Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp dành cho Android và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho Android mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Có những thách thức khác hoặc không nhìn thấy vấn đề của bạn nêu dưới đây? Đảm bảo xem Câu hỏi thường gặp chính về Firebase để biết thêm Câu hỏi thường gặp về pan-Firebase hoặc dành riêng cho sản phẩm.

Bạn cũng có thể xem repo Firebase Android SDK GitHub để biết danh sách cập nhật các vấn đề được báo cáo và khắc phục sự cố. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK Android Firebase của riêng bạn tại đó!