Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บันทึกประจำรุ่น Firebase Android

หากต้องการตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นสำหรับคอนโซล Firebase และสำหรับแพลตฟอร์ม Firebase อื่น ๆ และ SDK ที่เกี่ยวข้องโปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase

เรียนรู้วิธีติดตั้ง SDK เหล่านี้ในแอปของคุณ: เพิ่ม Firebase ในโครงการ Android ของคุณ

SDK เวอร์ชันล่าสุด

ชวา

บริการหรือสินค้า การพึ่งพา Gradle เพิ่ม Analytics ไหม
AdMob com.google.android.gms: เล่นบริการโฆษณา: 19.3.0
Analytics com.google.firebase: Firebase-วิเคราะห์: 17.5.0
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase: Firebase-appindexing: 19.1.0
การรับรอง com.google.firebase: Firebase-auth: 19.3.2
Cloud Firestore com.google.firebase: Firebase-FireStore: 21.5.0
Cloud Functions สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase: Firebase ฟังก์ชั่น: 19.0.2
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase: Firebase ส่งข้อความ: 20.2.4
การจัดเก็บเมฆ com.google.firebase: Firebase การจัดเก็บ: 19.1.1
Crashlytics com.google.firebase: Firebase-crashlytics: 17.2.1
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase: Firebase-แบบไดนามิกลิงค์: 19.1.0
Firebase ML Vision API com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรวิสัยทัศน์: 24.1.0
API โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase: Firebase-ML-แบบล่าม: 22.0.4
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase: Firebase-inappmessaging: 19.1.0
(จำเป็น)
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase: Firebase-inappmessaging จอแสดงผล: 19.1.0
(จำเป็น)
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase: Firebase-perf: 19.0.8
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase: Firebase ฐานข้อมูล: 19.3.1
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase: Firebase-config: 19.2.0
รายการวัสดุ Firebase (BoM) com.google.firebase: Firebase-BOM: 25.8.0

Firebase BoM เวอร์ชันล่าสุดประกอบด้วยเวอร์ชันล่าสุดของไลบรารี Firebase Android แต่ละเวอร์ชันที่มีอยู่ในเวอร์ชันของ BoM สำหรับเวอร์ชันไลบรารีที่แมปกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ BoM ให้ตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นสำหรับเวอร์ชันนั้น

ปลั๊กอินบริการ Google Play com.google.gms: google-services: 4.3.3
เลิกใช้ไลบรารี
Firebase ML: รูปแบบการติดฉลากรูปภาพ com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรวิสัยทัศน์ภาพป้ายชื่อรุ่น 20.0.2
Firebase ML: รูปแบบการตรวจจับและติดตามวัตถุ com.google.firebase: Firebase-ML-วิสัยทัศน์วัตถุการตรวจสอบรูปแบบ: 19.0.6
Firebase ML: รูปแบบการตรวจจับใบหน้า com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรวิสัยทัศน์ใบหน้ารุ่น 20.0.2
Firebase ML: รูปแบบการสแกนบาร์โค้ด com.google.firebase: Firebase-ML-วิสัยทัศน์บาร์โค้ดรุ่น 16.1.2
Firebase ML: AutoML Vision Edge API com.google.firebase: Firebase-ML-วิสัยทัศน์ automl: 18.0.6
Firebase ML: API ภาษาธรรมชาติ com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรธรรมชาติภาษา: 22.0.1
Firebase ML: รูปแบบการระบุภาษา com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรธรรมชาติภาษาภาษา-ID รุ่น: 20.0.8
Firebase ML: แปลโมเดล com.google.firebase: Firebase-ML-ธรรมชาติภาษาแปลแบบ: 20.0.9
Firebase ML: รูปแบบการตอบกลับอัจฉริยะ com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรธรรมชาติภาษาสมาร์ทตอบกลับแบบ: 20.0.8

Kotlin + KTX

บริการหรือสินค้า การพึ่งพา Gradle เพิ่ม Analytics ไหม
AdMob com.google.android.gms: เล่นบริการโฆษณา: 19.3.0
Analytics com.google.firebase: Firebase-วิเคราะห์ KTX: 17.5.0
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase: Firebase-appindexing: 19.1.0
การรับรอง com.google.firebase: Firebase-auth-KTX: 19.3.2
Cloud Firestore com.google.firebase: Firebase-FireStore-KTX: 21.5.0
Cloud Functions สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase: Firebase ฟังก์ชั่น-KTX: 19.0.2
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase: Firebase ส่งข้อความ: 20.2.4
การจัดเก็บเมฆ com.google.firebase: Firebase เก็บ-KTX: 19.1.1
Crashlytics com.google.firebase: Firebase-crashlytics: 17.2.1
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase: Firebase-แบบไดนามิกการเชื่อมโยง KTX: 19.1.0
Firebase ML Vision API com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรวิสัยทัศน์: 24.1.0
API โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase: Firebase-ML-แบบล่าม: 22.0.4
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase: Firebase-inappmessaging-KTX: 19.1.0
(จำเป็น)
การแสดงข้อความในแอพ com.google.firebase: Firebase-inappmessaging-แสดงผล KTX: 19.1.0
(จำเป็น)
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase: Firebase-perf: 19.0.8
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase: Firebase ฐานข้อมูล-KTX: 19.3.1
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase: Firebase-config-KTX: 19.2.0
รายการวัสดุ Firebase (BoM) com.google.firebase: Firebase-BOM: 25.8.0

Firebase BoM เวอร์ชันล่าสุดประกอบด้วยเวอร์ชันล่าสุดของไลบรารี Firebase Android แต่ละเวอร์ชันที่มีอยู่ในเวอร์ชันของ BoM สำหรับเวอร์ชันไลบรารีที่แมปกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ BoM ให้ตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นสำหรับเวอร์ชันนั้น

ปลั๊กอินบริการ Google Play com.google.gms: google-services: 4.3.3
เลิกใช้ไลบรารี
Firebase ML: รูปแบบการติดฉลากรูปภาพ com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรวิสัยทัศน์ภาพป้ายชื่อรุ่น 20.0.2
Firebase ML: รูปแบบการตรวจจับและติดตามวัตถุ com.google.firebase: Firebase-ML-วิสัยทัศน์วัตถุการตรวจสอบรูปแบบ: 19.0.6
Firebase ML: รูปแบบการตรวจจับใบหน้า com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรวิสัยทัศน์ใบหน้ารุ่น 20.0.2
Firebase ML: รูปแบบการสแกนบาร์โค้ด com.google.firebase: Firebase-ML-วิสัยทัศน์บาร์โค้ดรุ่น 16.1.2
Firebase ML: AutoML Vision Edge API com.google.firebase: Firebase-ML-วิสัยทัศน์ automl: 18.0.6
Firebase ML: API ภาษาธรรมชาติ com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรธรรมชาติภาษา: 22.0.1
Firebase ML: รูปแบบการระบุภาษา com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรธรรมชาติภาษาภาษา-ID รุ่น: 20.0.8
Firebase ML: แปลโมเดล com.google.firebase: Firebase-ML-ธรรมชาติภาษาแปลแบบ: 20.0.9
Firebase ML: รูปแบบการตอบกลับอัจฉริยะ com.google.firebase: Firebase มิลลิลิตรธรรมชาติภาษาสมาร์ทตอบกลับแบบ: 20.0.8

อัปเดต - 14 สิงหาคม 2020

Analytics เวอร์ชัน 17.5.0

 • เพิ่ม setDefaultEventParameters API เพื่อรองรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด

 • เพิ่มการรองรับสำหรับการปิดใช้งานการดูหน้าจออัตโนมัติโดยการตั้งค่า google_analytics_automatic_screen_reporting_enabled เป็น false ใน AndroidManifest.xml

 • ตอนนี้ setCurrentScreen API เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกในอนาคต

 • เพิ่มการรองรับสำหรับการบันทึกมุมมองหน้าจอด้วยตนเองด้วย logEvent API สิ่งนี้จะแทนที่ setCurrentScreen API ที่เลิกใช้แล้ว

ส่วนขยายของ Analytics Kotlin เวอร์ชัน 17.5.0

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการอัปเดตไลบรารี firebase-analytics ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

ปลั๊กอิน App Distribution Gradle เวอร์ชัน 2.0.1

 • อัปเดตการอ้างอิงไคลเอ็นต์ OAuth เป็นอาร์ติแฟกต์ไคลเอ็นต์ google-oauth-client ใหม่ล่าสุด

Crashlytics เวอร์ชัน 17.2.1

 • ปรับปรุงการจัดการงานอะซิงโครนัสที่ต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์บนเธรดหลัก ( Github PR # 1739 )

 • เพิ่มโอเวอร์โหลดให้กับ setCrashlyticsCollectionEnabled API เพื่ออนุญาตให้ส่ง null เพื่อล้างค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ( Github PR # 1434 )

 • ย้ายไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK ( Github PR # 1760 )

ส่วนขยาย Crashlytics Kotlin เวอร์ชัน 17.2.1

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการอัปเดตไลบรารี firebase-crashlytics ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

Crashlytics NDK เวอร์ชัน 17.2.1

 • ตัวจัดการสัญญาณคงที่เพื่อปล่อยที่เก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเมื่อออกจากแอป ( Github ฉบับที่ 1749 )

