Khắc phục sự cố Phân phối ứng dụng & Câu hỏi thường gặp

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp câu hỏi về việc phân phối và kiểm thử ứng dụng bằng tính năng Phân phối ứng dụng.

Phân phối ứng dụng

Hãy áp dụng các mẹo sau đây để khắc phục sự cố mà bạn có thể gặp phải khi phân phối ứng dụng đến người kiểm thử.

Phân phối Android App Bundle (AAB)

Cài đặt và kiểm thử ứng dụng

Hãy áp dụng các mẹo sau để khắc phục những vấn đề mà người kiểm thử có thể gặp phải gặp phải khi cài đặt và kiểm thử ứng dụng của bạn.

Bật các tính năng của người kiểm thử bằng SDK Android Phân phối ứng dụng

Hãy sử dụng các mẹo sau để khắc phục sự cố liên quan đến việc bật tính năng mới trong ứng dụng tạo cảnh báo hoặc gửi phản hồi trong ứng dụng bằng SDK Android Phân phối ứng dụng.

Câu hỏi thường gặp