Firebase Remote Config'i kullanmaya başlayın


Uygulamanızdaki parametreleri tanımlamak ve bunların değerlerini bulutta güncellemek için Firebase Remote Config'i kullanabilirsiniz; böylece uygulama güncellemesi dağıtmadan uygulamanızın görünümünü ve davranışını değiştirebilirsiniz.

Remote Config kitaplığı, uygulama içi varsayılan parametre değerlerini depolamak, Remote Config arka ucundan güncellenmiş parametre değerlerini almak ve getirilen değerlerin ne zaman uygulamanız için kullanılabilir hale getirileceğini kontrol etmek için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için Uzaktan Yapılandırma yükleme stratejilerine bakın.

1. Adım: Firebase'i uygulamanıza ekleyin

Remote Config'i kullanmadan önce şunları yapmanız gerekir:

 • C++ projenizi kaydedin ve Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırın.

  C++ projeniz zaten Firebase kullanıyorsa Firebase için zaten kayıtlı ve yapılandırılmış demektir.

 • Firebase C++ SDK'sını C++ projenize ekleyin.

Firebase'i C++ projenize eklemenin hem Firebase konsolundaki hem de açık C++ projenizdeki görevleri içerdiğini unutmayın (örneğin, Firebase yapılandırma dosyalarını konsoldan indirir ve ardından bunları C++ projenize taşırsınız).

2. Adım: Uygulamanıza Remote Config'i ekleyin

Android

Firebase'i uygulamanıza ekledikten sonra:

 1. JNI ortamından ve Etkinlikten geçen bir Firebase Uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Remote Config kitaplığını gösterildiği gibi başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS+

Firebase'i uygulamanıza ekledikten sonra:

 1. Firebase Uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Remote Config kitaplığını gösterildiği gibi başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

3. Adım: Uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayın

Remote Config nesnesinde uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayabilirsiniz; böylece uygulamanız, Remote Config arka ucuna bağlanmadan önce amaçlandığı gibi davranır ve arka uçta ayarlanmadığı takdirde varsayılan değerler kullanılabilir olur.

 1. Bir std::map<const char*, const char*> nesnesi veya bir std::map<const char*, firebase::Variant> nesnesi kullanarak bir dizi parametre adı ve varsayılan parametre değerleri tanımlayın.

  Remote Config arka uç parametre değerlerini önceden yapılandırdıysanız, bu anahtar/değer çiftlerini içeren bir dosyayı indirebilir ve bunu map nesnenizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uzaktan Yapılandırma şablonu varsayılanlarını indirme .

 2. Bu değerleri SetDefaults() kullanarak Remote Config nesnesine ekleyin.

4. Adım: Uygulamanızda kullanılacak parametre değerlerini alın

Artık Remote Config nesnesinden parametre değerlerini alabilirsiniz. Remote Config arka ucunda değerleri ayarlarsanız, bunları getirirseniz ve ardından etkinleştirirseniz bu değerler uygulamanızda kullanılabilir. Aksi takdirde, SetDefaults() kullanılarak yapılandırılmış uygulama içi parametre değerlerini alırsınız.

Bu değerleri elde etmek için, parametre anahtarını bağımsız değişken olarak sağlayarak, uygulamanızın beklediği veri türüyle eşleşen, aşağıda listelenen yöntemi çağırın:

5. Adım: Uygulamanızı Firebase konsoluna bağlayın

Firebase konsolunda uygulamanızı Firebase projenize ekleyin.

Adım 6: Parametre değerlerini ayarlayın

 1. Firebase konsolunda projenizi açın.
 2. Remote Config kontrol panelini görüntülemek için menüden Remote Config'i seçin.
 3. Uygulamanızda tanımladığınız parametrelerle aynı adlara sahip parametreleri tanımlayın. For each parameter, you can set a default value (which will eventually override the in-app default value) and conditional values. To learn more, see Remote Config parameters and conditions .

Step 7: Fetch and activate values

 1. To fetch parameter values from the Remote Config backend, call the Fetch() method. Any values that you set on the backend are fetched and cached in the Remote Config object.
 2. To make fetched parameter values available to your app, call the ActivateFetched()

Step 8: Listen for updates in real time

After you fetch parameter values, you can use real-time Remote Config to listen for updates from the Remote Config backend. Real-time Remote Config signals to connected devices when updates are available and automatically fetches the changes after you publish a new Remote Config version.

Real-time updates are supported by the Firebase C++ SDK v11.0.0+ and higher for Android and Apple platforms.

 1. In your app, call AddOnConfigUpdateListener to start listening for updates and automatically fetch any new or updated parameter values. The following example listens for updates and, when Activate is called, uses the newly fetched values to display an updated welcome message.
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

The next time you publish a new version of your Remote Config, devices that are running your app and listening for changes will call the config update listener.

Next steps

If you haven't already, explore the Remote Config use cases , and take a look at some of the key concepts and advanced strategies documentation, including: