliku AndroidManifest.xml swojej aplikacji, dodając tag <meta-data> , jak pokazano poniżej.

<manifest>
  <application>
    <!-- Sample AdMob App ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ADMOB_APP_ID"/>
  </application>
</manifest>

Krok 3. Dodaj i zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych

 1. Dodaj zależność pakietu SDK do reklam mobilnych Google do pliku build.gradle modułu aplikacji (na poziomie aplikacji):

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0'
  
 2. Przed załadowaniem reklam wywołaj metodę MobileAds.initialize() .

  To wywołanie inicjuje zestaw SDK i odwołuje odbiornik zakończenia po zakończeniu inicjalizacji (lub po upływie 30-sekundowego limitu czasu). Wywołaj tę metodę tylko raz i jak najwcześniej, najlepiej przy uruchomieniu aplikacji.

  Oto przykład wywołania metody initialize() w działaniu:

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // ...
    MobileAds.initialize(this);
  }

  Kotlin+KTX

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // ...
    MobileAds.initialize(this)
  }

Krok 4: Wyświetl metryki użytkowników i dane analityczne

Po zainicjowaniu pakiet SDK do reklam mobilnych automatycznie rozpoczyna rejestrowanie zdarzeń analitycznych i właściwości użytkowników z Twojej aplikacji. Możesz przeglądać te dane bez dodawania dodatkowego kodu do aplikacji lub implementowania jakichkolwiek reklam. Oto, gdzie możesz zobaczyć te dane analityczne:

Pamiętaj, że aby lepiej reprezentować dane ARPU i ARPPU , możesz uwzględnić dane z niestandardowego zdarzenia analitycznego o nazwie ecommerce_purchase w obliczeniach przychodów dla tych danych ( dowiedz się, jak to zrobić ).

Krok 5: (Opcjonalnie) Korzystaj z większej liczby funkcji Google Analytics i Firebase

Skorzystaj z większej liczby możliwości i funkcji, aby zwiększyć przychody z aplikacji i zaangażowanie użytkowników:

 • Dodaj pakiet Firebase SDK do Google Analytics i korzystaj z niego

 • Używaj innych produktów Firebase w swojej aplikacji

  Po dodaniu pakietu SDK Firebase dla Google Analytics użyj innych usług Firebase, aby zoptymalizować reklamy w swojej aplikacji.

  • Zdalna konfiguracja umożliwia zmianę zachowania i wyglądu aplikacji bez publikowania aktualizacji aplikacji bez żadnych kosztów dla nieograniczonej liczby aktywnych użytkowników dziennie.

  • Testy A/B umożliwiają testowanie zmian w interfejsie użytkownika, funkcjach lub kampaniach budujących zaangażowanie, aby dowiedzieć się, czy mają one wpływ na kluczowe dane (takie jak przychody i utrzymanie), zanim zmiany zostaną powszechnie wprowadzone.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym korzystania z Google Analytics i Firebase z aplikacjami AdMob .

Krok 6. Wybierz format reklamy, który chcesz zaimplementować w swojej aplikacji

AdMob oferuje wiele różnych formatów reklam, więc możesz wybrać format, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkowników Twojej aplikacji. Kliknij przycisk formatu reklamy, by wyświetlić szczegółowe instrukcje implementacji w dokumentacji AdMob.

Reklamy prostokątne wyświetlane u góry lub u dołu ekranu urządzenia

Banery reklamowe pozostają na ekranie podczas interakcji użytkowników z aplikacją i mogą się automatycznie odświeżać po określonym czasie. Jeśli jesteś nowicjuszem w reklamie mobilnej, to świetne miejsce na rozpoczęcie.

Zaimplementuj reklamy banerowe

Śródmiąższowy

Reklamy pełnoekranowe, które zakrywają interfejs aplikacji do momentu zamknięcia przez użytkownika

Reklam pełnoekranowych najlepiej używać w naturalnych przerwach w działaniu aplikacji, na przykład między poziomami gry lub tuż po zakończeniu zadania.

Implementuj reklamy pełnoekranowe

Rodzinny

Dostosowywane reklamy, które pasują do wyglądu i stylu Twojej aplikacji

Reklamy natywne to format reklam oparty na komponentach. Ty decydujesz, jak i gdzie są umieszczane reklamy natywne, aby układ był bardziej spójny z projektem Twojej aplikacji. Wybierając dla siebie czcionki, kolory i inne szczegóły, możesz tworzyć naturalne, dyskretne prezentacje reklam, które mogą wzbogacić wygodę użytkowników.

Implementuj zaawansowane reklamy natywne

Wynagrodzony

Reklamy nagradzające użytkowników za oglądanie krótkich filmów i interakcję z odtwarzanymi reklamami i ankietami

Reklamy z nagrodą (lub „oparte na nagrodach”) mogą pomóc w zarabianiu na użytkownikach darmowych gier.

Implementuj reklamy z nagrodą Implementuj reklamy z nagrodą (nowe interfejsy API)