Thiết lập hoạt động kiểm thử với tính năng Phân phối ứng dụng

Khi bạn phân phối ứng dụng lần đầu bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc công cụ CLI (Firebase CLI, fastlanehoặc Gradle), tính năng Phân phối ứng dụng sẽ gửi cho người kiểm thử lời mời qua email kèm theo hướng dẫn về cách cài đặt và kiểm thử bản dựng.

Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt và kiểm thử một ứng dụng mới được phân phối thông qua tính năng Phân phối ứng dụng từ góc nhìn của người kiểm thử. Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp hoặc được trợ giúp khắc phục sự cố, hãy đọc hướng dẫn khắc phục sự cố.

Bước 1: Đăng nhập bằng Google để chấp nhận lời mời

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở lời mời trong email của bạn.

  2. Khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng Google và chấp nhận lời mời kiểm thử ứng dụng.

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn sẽ được cấp quyền truy cập để cài đặt ứng dụng kiểm thử. Bạn cũng sẽ nhận được email thông báo về bản dựng từ Firebase khi nhà phát triển của ứng dụng phân phối một bản dựng mới và bạn là người kiểm thử.

Bước 2: (Không bắt buộc, nên dùng) Tải Trình kiểm tra ứng dụng Firebase xuống

Tải ứng dụng Trình kiểm thử ứng dụng Firebase xuống (nếu bạn chưa có). Ứng dụng này cho phép bạn cài đặt và truy cập vào mọi ứng dụng kiểm thử của mình ở cùng một nơi. Bạn có thể tải Trình kiểm thử ứng dụng Firebase xuống từ lời nhắc trong trình duyệt xuất hiện sau khi bạn chấp nhận lời mời hoặc bằng cách chuyển đến appdistribution.firebase.google.com trên thiết bị Android của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt Trình kiểm tra ứng dụng Firebase, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng bằng chính Tài khoản Google mà bạn đã sử dụng để chấp nhận lời mời.

Nếu bạn cần cài đặt các ứng dụng không xác định, hãy xem phần Ứng dụng không cho biết rằng ứng dụng đã được cài đặt.

Bước 3: Tải bản dựng xuống trong Trình kiểm tra ứng dụng Firebase

Trong Firebase App Test (Người kiểm thử ứng dụng Firebase), hãy chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt rồi nhấn vào Download (Tải xuống). Các ứng dụng mà bạn cài đặt thông qua Người kiểm thử ứng dụng sẽ tự động được thêm vào màn hình chính của thiết bị.

Tải bản phát hành AAB xuống

Để tải một bản phát hành Android App Bundle (AAB), hãy hoàn tất các bước sau đây (một lần) trên thiết bị kiểm thử (những hướng dẫn này cũng sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu tải bản phát hành xuống):

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play.

  2. Nhấn vào Trình đơn > Cài đặt

  3. Trong phần Giới thiệu, hãy nhấn 7 lần vào phiên bản Cửa hàng Play.

  4. Khi chế độ cài đặt này xuất hiện, hãy nhấn vào nút chuyển Chia sẻ ứng dụng nội bộ để bật chế độ này.

Xoá tài khoản người kiểm thử

Để xoá tài khoản người kiểm thử tính năng Phân phối ứng dụng và dữ liệu của tài khoản đó, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố về tính năng Phân phối ứng dụng.