Câu hỏi thường gặp về Firebase

Có những thách thức khác hoặc không nhìn thấy vấn đề của bạn nêu dưới đây? Vui lòng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu một tính năng và tham gia các cuộc thảo luận về Stack Overflow .

Dự án Firebase và ứng dụng Firebase

Quyền và quyền truy cập vào các dự án Firebase

Nền tảng và khuôn khổ

Truy cập các trang Câu hỏi thường gặp & khắc phục sự cố dành riêng cho nền tảng để biết các mẹo và câu trả lời hữu ích để biết thêm Câu hỏi thường gặp.

Bảng điều khiển căn cứ hỏa lực

định giá

Cloud Functions pricing

Privacy

A/B Testing

AdMob

Analytics

Authentication

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

Hosting

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Realtime Database

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage