Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Câu hỏi thường gặp về Firebase

Có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu dưới đây? Vui lòng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu một tính năng và tham gia các cuộc thảo luận về Stack Overflow .

Thêm Firebase vào dự án của bạn

Dự án và bảng điều khiển Firebase

Định giá

Định giá Chức năng đám mây

Riêng tư

Thử nghiệm A / B

AdMob

phân tích

App Indexing

Authentication

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

Cloud Storage

Crashlytics

Hosting

Performance Monitoring

Predictions

Realtime Database

Remote Config