Câu hỏi thường gặp về Firebase

Bạn có gặp khó khăn khác hoặc không thấy vấn đề của mình được nêu dưới đây? Vui lòng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu một tính năng và tham gia các cuộc thảo luận về StackOverflow.

Các dự án Firebase và ứng dụng Firebase

Quyền và quyền truy cập vào các dự án Firebase

Nền tảng và khung

Truy cập vào trang khắc phục sự cố và Câu hỏi thường gặp dành riêng cho từng nền tảng để biết các mẹo và câu trả lời hữu ích để xem thêm câu hỏi thường gặp.

bảng điều khiển của Firebase

Giá

Giá Cloud Functions

Giá của Cloud Storage cho Firebase

Quyền riêng tư

Thử nghiệm A/B

AdMob

Analytics

Xác thực

Cloud Functions

Hỗ trợ thời gian chạy Cloud Functions

Gửi thông báo qua đám mây

Các tính năng FCM sẽ ngừng hoạt động từ tháng 6 năm 2023

Hạn mức và giới hạn FCM

Cloud Storage cho Firebase

Crashlytics

Hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố của Crashlytics để biết các mẹo hữu ích và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp khác.

Bộ công cụ mô phỏng trên thiết bị của Firebase

Lưu trữ

Giám sát hiệu suất

Hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố về giám sát hiệu suất để biết các mẹo hữu ích và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp khác.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Cấu hình từ xa

Phòng thử nghiệm

Hãy truy cập vào trang khắc phục sự cố trong Phòng thử nghiệm để biết các mẹo hữu ích và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Bộ nhớ phân khúc người dùng Firebase