Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Vai trò được xác định trước ở cấp độ cơ sở

Các vai trò này cấp quyền truy cập đọc / ghi hoặc chỉ đọc toàn bộ cho tất cả các sản phẩm Firebase.

Gán các vai trò cấp Firebase này cho các thành viên của bạn bằng bảng điều khiển Firebase .

Vai trò Sự miêu tả Quyền
Quản trị Firebase
roles/firebase.admin
Truy cập đọc / ghi đầy đủ vào
tất cả các dịch vụ của Firebase
Trình xem Firebase
roles/firebase.viewer
Truy cập chỉ đọc vào
tất cả các dịch vụ của Firebase