Khắc phục sự cố & Câu hỏi thường gặp về Android và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho Android mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Bạn có gặp khó khăn khác hoặc không thấy vấn đề của mình được nêu dưới đây? Hãy nhớ kiểm tra xem phần Câu hỏi thường gặp chính về Firebase để biết thêm về pan-Firebase hoặc Câu hỏi thường gặp theo sản phẩm cụ thể.

Bạn cũng có thể xem Kho lưu trữ GitHub cho SDK Android của Firebase để xem danh sách cập nhật các vấn đề được báo cáo và cách khắc phục. Chúng tôi khuyến khích bạn bạn cũng có thể báo cáo các vấn đề liên quan đến SDK Android của Firebase tại đó!