Google Ads

Docieraj do potencjalnych klientów dzięki reklamom online.

Zachęcaj użytkowników do instalacji, pozyskuj szczegółowe informacje o konwersjach z reklam i prowadź ukierunkowane kampanie reklamowe, korzystając z odbiorców Google Analytics. Po połączeniu Firebase z Google Ads uzyskujesz dostęp do zaawansowanych narzędzi, które pomagają sprawdzać, jak Twoje inwestycje w Google Ads wpływają na instalowanie aplikacji i liczbę działań w niej użytkowników. Korzystając z Firebase i Google Ads, możesz eksportować listy odbiorców do Google Ads i importować do Google zdarzenia zdarzenia z Analytics.

Najważniejsze funkcje

Segmentacja odbiorców Analytics W konsoli Firebase możesz definiować odbiorców niestandardowych na podstawie danych o urządzeniach, zdarzeń niestandardowych lub właściwości użytkowników.
Eksportowanie list odbiorców do Google Ads Projekt Firebase można połączyć z wieloma kontami Google Ads, z których każde daje dostęp do grup odbiorców utworzonych w Firebase.
Importowanie zdarzeń z Analytics do Google Ads Po połączeniu Firebase i Google Ads możesz wybrać, które zdarzenia Google Analytics chcesz śledzić w Google Ads jako działania powodujące konwersję.

Jak to działa?

Po połączeniu konta Google Ads z projektem Firebase możesz tworzyć listy marketingowe aplikacji mobilnych na podstawie odbiorców z Analytics. Domyślnie do grupy tych odbiorców należą:

  • Kupujący: użytkownicy, którzy kupili aplikację lub dokonali zakupu w aplikacji.
  • Wszyscy użytkownicy: użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację.

Możesz tworzyć listy odbiorców w Firebase, korzystając z dowolnej kombinacji zdarzeń i właściwości użytkowników, a następnie używać tych list do prowadzenia kampanii reklamowych kierowanych. Możesz np. utworzyć listę odbiorców „Użytkownicy Androida mieszkający w Kanadzie”, a potem uruchomić kampanie reklamowe kierowane do użytkowników znajdujących się w tej grupie.

List opartych na danych Analytics można używać tylko w kampaniach w sieci reklamowej.

Ścieżka implementacji

Utwórz konto Google Ads. Utwórz konto Google Ads, jeśli jeszcze go nie masz.
Dodaj Google Analytics do swojej aplikacji Aby korzystać z Analytics, dodaj kilka wierszy kodu do aplikacji utworzonej za pomocą pakietu SDK Firebase.
Połącz swoje konto Google Ads z Firebase. Użyj konta Google, które ma uprawnienia administratora na koncie Google Ads i uprawnienia właściciela w projekcie Firebase, który chcesz połączyć z kontem Google Ads.

Kolejne kroki: