Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Câu hỏi thường gặp về Firebase

Có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu bên dưới? Hãy thông báo lỗi hay yêu cầu một tính năng và tham gia vào Stack Overflow thảo luận.

Dự án Firebase và ứng dụng Firebase

Nền tảng và khuôn khổ

Truy cập các trang Câu hỏi thường gặp và gỡ rối dành riêng cho nền tảng để biết các mẹo và câu trả lời hữu ích để biết thêm Câu hỏi thường gặp.

Bảng điều khiển Firebase

Định giá

Định giá các chức năng đám mây

Sự riêng tư

Thử nghiệm A / B

AdMob

phân tích

App Indexing

Authentication

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

Cloud Storage

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Hosting

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Predictions

Realtime Database

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.