Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp dành cho Android và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho Android mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu bên dưới? Hãy chắc chắn để kiểm tra chính căn cứ hỏa lực đáp cho câu hỏi thường gặp pan-căn cứ hỏa lực nhiều hơn hoặc sản phẩm cụ thể.

Bạn cũng có thể kiểm tra các căn cứ hỏa lực Android SDK GitHub repo cho một danh sách cập nhật các vấn đề báo cáo và xử lý sự cố. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK Android Firebase của riêng bạn ở đó!