 • อัปเดต firebase-crashlytics พึ่งพา firebase-crashlytics เป็น v17.2.1

ML Kit สำหรับ Firebase เวอร์ชันทั่วไป 22.1.2

 • ย้ายไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK

ML Kit สำหรับ Firebase Model Interpreter เวอร์ชัน 22.0.4

ML Kit สำหรับ Firebase Natural Language เวอร์ชัน 22.0.1

ML Kit สำหรับ Firebase Language Identification Model เวอร์ชัน 20.0.8

ML Kit สำหรับ Firebase Smart Reply Model เวอร์ชัน 20.0.8

ML Kit สำหรับ Firebase Translate Model เวอร์ชัน 20.0.9

ML Kit สำหรับ Firebase Vision เวอร์ชัน 24.1.0

ML Kit สำหรับ Firebase Vision AutoML เวอร์ชัน 18.0.6

ML Kit สำหรับ Firebase Barcode Model เวอร์ชัน 16.1.2

ML Kit สำหรับ Firebase Object Detection and Tracking Model เวอร์ชัน 19.0.6

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.8.0


อัปเดต - 30 กรกฎาคม 2020

การติดตั้ง Firebase เวอร์ชัน 16.3.3

 • แก้ไข NullPointerException ที่เกิดขึ้นเมื่อบริการ Firebase พยายามลงทะเบียนรหัสการติดตั้ง Firebase (FID) กับเซิร์ฟเวอร์การติดตั้ง Firebase ( GitHub ฉบับที่ 1787 )

รหัสอินสแตนซ์ Firebase เวอร์ชัน 20.2.4

 • การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกับ SDK รุ่นอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู บันทึกประจำรุ่น Firebase Installations v16.3.3

Cloud Messaging เวอร์ชัน 20.2.4

 • การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกับ SDK รุ่นอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู บันทึกประจำรุ่น Firebase Installations v16.3.3

Cloud Messaging Direct Boot เวอร์ชัน 20.2.4

 • การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกับ SDK รุ่นอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู บันทึกประจำรุ่น Firebase Installations v16.3.3

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.7.0

อัปเดต - 17 กรกฎาคม 2020

การตรวจสอบประสิทธิภาพเวอร์ชัน 19.0.8

 • อัปเดต ข้อความการบันทึก สำหรับเหตุการณ์ประสิทธิภาพ

 • การบันทึกการกำหนดค่าระยะไกล Firebase ที่ไม่มีการปิดเสียงทริกเกอร์โดย Firebase Performance Monitoring ( GitHub ฉบับที่ 403 )

 • ลบการบันทึกที่ไม่จำเป็นออก ขณะนี้การตรวจสอบประสิทธิภาพจะบันทึกเฉพาะข้อมูลการดีบักหากการตั้งค่า firebase_performance_logcat_enabled เป็น true ใน AndroidManifest.xml ไปที่เอกสารสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ เปิดใช้งานการบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง อย่างชัดเจน

 • ย้ายข้อมูลไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.6.1

อัปเดต - 08 กรกฎาคม 2020

Cloud Messaging เวอร์ชัน 20.2.3

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้แอปขัดข้องเมื่อผู้ใช้แตะการแจ้งเตือนที่ได้รับ

Cloud Messaging Direct Boot เวอร์ชัน 20.2.3

รหัสอินสแตนซ์ Firebase เวอร์ชัน 20.2.3

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.6.0

อัปเดต - 06 กรกฎาคม 2020

Analytics เวอร์ชัน 17.4.4

 • ย้ายไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK

ส่วนขยายของ Analytics Kotlin เวอร์ชัน 17.4.3

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-analytics อัปเดต ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

การรับรองความถูกต้องเวอร์ชัน 19.3.2

 • แก้ไขการวนซ้ำไม่สิ้นสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นในการดำเนินการ IDP ทั่วไปบางอย่าง

การรับรองความถูกต้องส่วนขยาย Kotlin เวอร์ชัน 19.3.2

ไลบรารีส่วนขยาย Kotlin ตามสกรรมกริยาประกอบด้วยไลบรารี firebase-auth อัปเดต ไลบรารีส่วนขยาย Kotlin มีการอัปเดตเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 • การปรับปรุงภายในและการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับกระบวนการภายใน

Cloud Firestore เวอร์ชัน 21.5.0

 • อัปเดตการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลเป็นสิ่งประดิษฐ์ protobuf-javalite ใหม่กว่า อาร์ติแฟกต์ใหม่เข้ากันไม่ได้กับอันเก่าดังนั้นจึงจำเป็นต้องอัปเกรดไลบรารีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

ส่วนขยาย Cloud Firestore Kotlin เวอร์ชัน 21.5.0

ไลบรารีส่วนขยาย Kotlin ตามสกรรมกริยาประกอบด้วยไลบรารี firebase-firestore อัปเดต ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

Cloud Messaging เวอร์ชัน 20.2.2

 • การปรับปรุงภายใน

Cloud Messaging Direct Boot เวอร์ชัน 20.2.2

 • การปรับปรุงภายใน

Crashlytics เวอร์ชัน 17.1.1

 • ในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการส่งการอัปโหลดข้อขัดข้องบนเครือข่ายที่ไม่ดีให้เปลี่ยน Transport SDK เพื่อลองข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่ออีกครั้ง ( Github Issue # 1705 ) และเพิ่มจำนวนครั้งในการลองใหม่ก่อนที่จะลบเหตุการณ์ ( Github Issue # 1708 )

ส่วนขยาย Crashlytics Kotlin เวอร์ชัน 17.1.1

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-crashlytics อัปเดตแล้ว ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

Crashlytics NDK เวอร์ชัน 17.1.1

 • อัปเดต firebase-crashlytics พึ่งพา firebase-crashlytics เป็น v17.1.1

In-App Messaging เวอร์ชัน 19.1.0

 • อัปเดตการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลเป็นสิ่งประดิษฐ์ protobuf-javalite ใหม่กว่า อาร์ติแฟกต์ใหม่เข้ากันไม่ได้กับอันเก่าดังนั้นจึงจำเป็นต้องอัปเกรดไลบรารีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

การส่งข้อความในแอปส่วนขยาย Kotlin เวอร์ชัน 19.1.0

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการอัปเดตไลบรารี firebase-inappmessaging ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

In-App Messaging Display เวอร์ชัน 19.1.0

 • อัปเดตการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลเป็นสิ่งประดิษฐ์ protobuf-javalite ใหม่กว่า อาร์ติแฟกต์ใหม่เข้ากันไม่ได้กับอันเก่าดังนั้นจึงจำเป็นต้องอัปเกรดไลบรารีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

การแสดงข้อความในแอปส่วนขยาย Kotlin เวอร์ชัน 19.1.0

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการอัปเดตไลบรารีการ firebase-inappmessaging-display ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

รหัสอินสแตนซ์ Firebase เวอร์ชัน 20.2.2

 • การปรับปรุงภายใน

การกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชัน 19.2.0

 • ย้ายไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK

 • อัปเดตการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลเป็นสิ่งประดิษฐ์ protobuf-javalite ใหม่กว่า อาร์ติแฟกต์ใหม่เข้ากันไม่ได้กับอันเก่าดังนั้นจึงจำเป็นต้องอัปเกรดไลบรารีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

ส่วนขยายการกำหนดค่าระยะไกล Kotlin เวอร์ชัน 19.2.0

ไปที่ เอกสารโอเพนซอร์ส เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานและการใช้ส่วนขยาย Kotlin

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-config ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

อัปเดต - 18 มิถุนายน 2020

Cloud Messaging เวอร์ชัน 20.2.1

 • การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกับ SDK รุ่นอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู บันทึกประจำรุ่น Firebase Instance ID v20.2.1

Cloud Messaging Direct Boot เวอร์ชัน 20.2.1

 • การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกับ SDK รุ่นอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู บันทึกประจำรุ่น Firebase Instance ID v20.2.1

Crashlytics เวอร์ชัน 17.1.0

 • อัปเดตการผสานรวม Crashlytics กับ Google Analytics เพื่อรวมข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในจำนวนผู้ใช้ที่ไม่มีข้อขัดข้อง

 • ลบเอาต์พุตบันทึก FileNotFoundException ไม่เป็นอันตราย แต่ไม่คาดคิดซึ่งพิมพ์เมื่อไฟล์ที่เป็นทางเลือกไม่พร้อมใช้งาน ( Github ฉบับที่ 1559 )

ส่วนขยาย Crashlytics Kotlin เวอร์ชัน 17.1.0

 • ไลบรารี Firebase Crashlytics Android พร้อมส่วนขยาย Kotlin พร้อมให้บริการแล้ว ไลบรารีส่วนขยาย Kotlin สกรรมกริยาประกอบด้วยไลบรารี firebase-crashlytics เกี่ยวข้อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ เอกสาร Crashlytics KTX

Crashlytics NDK เวอร์ชัน 17.1.0

 • อัปเดต firebase-crashlytics พึ่งพา firebase-crashlytics เป็น v17.1.0

ปลั๊กอิน Crashlytics Gradle เวอร์ชัน 2.2.0

การอัปเดต firebase-crashlytics-gradle นี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในการกำหนดค่างาน Crashlytics และการประกาศการอ้างอิงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างส่วนเพิ่มและแก้ไขปัญหาที่ทราบหลายประการ

 • ปรับปรุง การหลีกเลี่ยงการกำหนดค่างาน สำหรับการสร้างสัญลักษณ์ NDK และอัปโหลดงาน

 • ปรับปรุงการรองรับการอัปโหลดสัญลักษณ์เนทีฟสำหรับไลบรารี NDK ที่ไม่ได้สร้างโดยใช้ Android NDK toolchain มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู สัญลักษณ์อัปโหลดสำหรับการอ้างอิงภายนอก

 • แก้ไขข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นเมื่อรันงานการอัปโหลดสัญลักษณ์เนทีฟของ Crashlytics บนบิลด์ใหม่ทั้งหมด นี่เป็นเพราะจุดบกพร่องของคอนฟิกูเรชันการขึ้นต่องานซึ่งอาจส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับบางบิลด์

 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้การใช้งานของเส้นทางที่แน่นอนในส่วน firebaseCrashlytics.strippedNativeLibsDir และ firebaseCrashlytics.unstrippedNativeLibsDir คุณสมบัติขยาย เส้นทางสัมบูรณ์ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว พา ธ สัมพัทธ์ได้รับการแก้ไขโดยสัมพันธ์กับไดเร็กทอรีไฟล์ build ( GitHub ฉบับที่ 1199 )

 • แก้ไข MissingPropertyException ระหว่างภารกิจการสร้างสัญลักษณ์เนทีฟของ Crashlytics เมื่อใช้ปลั๊กอิน Android Gradle 4.1.alpha08 +

 • ตอนนี้ปลั๊กอิน Crashlytics จะพ่น GradleException หาก Crashlytics ไม่สามารถแก้ไขรหัสแอปที่สร้างโดยปลั๊กอินบริการ Google Play แทนที่จะล้มเหลวโดยไม่โต้ตอบเมื่อพยายามอัปโหลดไฟล์การแมปและสัญลักษณ์ ข้อความแสดงข้อยกเว้นประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

 • แก้ไขการตรวจสอบ UP-TO-DATE สำหรับงานการแทรก ID ไฟล์การแมป ตอนนี้งานจะถูกทำเครื่องหมายอย่างถูกต้อง UP-TO-DATE หากไม่มีการแก้ไข ID ไฟล์การแมป

 • ยกเลิกการรองรับ Gradle v4.x และรุ่นก่อนหน้า ลูกค้าที่ยังใช้ปลั๊กอิน Android Gradle v3.3.2 ควรอัปเดตเป็น Gradle 5.0

รหัสอินสแตนซ์ Firebase เวอร์ชัน 20.2.1

 • ลบการเรียกไปที่ getResourceAsStream เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ ( GitHub ฉบับที่ 1601 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์เวอร์ชัน 19.3.1

 • เพิ่มส่วนหัว HTTP ภายในในการเชื่อมต่อ WebChannel

ส่วนขยายฐานข้อมูลเรียลไทม์ Kotlin เวอร์ชัน 19.3.1

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-database ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.5.0

อัปเดต - 04 มิถุนายน 2563

Analytics เวอร์ชัน 17.4.3

 • เวอร์ชันนี้รองรับการใช้ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ร่วมกับขีด จำกัด ที่ปรับปรุงแล้วที่มีอยู่ใน Google Analytics 360

ส่วนขยายของ Analytics Kotlin เวอร์ชัน 17.4.3

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-analytics อัปเดต ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

ปลั๊กอิน App Distribution Gradle เวอร์ชัน 2.0.0

 • ปลั๊กอิน Gradle ไม่ได้มาพร้อมกับการอ้างอิงแบบรวมอีกต่อไป แต่จะใช้การพึ่งพา Maven แบบสกรรมกริยาแทน ด้วยเหตุนี้การประกาศการแจกจ่าย OSS ใน Maven repo จึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปและถูกลบออกไป

 • อัปเดต URL การอัปโหลดเพื่อการอัปโหลดที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น

Crashlytics เวอร์ชัน 17.0.1

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิด SQLiteException เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชันของ Crashlytics ( Github ฉบับ # 1531 )

 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการส่งรายงานเมื่อเกิดข้อขัดข้องบน Android API ระดับ 28+

Crashlytics NDK เวอร์ชัน 17.0.1

 • อัปเดต firebase-crashlytics พึ่งพา firebase-crashlytics เป็น v17.0.1

การติดตั้ง Firebase เวอร์ชัน 16.3.2

 • แก้ไข IllegalArgumentException ที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เมื่อบริการ Firebase พยายามรีเฟรชโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ ( GitHub ฉบับที่ 1540 )

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.4.1

อัปเดต - 21 พ.ค. 2020

Analytics เวอร์ชัน 17.4.2

ส่วนขยายของ Analytics Kotlin เวอร์ชัน 17.4.2

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-analytics อัปเดต ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

ปลั๊กอิน Crashlytics Gradle เวอร์ชัน 2.1.1

 • แก้ไข NullPointerException เมื่อเรียกใช้งานอัปโหลดสัญลักษณ์เนทีฟของ Crashlytics บนไบนารีดั้งเดิมที่คอมไพล์ด้วยส่วนขยายเฉพาะผู้จำหน่ายที่ไม่รู้จัก ( GitHub ฉบับที่ 1357 )

Cloud Messaging เวอร์ชัน 20.2.0

Cloud Messaging Direct Boot เวอร์ชัน 20.2.0

In-App Messaging เวอร์ชัน 19.0.7

 • ปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนกิจกรรม (GitHub ฉบับที่ 1410 และ ฉบับที่ 1092 )

 • ย้ายไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK

การส่งข้อความในแอปส่วนขยาย Kotlin เวอร์ชัน 19.0.7

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการอัปเดตไลบรารี firebase-inappmessaging ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

In-App Messaging Display เวอร์ชัน 19.0.7

 • ปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนกิจกรรม (GitHub ฉบับที่ 1410 และ ฉบับที่ 1092 )

 • ย้ายไปใช้บริการการติดตั้ง Firebase โดยตรง แทนที่จะใช้การพึ่งพาทางอ้อมผ่าน Firebase Instance ID SDK

การแสดงข้อความในแอปส่วนขยาย Kotlin เวอร์ชัน 19.0.7

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารีการ firebase-inappmessaging-display ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

การติดตั้ง Firebase เวอร์ชัน 16.3.1

 • ในการบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับ บริการการติดตั้ง Firebase ได้เพิ่มรายละเอียดสำหรับตัวเลือก Firebase เช่นคีย์ API รหัสโครงการ Firebase และรหัสแอปพลิเคชันที่ส่งผ่านในการเรียก FIS API

 • แก้ไข OverlappingFileLockException และ IOException due to Bad file descriptor เป็นไปได้ IOException due to Bad file descriptor เมื่อบริการ Firebase หลายบริการจำเป็นต้องใช้รหัสการติดตั้ง Firebase (FID) ควบคู่กัน ปัญหานี้เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ Android 7 และ 8 เป็นหลัก ( GitHub ฉบับที่ 1519 )

รหัสอินสแตนซ์ Firebase เวอร์ชัน 20.2.0

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) เวอร์ชัน 25.4.0

อัปเดต - 07 พ.ค. 2563

Analytics เวอร์ชัน 17.4.1

ส่วนขยายของ Analytics Kotlin เวอร์ชัน 17.4.1

ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin มีการปรับปรุงไลบรารี firebase-analytics ไลบรารีส่วนขยายของ Kotlin ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม

ปลั๊กอิน App Distribution Gradle เวอร์ชัน 1.4.1

 • การเรียกใช้ appDistributionUpload{Variant} ไม่สร้างแอปขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติอีกต่อไป
 • แก้ไขปัญหาที่การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS จะแคชข้อมูลรับรองเก่าส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด 403

Cloud Messaging เวอร์ชัน 20.1.7

 • การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกับ SDK รุ่นอื่น ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู บันทึกประจำรุ่น Firebase Instance ID v20.1.7 )

Crashlytics Gradle plugin เวอร์ชัน 2.1.0

 • แก้ไข NullPointerException เมื่อเรียกใช้งานอัปโหลดสัญลักษณ์เนทีฟของ Crashlytics ในไบนารีดั้งเดิมบางรายการ ( GitHub Issue #1396 )

 • The Crashlytics build tools and Gradle plugin no longer ship with bundled dependencies; instead, they use transitive Maven dependencies. As a result, the OSS redistribution declaration in the Maven repo no longer applies and has been removed.

Firebase installations version 16.3.0

 • Improved the detection of invalid FirebaseOptions values. During initialization of Firebase, your application must provide valid values for the following Firebase options: API key , Firebase project ID , and application ID . If any required value is missing or if a provided value is invalid, FirebaseInstallations throws an IllegalArgumentException . For more details, visit Troubleshoot initialization options .

Firebase Instance ID version 20.1.7

 • Further improved the detection of invalid FirebaseOptions values. During initialization of Firebase, your application must provide valid values for the following Firebase options: API key , Firebase project ID , and application ID . If any required value is missing or if a provided value is invalid, FirebaseInstanceId throws an IllegalArgumentException . For more details, visit Troubleshoot initialization options .

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.3.1

Update - April 23, 2020

Analytics version 17.4.0

 • Deprecated Install Referrer Broadcast Receiver.

 • Fixed first open attribution when Analytics is disabled by default.

 • Fixed engagement measurement when a worker thread is delayed.

 • Resolved an issue that prevented Firebase Dynamic Links to log app_open .

 • Updated dependency on the Firebase Instance ID library to v20.1.5, which is a step towards a direct dependency on the Firebase installations service in a future release.

Analytics Kotlin extensions version 17.4.0

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-analytics library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Authentication version 19.3.1

 • Updated to accommodate the release of the Firebase Authentication Kotlin extensions library.

Authentication Kotlin extensions version 19.3.1

 • The Firebase Authentication Android library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-auth library. To learn more, visit the Authentication KTX documentation .

Crashlytics Gradle plugin version 2.0.0

 • The Firebase Crashlytics Gradle plugin is now generally available.

Crashlytics version 17.0.0

 • The Firebase Crashlytics SDK is now generally available.

 • Fixed an issue that could cause apps to crash if a crash report payload is too large (rare).

 • Updated dependency on the Firebase Instance ID library to v20.1.5, which is a step towards a direct dependency on the Firebase installations service in a future release.

Crashlytics NDK version 17.0.0

 • The Firebase Crashlytics SDK for NDK is now generally available.

 • Updated firebase-crashlytics dependency to v17.0.0.

Cloud Firestore version 21.4.3

 • Cloud Firestore now limits the number of concurrent document lookups it will perform when resolving inconsistencies in the local cache.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.4.3

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Messaging version 20.1.6

 • Fixed a bug in topic syncing that was causing increased usage of shared system resources when waiting for a working network connection.

In-App Messaging version 19.0.6

 • Fixed issue causing apps to become unresponsive in limited network conditions. GitHub Issue #1430

In-App Messaging Kotlin extensions version 19.0.6

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

In-App Messaging Display version 19.0.6

 • Fixed issue causing apps to become unresponsive in limited network conditions. GitHub Issue #1430

In-App Messaging Display Kotlin extensions version 19.0.6

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging-display library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase installations version 16.2.2

Firebase Instance ID version 20.1.6

 • Improved detection of invalid FirebaseOptions values. During initialization of Firebase, your application must provide valid values for the following Firebase options: API key , Firebase project ID , and application ID . If any required value is missing, FirebaseInstanceId will throw an IllegalArgumentException .

ML Kit for Firebase Common version 22.1.1

 • Updated dependency on the Firebase Instance ID library to v20.1.5, which is a step towards a direct dependency on the Firebase installations service in a future release.

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 22.0.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision version 24.0.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 18.0.5

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Barcode Model version 16.1.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 19.0.5

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Performance Monitoring version 19.0.7

 • Updated dependency on the Firebase Instance ID library to v20.1.5, which is a step towards a direct dependency on the Firebase installations service in a future release.

  This update to firebase-iid v20.1.5 fixed the following GitHub issues: #1454 , #1397 , and #1339 .

Realtime Database version 19.3.0

Realtime Database Kotlin extensions version 19.3.0

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-database library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Remote Config version 19.1.4

 • Updated dependency on the Firebase Instance ID library to v20.1.5, which is a step towards a direct dependency on the Firebase installations service in a future release.

Remote Config Kotlin extensions version 19.1.4

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.3.0

Update - April 09, 2020

App Distribution Gradle plugin version 1.4.0

 • Updated Android Gradle Plugin API usage to fix APK locating bug that happens when using Android Gradle Plugin v4.0.x.

Crashlytics Gradle plugin version 2.0.0-beta04

 • Fixed an issue involving the v4.1 alpha release of the Android Gradle Plugin. This fix resolves the build error that contains the following exception:

  groovy.lang.MissingPropertyException:
  No such property: scope for class:
  com.android.build.gradle.internal.variant.ApplicationVariantData
  

  Note: The Firebase Crashlytics mappingFile parameter is incompatible with the Android Gradle Plugin v4.1+ and will be removed in future versions of the Firebase Crashlytics Gradle plugin.

 • Improved the messaging for the error that occurs when applying the plugin to a library variant.

Crashlytics version 17.0.0-beta04

 • Imposed a limit on the maximum crash report payload size.

 • Reduced crash report payload size.

Crashlytics NDK version 17.0.0-beta04

 • Updated firebase-crashlytics dependency to v17.0.0-beta-04.

In-App Messaging version 19.0.5

 • Fixed issue where campaigns with frequency limits were not properly displaying multiple times.

In-App Messaging Kotlin extensions version 19.0.5

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

In-App Messaging Display version 19.0.5

 • Fixed issue where campaigns with frequency limits were not properly displaying multiple times.

In-App Messaging Display Kotlin extensions version 19.0.5

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging-display library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

ML Kit for Firebase Common version 22.1.0

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 22.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.8

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision version 24.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 18.0.4

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Barcode Model version 16.1.0

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 19.0.4

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Performance Monitoring version 19.0.6

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.2.2

Update - April 03, 2020

Cloud Messaging version 20.1.5

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Firebase Installations version 16.1.0

 • Fixed NoSuchMethodError:IncompatibleIidVersionDetector lint check that failed for builds using AGP 3.6+. ( Issue #1407 )

Firebase Instance ID version 20.1.5

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.2.1

Update - March 30, 2020

Analytics version 17.3.0

Analytics Kotlin extensions version 17.3.0

 • The Analytics Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-analytics library. To learn more, visit the Analytics KTX documentation .

Cloud Firestore version 21.4.2

 • Removed Guava dependency from the SDK. This change is the first step in eliminating crashes caused by apps that depend on the wrong flavor of Guava. ( Issue #1125 )

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.4.2

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Messaging version 20.1.4

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Crashlytics version 17.0.0-beta03

 • Fixed internal bugs to improve crash analysis and grouping.

 • Improved compatibility with Google Analytics. For best performance, make sure you're using the latest versions of the Firebase Crashlytics SDK and the Firebase SDK for Google Analytics.

 • Updated remaining Crashlytics backend API calls to prepare for Fabric sunset.

Crashlytics NDK version 17.0.0-beta03

 • Updated package name in AndroidManifest.xml to reflect new Firebase Crashlytics NDK package name.

 • Improved debug logging.

 • Released new crashlytics.h with updated C++ APIs.

 • Added ProGuard rules files to avoid obfuscating public APIs called from C++.

Firebase Installations version 16.2.0

 • Fixed a possible IllegalStateException when multiple Firebase services required a Firebase client identifier (FID) in parallel. The issue was not reproducible in local testing and affected a small number of users (that is, <1%). ( Issue #1339 )

 • Added a lint check to the compile process that prevents parallel usage of Firebase installations and incompatible versions of the Firebase Instance ID SDK that are older than firebase-iid:20.1.0 . Firebase installations creates FIDs as Firebase client identifiers. Versions of the Firebase Instance ID SDK before v20.1.0 created different Firebase client identifiers: Instance IDs. This check prevents problems for Firebase targeting that might be caused by conflicting Firebase client identifiers.

Firebase Instance ID version 20.1.3

 • Tokens are now scoped to their respective FirebaseApp instance. Apps that instantiate multiple FirebaseApp instances will now see a different token for each app.

 • FirebaseApp now requires a non-empty project ID set in the corresponding FirebaseOptions .

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.2.0

Update - March 17, 2020

Cloud Messaging version 20.1.3

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Crashlytics version 17.0.0-beta02

 • Removed superfluous D/FirebaseCrashlytics prefix from logs. ( #1202 )

 • Updated Crashlytics backend API calls in preparation for Fabric sunset.

 • Upgraded Google Analytics integration to improve crash-free users accuracy. For improved performance, we recommend that you upgrade to the latest version of the Firebase SDK for Google Analytics with this version of Firebase Crashlytics.

Crashlytics Gradle plugin version 2.0.0-beta03

 • Updated the Gradle plugin to use new Crashlytics backend endpoints when uploading deobfuscation files and NDK symbol information.

In-App Messaging version 19.0.4

 • Fixed issue with messages not being fetched on app first open.

 • Fixed issue with first foreground trigger not being picked up.

 • Internal migration to use the Firebase installations service.

In-App Messaging Kotlin extensions version 19.0.4

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

In-App Messaging Display version 19.0.4

 • Fixed issue with messages not being fetched on app first open.

 • Fixed issue with first foreground trigger not being picked up.

In-App Messaging Display Kotlin extensions version 19.0.4

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging-display library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Installations version 16.1.0

 • Internal changes for how the Firebase installations SDK migrates existing client identifers (Instance IDs) to the new Firebase identity provider (Firebase installations). No developer action is necessary.

Firebase Instance ID version 20.1.2

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Remote Config version 19.1.3

Remote Config Kotlin extensions version 19.1.3

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.1.1

Update - March 12, 2020

Authentication version 19.3.0

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.1.0

Update - March 09, 2020

General

 • Kotlin extension (KTX) libraries for many Firebase Android SDKs are now out of beta! These KTX libraries enable you to access Firebase Android APIs using idiomatic Kotlin syntax. Learn more about these KTX libraries in the Android -- Kotlin reference documentation .

Update - March 03, 2020

Cloud Messaging version 20.1.2

As of v20.1.1, the Cloud Messaging SDK depends on the Firebase installations SDK. Learn about possible impacts in the v20.1.1 release notes .

Firebase Instance ID version 20.1.1

As of v20.1.0, the Firebase Instance ID SDK depends on the Firebase installations SDK. Learn about possible impacts in the v20.1.0 release notes .

 • Fixed a bug that was causing silent failures in apps that use the deprecated FirebaseInstanceId#getToken() method without providing the required values for FirebaseOptions : API key, Firebase project ID, and application ID. Now, if any required value is missing, it throws an IllegalArgumentException .

  Note that we recommend using the FirebaseInstanceId.getInstanceId().getToken() method instead of the deprecated FirebaseInstanceId.getInstance().getToken() method.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 25.0.0

Update - February 27, 2020

Analytics version 17.2.3

 • Bug fixes, including a fix for a concurrent modification exception.

Cloud Firestore version 21.4.1

 • Fixed a performance regression introduced by the addition of Query.limitToLast(n: long) in Cloud Firestore v21.3.1.
 • Changed the in-memory representation of Cloud Firestore documents to reduce memory allocations and improve performance. Calls to DocumentSnapshot.getData() and DocumentSnapshot.toObject() will see the biggest improvement.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.4.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Messaging version 20.1.1

 • Changed the default for notification titles. Previously, an empty title was replaced with the app's label, but now an empty title causes the notification title to be omitted.

 • Fixed an issue that could cause ANRs when receiving messages.

 • Cloud Messaging now transitively depends on the Firebase installations SDK. After updating to the latest dependency versions, make sure that push notifications still work as expected. Also, be aware of the following:

  • The FCM registration tokens of installed instances of your apps might change once after updating dependencies to their latest versions. To learn if your apps are affected, review the Firebase installations documentation . Also, make sure to monitor FCM registration token generation using the #onNewToken implementation.

  • Apps that use the Firebase auto-initialization process and the Gradle plugin to convert google-services.json into resources are unaffected. However, apps that create their own FirebaseOptions instances must provide a valid API key, Firebase project ID, and application ID.

Firebase Installations version 16.0.0

 • The Firebase installations SDK introduces the Firebase installations API. The Firebase installations service is an infrastructure service used internally by Firebase to identify each installed instance of a Firebase app.

 • Several Firebase products transitively depend on the Firebase installations SDK. Be aware of the following:

  • The FCM registration tokens of installed instances of your apps might change once after updating dependencies to their latest versions. To learn if your apps are affected, review the Firebase installations documentation . Also, make sure to monitor FCM registration token generation using the #onNewToken implementation.

  • Apps that use the Firebase auto-initialization process and the Gradle plugin to convert google-services.json into resources are unaffected. However, apps that create their own FirebaseOptions instances must provide a valid API key, Firebase project ID, and application ID.

  • Apps that use API key restrictions for their API key might experience blocked requests . To mitigate this issue, review the Firebase installations documentation .

Firebase Instance ID version 20.1.0

 • Fixed an issue that could cause ANRs when receiving broadcasts.

 • Firebase Instance ID now depends on the Firebase installations SDK. Be aware of the following:

  • The FCM registration tokens of installed instances of your apps might change once after updating dependencies to their latest versions. To learn if your apps are affected, review the Firebase installations documentation . Also, make sure to monitor FCM registration token generation using the #onNewToken implementation.

  • Apps that use the Firebase auto-initialization process and the Gradle plugin to convert google-services.json into resources are unaffected. However, apps that create their own FirebaseOptions instances must provide a valid API key, Firebase project ID, and application ID.

Remote Config version 19.1.2

Remote Config Kotlin extensions version 19.1.2

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.7.1

Update - February 14, 2020

 • The beta release of a Dynamic Links Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-dynamic-links library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.7.0

Update - February 03, 2020

Crashlytics Gradle plugin version 2.0.0-beta02

 • Updated the third-party license file to ensure compliance with all redistribution terms. For license declarations of all dependencies, refer to the version-specific firebase-crashlytics-gradle-xyz-third_party_licences.txt Maven artifact.

A/B Testing version 19.0.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

App Indexing version 19.1.0

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Cloud Firestore version 21.4.0

 • Cloud Firestore previously required that every document read in a transaction must also be written. This requirement has been removed, and you can now read a document in a transaction without writing to it.
 • Cloud Firestore now recovers more quickly when connections suffering packet loss return to normal.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.4.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 19.0.2

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Cloud Functions for Firebase Client SDK Kotlin extensions version 19.0.2

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-functions library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Storage for Firebase version 19.1.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Cloud Storage for Firebase Kotlin extensions version 19.1.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-storage library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Realtime Database version 19.2.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Realtime Database Kotlin extensions version 19.2.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-database library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Remote Config version 19.1.1

Remote Config Kotlin extensions version 19.1.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.6.0

Update - January 14, 2020

Analytics version 17.2.2

 • Bug fixes, including a fix for engagement time calculations, a fix related to first open attribution, and a fix for enhanced audience timestamps.

In-App Messaging version 19.0.3

 • Internal changes to enable future SDK improvements.

In-App Messaging Kotlin extensions version 19.0.3

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

In-App Messaging Display version 19.0.3

 • Internal changes to enable future SDK improvements.

In-App Messaging Display Kotlin extensions version 19.0.3

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-inappmessaging-display library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Performance Monitoring version 19.0.5

 • Muted logcat logging for Firebase Performance Monitoring when firebase_performance_logcat_enabled is not set or set to false. ( #403 )
 • Skipped automatic performance event creation when firebase_performance_collection_enabled is set to false.
 • Internal infrastructure improvements.

Crashlytics version 17.0.0-beta01

This release for Firebase Crashlytics includes the initial beta release of the Firebase Crashlytics SDK.

The Firebase Crashlytics SDK is a new version of the Crashlytics SDK built without Fabric and instead built entirely on Firebase. This new SDK has new and improved APIs as well as an artifact name change. The following release notes describe changes in the new SDK.

 • Replaced static methods with new instance methods that are more consistent with other Firebase SDKs and more intuitive to use. The new APIs give your users more control over how you collect their data.
 • Removed the Fabric Crashlytics API key. Now, Crashlytics will always use the google-services.json file to associate your app with your Firebase project. If you linked your app from Fabric, remove the Fabric API key from your AndroidManifest.xml file.
 • The fabric.properties and crashlytics.properties files are no longer supported. Remove them from your app.

Crashlytics NDK version 17.0.0-beta01

This release includes the initial beta release of the Firebase Crashlytics SDK for NDK crash reporting.

The Firebase Crashlytics SDK for NDK is a new version of the Crashlytics SDK for NDK crash reporting built without Fabric and instead built entirely on Firebase. This new SDK has new and improved APIs as well as an artifact name change. The following release notes describe changes in the new SDK.

 • Crashlytics NDK crash reporting will now start automatically when the Crashlytics NDK dependency is included in your app.
 • The Crashlytics Gradle plugin has new tasks to support uploading symbol files to Crashlytics servers. See the Crashlytics Gradle plugin documentation for more information.

Crashlytics Gradle plugin version 2.0.0-beta01

This release for Firebase Crashlytics includes the initial beta release of the Firebase Crashlytics Gradle plugin ( firebase-crashlytics-gradle ).

The Firebase Crashlytics Gradle plugin is a new version of the Crashlytics tools built without Fabric and instead built entirely on Firebase. This new plugin has improvements to the Gradle plugin interface as well as an artifact name change. The following release notes describe changes in the new plugin.

 • Deprecated the Crashlytics-specific build parameters ext.alwaysUpdateBuildId , ext.enableCrashlytics , and ext.enableCrashlyticsNdk . Remove them from your Gradle configuration.
 • Renamed the crashlytics extension configuration block to firebaseCrashlytics . You can now configure the firebaseCrashlytics block as part of your build type or flavor.
 • Added a new mappingFileUploadEnabled flag that controls uploading of deobfuscation files to Crashlytics servers. When this flag is false for an app build, that app's stack traces will not be deobfuscated in the Crashlytics dashboard.
 • Added a new mappingFile parameter that overrides the default deobfuscation mapping file location.
 • Added a new nativeSymbolUploadEnabled flag and associated Gradle task, crashlyticsUploadSymbolFile[Variant] , which are required when using Crashlytics NDK crash reporting .

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.5.0

Update - December 18, 2019

App Distribution Gradle plugin version 1.3.1

 • You no longer need to specify the Firebase App Distribution plugin after the Android Gradle plugin.

Performance Monitoring version 19.0.4

 • Improved internal infrastructure to work better with Firebase Remote Config.

Remote Config version 19.1.0

Remote Config Kotlin extensions version 19.1.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.4.0

Update - December 09, 2019

App Distribution Gradle plugin version 1.3.0

 • Improvements to app binary uploading

Cloud Firestore version 21.3.1

 • Added Query.limitToLast(n: long) , which returns the last n documents as the result.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.3.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Messaging version 20.1.0

Firebase Instance ID version 20.0.2

 • Internal infrastructure improvements.

Performance Monitoring version 19.0.3

 • Internal infrastructure improvements.

Remote Config version 19.0.4

 • Resolved known issue where network calls may fail on devices using API 19 and earlier.

Remote Config Kotlin extensions version 19.0.4

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.3.0

Update - November 22, 2019

Authentication version 19.2.0

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.2.0

Update - November 11, 2019

App Distribution Gradle plugin version 1.2.0

 • You can now add trusted certificates by setting javax.net.ssl.trustStore and javax.net.ssl.trustStorePassword system properties.

Cloud Firestore version 21.3.0

 • Added Query.whereIn() and Query.whereArrayContainsAny() query operators. Query.whereIn() finds documents where a specified field's value is IN a specified array. Query.whereArrayContainsAny() finds documents where a specified field is an array and contains ANY element of a specified array.

 • Improved the performance of repeatedly executed queries. Recently executed queries should see dramatic improvements. This benefit is reduced if changes accumulate while the query is inactive. Queries that use the limit() API may not always benefit, depending on the accumulated changes.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.3.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Messaging version 20.0.1

 • Fixed notifications on API level 24 and later to display the event time when event_time is set.

In-App Messaging version 19.0.2

 • Updated version of Dagger to 2.24.
 • Made info messages more clear in logcat.

In-App Messaging Kotlin extensions version 19.0.2

 • The beta release of a In-App Messaging Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-inappmessaging library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

In-App Messaging Display version 19.0.2

 • Updated version of Dagger to 2.24.
 • Bug fixes to improve SDK stability.
 • Fixed memory leak.

In-App Messaging Display Kotlin extensions version 19.0.2

 • The beta release of a In-App Messaging Display Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-inappmessaging-display library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

Firebase Instance ID version 20.0.1

 • Internal improvements and refactored code.

ML Kit for Firebase Common version 22.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision version 24.0.1

ML Kit for Firebase Barcode Model version 16.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 19.0.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 22.0.1

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 18.0.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Performance Monitoring version 19.0.2

 • Internal infrastructure improvements.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.1.0

Update - October 25, 2019

Analytics version 17.2.1

 • Bug fixes, including latency improvements and some minor improvements to data accuracy.

Cloud Firestore version 21.2.1

 • Fixed an issue where devices targeting Android API level 19 or earlier would crash when they were unable to connect to Cloud Firestore.

 • Fixed a race condition in Documents where access to getData and getField on the same document in different threads could cause a NullPointerException .

 • Fixed a race condition that could cause a NullPointerException during client initialization.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.2.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.0.1

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.0.2

Update - October 16, 2019

App Distribution Gradle plugin version 1.1.0

 • Updated Android Gradle Plugin API usage because the existing usage will be removed from the API by the end of 2019. This fixes the variantOutput.getPackageApplication() is obsolete warning that appears when using Android Gradle Plugin v3.3.0 and later.

Cloud Firestore version 21.2.0

 • Added an addSnapshotsInSyncListener() method to FirebaseFirestore that notifies you when all your snapshot listeners are in sync with each other.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.2.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

ML Kit for Firebase Common version 22.0.0

 • Breaking change: Updated FirebaseRemoteModel with the following changes in order to get feature specific handling:

 • Breaking change: Updated FirebaseModelManager with the following changes to simplify developer workflow for using remoteModel and localModel:

  • Simplified the API by eliminating the requirement of advance model registration. FirebaseRemoteModel and FirebaseLocalModel registration APIs are removed.
  • deleteDownloadedModel(remoteModel) API is introduced to remove downloaded models not in use to save space.
  • Updated downloadRemoteModelIfNeeded(remoteModel) to download(remoteModel, downloadConditions) . Download conditions can now be specified directly at the time when the download API is invoked.
  • Developers now have full control and flexibility to customize the model download options to fit their needs, including indicating whether to use a remote model or a local model.
  • Added isModelDownloaded(remoteModel) API.

ML Kit for Firebase Vision version 24.0.0

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 18.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Barcode Model version 16.0.1

 • Updated the Barcode implementation with the newly added Barcode Model, which comes with significant improvements in both latency and accuracy. Also added API to access the raw bytes for non UTF-8 encoded barcode data. To learn more, refer to the ML Kit for Firebase documentation .

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 19.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 22.0.0

ML Kit for Firebase Natural Language version 22.0.0

 • Breaking change: Updated FirebaseTranslateRemoteModel with the following changes to simplify the developer workflow:

  • Removed the setFirebaseApp method in Builder . A custom FirebaseApp is now supported through the getInstance method in FirebaseModelManager .
  • Removed the setDownloadConditions method in Builder . Download conditions are now passed to the download method in FirebaseModelManager .
 • Breaking change: Removed FirebaseTranslateModelManager . Translate models are now handled through FirebaseModelManager .

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.7

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.7

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.7

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Performance Monitoring version 19.0.1

 • Internal infrastructure improvements.

Realtime Database version 19.2.0

 • Added support for type wildcards in GenericTypeIndicator , expanding our custom class serialization to include classes with wildcard generics.

Realtime Database Kotlin extensions version 19.2.0

 • The beta release of a Realtime Database Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-database library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

Remote Config version 19.0.3

Remote Config Kotlin extensions version 19.0.3

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-config library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 23.0.0

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 24.0.0

Update - September 26, 2019

Authentication version 19.1.0

 • Added a new API to retrieve the email that a user entered to sign-in. This is helpful in the event of a recoverable error.

  You can retrieve the email from FirebaseAuthUserCollisionException#getEmail() . You can then use the fetchSignInMethodsForEmail API to know which sign-in method to use to prompt the user, then link with FirebaseAuthUserCollisionException#getUpdatedCredential() . This is especially useful when using Generic IDP sign-in.

Cloud Storage for Firebase version 19.1.0

 • Added getCacheControl() , getContentDisposition() , getContentEncoding() , getContentLanguage() , and getContentType() to StorageMetadata.Builder to provide access to the current state of the metadata.

 • Fixed an encoding issue in StorageReference.list() that caused the API to miss entries for prefixes that contained special characters.

Cloud Storage for Firebase Kotlin extensions version 19.1.0

 • The beta release of a Cloud Storage for Firebase Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-storage library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

In-App Messaging version 19.0.1

 • Internal changes to accommodate open-sourcing of the library and to ensure functionality alignment with other SDK releases.

In-App Messaging Display version 19.0.1

 • Internal changes to accommodate open-sourcing of the library and to ensure functionality alignment with other SDK releases.

ML Kit for Firebase Natural Language version 21.0.3

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.6

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.6

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.6

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Remote Config version 19.0.2

 • Updated to accommodate the release of the Remote Config Kotlin extensions library.

Remote Config Kotlin extensions version 19.0.2

 • The beta release of a Remote Config Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-config library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

Firebase Gradle Plugins

 • The firebase-appdistribution-gradle plugin v1.0.0 is now available. Refer to the App Distribution documentation for more information about using this plugin in your app.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 22.3.0

Update - September 13, 2019

Cloud Firestore version 21.1.1

 • Addressed a regression in v21.1.0 that caused the crash: "Cannot add document to the RemoteDocumentCache with a read time of zero".

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.1.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 22.2.1

Update - September 09, 2019

Cloud Firestore version 21.1.0

 • Added a FirebaseFirestore.terminate() method which terminates the instance, releasing any held resources. Once it completes, you can optionally call clearPersistence() to wipe persisted Cloud Firestore data from disk.

 • Added a FirebaseFirestore.waitForPendingWrites() method which allows users to wait on a promise that resolves when all pending writes are acknowledged by the Cloud Firestore backend.

 • Transactions now perform exponential backoff before retrying. This means transactions on highly contended documents are more likely to succeed.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.1.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Storage for Firebase version 19.0.1

ML Kit for Firebase Natural Language version 21.0.2

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.5

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.5

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.5

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Realtime Database version 19.1.0

 • Added support for the Firebase Realtime Database Emulator. To connect to the emulator, specify "http:// : /?ns= " as your Database URL (via FirebaseDatabase.getInstance(String) ). Note that if you are running the Realtime Database Emulator on "localhost" and connecting from an app that is running inside an Android Emulator, the Realtime Database Emulator host will be "10.0.2.2" followed by its port.

Remote Config version 19.0.1

 • Resolved known issue where certain unicode characters were not encoded correctly. The issue was introduced in v19.0.0.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 22.2.0

Update - September 06, 2019

google-services plugin 4.3.2

 • Fixed regressions unintentionally released in v4.3.1 of the plugin.
 • Version bump for strict-version-matcher dependency. For more details, refer to GitHub PR 83 .
 • Fixed the getMergeResourcesProvider warning. For more details, refer to GitHub PR 82 .

Update - August 28, 2019

Analytics version 17.2.0

 • Bug fixes, including addressing an issue where sessions may not have been accurately reported.

 • Added support for monitoring the launch of new features via Firebase Remote Config.

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 19.0.1

 • Updated to accommodate the release of the Cloud Functions for Firebase Client SDK Kotlin extensions library.

Cloud Functions for Firebase Client SDK Kotlin extensions version 19.0.1

 • The beta release of a Cloud Functions for Firebase Client SDK Android Library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-functions library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

ML Kit for Firebase Natural Language version 21.0.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.4

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.4

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.4

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 22.1.0

Update - August 22, 2019

google-services plugin 4.3.1

 • Internal improvements
 • Removed calls to deprecated API

Update - August 16, 2019

Analytics version 17.1.0

 • Fixed bugs, including a problem that could lead to inaccurate data from devices without Google Play Services installed, and an unnecessary provider declaration in AndroidManifest.xml.

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience.

App Indexing version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Authentication version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Cloud Firestore version 21.0.0

 • Transactions are now more flexible. Some sequences of operations that were previously incorrectly disallowed are now allowed. For example, after reading a document that doesn't exist, you can now set it multiple times successfully in a transaction.

 • Fixed an issue where query results were temporarily missing documents that previously had not matched but had been updated to now match the query. Refer to this GitHub issue for more details.

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 21.0.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Cloud Messaging version 20.0.0

 • Added support for more Android notification parameters, including: ticker , sticky , event_time , local_only , notification_priority , default_sound , default_vibrate_timings , default_light_settings , visibility , notification_count , vibrate_timings and light_settings .

 • Added support for Android notifications that include an image.

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience.

Cloud Storage for Firebase version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Crashlytics version 2.10.1

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.
 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

In-App Messaging version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

In-App Messaging Display version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Common version 21.0.0

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Vision version 23.0.0

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 19.0.1

 • Internal improvement.

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience.

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 18.0.1

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Natural Language version 21.0.0

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.3

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.3

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.3

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 21.0.0

 • Added nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Performance Monitoring version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Realtime Database version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Remote Config version 19.0.0

 • Versioned to add nullability annotations to improve the Kotlin developer experience. No other changes.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 22.0.0

Update - August 1, 2019

Firebase Gradle Plugins

 • perf-plugin v1.3.1 — This release contains some minor fixes and improvements.

Update - July 24, 2019

Cloud Firestore version 20.2.0

 • Added a @DocumentId annotation which can be used on a DocumentReference or String property in a POJO to indicate that the SDK should automatically populate it with the document's ID.

 • Fixed an internal assertion that was triggered when an update with a FieldValue.serverTimestamp() and an update with a FieldValue.increment() were pending for the same document. Refer to this GitHub issue for more details.

 • Improved performance of queries with large result sets.

 • Improved performance for queries with filters that only return a small subset of the documents in a collection.

 • Instead of failing silently, Cloud Firestore now crashes the client app if it fails to load SSL Ciphers. To avoid these crashes, you must bundle Conscrypt to support non-GMSCore devices on Android API level 19 (KitKat) or earlier (for more information, refer to TLS on Android ).

Cloud Firestore Kotlin extensions version 20.2.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 18.1.0

Cloud Storage for Firebase version 18.1.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

ML Kit for Firebase Natural Language version 20.0.2

 • Fixed an issue where Smart Reply would log the input text. Refer to this GitHub issue for more details.

 • ML Kit Natural Language classes are now annotated with @ParametersAreNonnullByDefault to ensure the compiler will warn about passing in null values to APIs that don't expect them.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.2

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Realtime Database version 18.0.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.
 • The SDK now reports the correct version number (via FirebaseDatabase.getSdkVersion() .

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 21.1.0

Update - July 12, 2019

Analytics version 17.0.1

 • Fixed minor bugs, including an issue where apps reported analytics data with an empty Google app ID.

Authentication version 18.1.0

 • Added a new API to retrieve the OAuth secret in OAuthCredential when signing in with Twitter using web-based Generic OAuth Login. The secret is required to access Twitter APIs. We suggest migrating away from TwitterKit as it has been discontinued.

Cloud Storage for Firebase version 18.1.0

In-App Messaging version 18.0.2

 • Updated to send engagement metrics via Analytics.
 • Fixed issue with callbacks triggering for Card templates.

In-App Messaging Display version 18.0.2

 • Updated to support Picasso version 2.71828.
 • Updated to send engagement metrics via Analytics.
 • Fixed issue with callbacks triggering for Card templates.

ML Kit for Firebase Common version 20.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 20.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Natural Language version 20.0.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 20.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 20.0.1

 • Internal improvements to reduce library size and refactored code.

ML Kit for Firebase Translate Model version 20.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision version 22.0.0

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 18.0.0

 • Internal cleanup.

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 18.0.0

 • Improved detecting small objects with FirebaseVisionObjectDetector .

 • Fixed the known issue where for Android API level 18 and earlier, the object detector recycles Bitmap objects passed to it. You no longer need to pass a copy of the Bitmap .

 • Fixed the known issue where in streaming mode, if the category of an object changes, the detector assigns it a new tracking ID.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 21.0.0

Update - July 10, 2019

Firebase Gradle Plugins

Update - June 27, 2019

google-services plugin 4.3.0

 • Improved stability.
 • Implemented fix for NPE crashes.
 • With this release, apply the plugin to top-level apps only; do not apply the plugin to libraries (with the exception of instant apps).
 • Plugin tasks will now correctly be skipped if the google-services file has not changed since last run.

strict-version-matching plugin 1.2.0

 • Improved stability.
 • Implemented fix for NPE crashes.

Update - June 24, 2019

Cloud Firestore version 20.1.0

 • SSL and gRPC initialization now happens on a separate thread, which reduces the time taken to produce the first query result.
 • Added clearPersistence() , which clears the persistent storage including pending writes and cached documents. This is intended to help write reliable tests. Refer to this GitHub issue for more details.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 20.1.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Messaging version 19.0.1

 • Fixed an issue where FirebaseMessagingService.onNewToken would be invoked for tokens created for non-default FirebaseApp instances.
 • SDK now only retries topic subscriptions and token registration on the following errors: "ERROR_SERVICE_NOT_AVAILABLE" and "ERROR_INTERNAL_SERVER_ERROR".

Performance Monitoring version 18.0.1

 • Fixed an IllegalStateException that was thrown when an activity with hardware acceleration disabled was stopped.

Firebase Instance ID version 19.0.1

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 20.1.0

Update - June 20, 2019

In-App Messaging version 18.0.1

 • Fixed an issue that prevented impressions from getting recorded in certain scenarios when the device is offline.

In-App Messaging Display version 18.0.1

 • Fixed an issue that prevented impressions from getting recorded in certain scenarios when the device is offline.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 20.0.1

Update - June 17, 2019

All Firebase SDKs for Android

 • The following libraries are updated with this release:

  • Ads version 18.0.0
  • Analytics version 17.0.0
  • App Indexing version 19.0.0
  • Authentication version 18.0.0
  • Cloud Firestore version 20.0.0
  • Cloud Firestore-ktx version 20.0.0
  • Cloud Functions (client) version 18.0.0
  • Cloud Messaging version 19.0.0
  • Cloud Storage version 18.0.0
  • Dynamic Links version 18.0.0
  • In-App Messaging version 18.0.0
  • In-App Messaging Display version 18.0.0
  • Instance IDs version 19.0.0
  • ML Kit for Firebase: Common version 20.0.0
  • ML Kit for Firebase: Vision version 21.0.0
  • ML Kit for Firebase: Image Labeling Model version 18.0.0
  • ML Kit for Firebase: Face Detection Model version 18.0.0
  • ML Kit for Firebase: Object Detection and Tracking Model version 17.0.0
  • ML Kit for Firebase: Vision AutoML version 17.0.0
  • ML Kit for Firebase: Natural Language version 20.0.0
  • ML Kit for Firebase: Language Identification Model version 20.0.0
  • ML Kit for Firebase: Smart Reply Model version 20.0.0
  • ML Kit for Firebase: Translate Model version 20.0.0
  • ML Kit for Firebase: Model Interpreter version 20.0.0
  • Realtime Database version 18.0.0
  • Performance Monitoring version 18.0.0
  • Remote Config version 18.0.0
  • A/B Testing version 18.0.0

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 20.0.0

Update - May 31, 2019

Cloud Firestore version 19.0.2

 • Updated gRPC to 1.21.0. A bug in the prior version would occasionally cause a crash if a network state change occurred concurrently with an RPC. Refer to GitHub issue #428 for more details.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 19.0.2

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 19.0.0

Update - May 28, 2019

Cloud Firestore version 19.0.1

 • Fixed an issue that prevented schema migrations for clients with large offline datasets. Refer to this GitHub issue for more details.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 19.0.1

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

In-App Messaging version 17.2.0

 • Adds support for card in-app messages.
 • Adds direct triggering (via In-App Messaging SDK) of in-app messages.

In-App Messaging Display version 17.2.0

 • Adds support for card in-app messages.
 • Adds direct triggering (via In-App Messaging SDK) of in-app messages.

ML Kit for Firebase Natural Language version 19.0.1

 • Fixed a bug where, under some circumstances, the scheduled timing of a model release could cause performance degradation.

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 19.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 19.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Translate Model version 19.0.1

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

Performance Monitoring version 17.0.2

 • Fixed a Null Pointer Exception that was being observed on certain Android 7.0 devices.
 • Updates to make Performance Monitoring work better with the latest version of Firebase Remote Config.

Update - May 23, 2019

Crashlytics version 2.10.1

 • Fixed a Proguard error that caused some builds to fail:
  "can't find referenced class com.crashlytics.android.ndk.CrashlyticsNdk"

Update - May 07, 2019

Analytics version 16.5.0

 • Adds the ability for an app to specify whether events logged by Google Analytics can be used to personalize ads for the user.

 • Internal changes to ensure compatibility with the Play Referrer API .

 • Fixed an issue leading to an increase in reported sessions.

App Indexing version 18.0.0

Authentication version 17.0.0

 • Removed the deprecated fetchProvidersForEmail(String) method from the FirebaseAuth class, as well as the associated ProviderQueryResult class. Use fetchSignInMethodsForEmail(String) instead.

 • This update of firebase-auth is required to use new versions of firebase-firestore , firebase-functions , firebase-storage , and firebase-database going forward.

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

Cloud Firestore version 19.0.0

 • You can now query across all collections in your database with a given collection ID using the FirebaseFirestore.collectionGroup() method.
 • The garbage collection process for on-disk persistence that removes older documents is now enabled by default. The SDK will attempt to periodically clean up older, unused documents once the on-disk cache passes a threshold size (default: 100 MB). See Configure cache size for details on how to configure this.
 • Internal changes that rely on an updated API to obtain authentication credentials. If you use Firebase Authentication, update to firebase-auth v17.0.0 or later to ensure functionality alignment.

Cloud Firestore Kotlin extensions version 19.0.0

Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

The Kotlin extensions library transitively includes the updated firebase-firestore library. The Kotlin extensions library has no additional updates.

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 17.0.0

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

Cloud Messaging version 18.0.0

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

Cloud Storage for Firebase version 17.0.0

 • Internal changes that rely on an updated API to obtain authentication credentials. If you use Firebase Authentication, update to firebase-auth v17.0.0 or later to ensure functionality alignment.
 • Refactored code to ensure functionality alignment with other updated Firebase libraries.

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

Invites version 16.1.2

 • Refactored code to facilitate full deprecation.

ML Kit for Firebase Common version 19.0.0

ML Kit for Firebase Vision version 20.0.0

ML Kit for Firebase Object Detection and Tracking Model version 16.0.0

 • Initial release of the Object Detection and Tracking Model.

ML Kit for Firebase Natural Language version 19.0.0

ML Kit for Firebase Language Identification Model version 19.0.0

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 19.0.0

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

ML Kit for Firebase Translate Model version 19.0.0

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 19.0.0

 • Updated TFLite version to 1.13.1.

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

ML Kit for Firebase Vision AutoML version 16.0.0

 • Initial release of the Vision AutoML library.

Performance Monitoring version 17.0.0

 • Removed the deprecated counter API. Use metrics API going forward.

Realtime Database version 17.0.0

 • Internal changes that rely on an updated API to obtain authentication credentials. If you use Firebase Authentication, update to firebase-auth v17.0.0 or later to ensure functionality alignment.

Remote Config version 17.0.0

A/B Testing version 17.1.1

 • Updated API to support the latest Remote Config update.

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

Firebase Instance ID version 18.0.0

 • Removed the deprecated FirebaseInstanceIdService class.

 • Updated minSdkVersion to API level 16.

Firebase Gradle Plugins

 • firebase-plugins v2.0.0 — With this release, firebase-plugins is deprecated and will not include any future updates for Firebase Performance Monitoring.

  • To use Firebase Performance Monitoring, you must add perf-plugin explicitly rather than adding it via firebase-plugins .

  • Firebase Crash Reporting and the associated crash-plugin are deprecated. Instead, upgrade to Firebase Crashlytics for more powerful, real-time crash analysis and new stability insights.

 • perf-plugin v1.2.1 — With this release, you must add perf-plugin explicitly rather than adding it via firebase-plugins (which is now deprecated).

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 18.0.0

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 18.1.0

Update - May 03, 2019

Crashlytics version 2.10.0

Update - April 05, 2019

Cloud Firestore version 18.2.0

Cloud Firestore Kotlin extensions library version 18.2.0

 • The beta release of a Cloud Firestore Android library with Kotlin extensions is now available. The Kotlin extensions library transitively includes the corresponding firebase-firestore library. Visit the open source documentation to learn more about getting started with and using Kotlin extensions.

Authentication version 16.2.1

 • Improved error messages for edge cases where providers had been misconfigured in the Firebase console.

 • Internal compatibility changes to improve interoperability with different versions of Google Play services.

Firebase Instance ID version 17.1.2

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Cloud Messaging version 17.6.0

 • Added functionality to automatically download and show an image in a notification message. Retrieve the image URL set in the message with the getImageUrl method in RemoteMessage.Notification .

Performance Monitoring version 16.2.5

 • Fixed a bug that was causing apps using multiple processses to throw an IllegalStateException in the non-main processes.

Remote Config version 16.5.0

Update - April 02, 2019

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 17.0.0

Update - March 27, 2019

Firebase Instance ID version 17.1.1

 • Added internal improvements and refactored code.

In-App Messaging version 17.1.1

 • Fixed Cloud Firestore and In-App Messaging compatibility on Android API level 19 (KitKat). The underlying issue was that Cloud Firestore and Cloud Functions couldn't agree on which ciphers to use; this update fixes this issue by overriding the set of ciphers that they use. Refer to GitHub issue 244 for more information.

In-App Messaging-display version 17.1.1

 • Fixed Cloud Firestore and In-App Messaging compatibility on Android API level 19 (KitKat). The underlying issue was that Cloud Firestore and Cloud Functions couldn't agree on which ciphers to use; this update fixes this issue by overriding the set of ciphers that they use. Refer to GitHub issue 244 for more information.

Cloud Firestore version 18.2.0

 • Added FieldValue.increment() , which can be used in update() and set(..., SetOptions.merge()) to increment or decrement numeric field values safely without transactions.

 • Added functional interface FirebaseFirestore.runBatch() , similar to FirebaseFirestore.runTransaction() , which allows a developer to focus on the mutations of the batch rather than on creating and committing the batch.

 • Prepared the persistence layer to support collection group queries. While this feature is not yet available, all schema changes are included in this release.

 • Added @RestrictTo annotations to discourage the use of APIs that are not public. This affects internal APIs that were previously obfuscated and are not mentioned in our documentation.

 • Improved error messages for certain Number types that are not supported by our serialization layer.

Cloud Messaging version 17.5.0

 • Added internal improvements and refactored code.

ML Kit for Firebase Common version 17.0.0

 • Renamed FirebaseCloudModelSource class to FirebaseRemoteModel class.
 • Renamed FirebaseLocalModelSource class to FirebaseLocalModel class.
 • Renamed registerCloudModelSource() to registerRemoteModel() in FirebaseModelManager
 • Renamed registerLocalModelSource() to registerLocalModel() in FirebaseModelManager
 • Removed getCloudModelSource() in FirebaseModelManager
 • Removed getLocalModelSource() in FirebaseModelManager

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 18.0.0

 • Renamed setCloudModelName to setRemoteModelName in FirebaseModelOptions .
 • Removed getCloudModelName() method in FirebaseModelOptions .
 • Removed getLocalModelName() method in FirebaseModelOptions .

ML Kit for Firebase Natural Language version 18.2.0

ML Kit for Firebase Natural Language Identification Model version 18.0.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Smart Reply Model version 18.0.0

 • Initial release of the Smart Reply Model.

ML Kit for Firebase Vision version 19.0.3

 • No changes from previous version

Remote Config version 16.4.1

 • The SDK now enforces Android API Key restrictions.
 • Resolved known issue where the local cache was not honored even if it had not expired. The issue was introduced in version 16.3.0.

Firebase Gradle Plugins version 1.2.0

 • Updates to the Firebase Gradle Plugins ( firebase-plugins and perf-plugin ) for Android Studio 3.x are now available.

  This release:

  • Provides support for JDK 11 with ASM API upgrade to "7.0".
  • Fixes an issue with build failure when the transform is applied but disabled.
  • Removes the requirement that the Firebase Performance Monitoring plugin must be listed after the Android application plugin for it to work.
  • Improves the build performance by disabling the instrumentation and making it non-operational when the project property flag firebasePerformanceInstrumentationEnabled = false is specified in the gradle.properties file.

Update - March 15, 2019

Firebase Bill of Materials (Firebase BoM) version 16.0.0

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 16.3.0

 • Changed the default timeout for callable functions to 70 seconds ( #2329 ).

 • Added setTimeout and withTimeout methods to change the timeout for a callable ( #2329 ).

Analytics version 16.4.0

 • Updates to improve communications with other Firebase SDKs.


The following Firebase Android SDKs have been updated with internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

 • Firebase core version 16.0.8
 • Dynamic Links version 16.1.8
 • Invites version 16.1.1

Update - March 13, 2019

Ads version 17.2.0

 • Updates to the Google Mobile Ads Android SDK and Firebase Ads SDK. Refer to the product release notes .

Update - March 11, 2019

Authentication version 16.2.0

 • Added an API to allow sign-in via a web-based flow for Generic OAuth providers.

 • Improved some error messages and fixed a rare timeout bug.

Performance Monitoring version 16.2.4

 • Fixed a bug that was causing a NoClassDefFoundError to be thrown which resulted in intermittent app crashes.
 • Updates to make Performance Monitoring work better with the latest version of Firebase Remote Config.
 • Firebase Performance Monitoring no longer depends on Google Analytics.

Remote Config version 16.4.0

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Update - February 26, 2019

Cloud Firestore version 18.1.0

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.
 • Fixed calculation of SQLite database size on Android 9 Pie devices. On these devices, the previous method sometimes incorrectly calculated the size by a few MBs, potentially delaying garbage collection.

Firebase Instance ID version 17.1.0

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

In-App Messaging version 17.1.0

 • Adds functionality to programmatically register listeners for updates on in-app engagement (for example, impression, click, display errors). See FirebaseInAppMessaging.addClickListener() for more details.

In-App Messaging-display version 17.1.0

 • Adds functionality to programmatically register listeners for updates on in-app engagement (for example, impression, click, display errors). See FirebaseInAppMessaging.addClickListener() for more details.

Cloud Messaging version 17.4.0

 • Added getChannelId method to RemoteMessage.Notification for getting the channel ID set in a notification message.
 • Fixed a rare ClassCastException while receiving a message.


The following Firebase Android SDKs have been updated with internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

 • Firebase Common version 16.1.0
 • Realtime Database version 16.1.0
 • Cloud Storage version 16.1.0
 • Cloud Functions version 16.2.0

Update - February 08, 2019

Crashlytics version 2.9.9

 • Fixed bug that sometimes prevented Analytics events from being automatically written to Crashlytics logs as "breadcrumbs".

 • Improved logging output when Crashlytics fails to initialize due to missing build tools.

 • Updated Fabric dependency to 1.4.8

Update - February 7, 2019

A/B Testing version 17.1.0

 • Updated API to support the latest Remote Config update.

Invites version 16.1.0

 • Firebase Invites is now deprecated. For more details and information about migrating to other Firebase products, refer to the Invites migration page .

Cloud Firestore version 18.0.1

 • Fixed an issue where Cloud Firestore would crash if handling write batches larger than 2 MB in size.
 • Cloud Firestore now recovers more quickly from long periods without network access.

Dynamic Links version 16.1.7

 • Internal refactor.

Remote Config version 16.3.0

 • The Firebase Remote Config SDK requires the Firebase Remote Config REST API. For Firebase projects created before March 7, 2018, you must manually enable the REST API. For more information, see our Remote Config REST API user guide .

 • Refactored the implementation of Remote Config to improve SDK stability and speed, and to remove the Google Play Services dependency.

 • Improved error logs and exception messages.

 • Updated the Android documentation to reflect that Remote Config uses Locale to retrieve location information, similar to iOS's use of countryCode .

Update - January 31, 2019

ML Kit for Firebase Natural Language version 18.1.1

 • Initial release with support for the Language Identification API.

ML Kit for Firebase Natural Language Identification Model version 18.0.2

 • Initial release of the Language Identification Model.

ML Kit for Firebase Common version 16.2.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 17.0.3

 • Versioned only to ensure compatibility with other ML Kit for Firebase SDKs released simultaneously.

ML Kit for Firebase Vision version 19.0.2

 • No changes from previous version

Firebase Core version 16.0.7

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Analytics version 16.3.0

 • This release adds the ability for an app to specify that an event logged while the app is in the background should be part of the current session and that the session should be prolonged. Sessions now begin when the app is foregrounded, and the setMinimumSessionDuration method is now deprecated.

Ads version 17.1.3

 • Internal changes to ensure functionality alignment with other SDK releases.

Update - January 30, 2019

ML Kit for Firebase Common version 16.2.1

 • Added the FirebaseModelManager class for downloading and managing custom models from the cloud. The class was previously defined under package com.google.firebase.ml.custom .
 • Added FirebaseCloudModelSource and FirebaseLocalModelSource classes for defining and registering custom cloud and local models. The classes were previously defined under package com.google.firebase.ml.custom.model .

ML Kit for Firebase Model Interpreter version 17.0.1

 • Moved the FirebaseCloudModelSource and FirebaseLocalModelSource classes for defining and registering custom models to package com.google.firebase.ml.common.modeldownload .

 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 1.10.1 to 1.12.0.

ML Kit for Firebase Vision version 19.0.0

 • Unified and enhanced on-device and cloud Image Labeling API.

Update - January 25, 2019

Realtime Database version 16.0.6

 • Fixed a potential NullPointerException calling method java.lang.String.toLowerCase . (https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/issues/179)

Cloud Firestore version 18.0.0

 • The timestampsInSnapshotsEnabled setting is now enabled by default. Timestamp fields that read from a DocumentSnapshot are now returned as Timestamp objects instead of Date objects. This is a breaking change; developers must update any code that expects to receive a Date object. See FirebaseFirestoreSettings.Builder.setTimestampsInSnapshotsEnabled() for more details.
 • Custom objects (POJOs) can now be passed in several ways: as a field value in update() , within Map<> objects passed to set() , in array transform operations, and in query filters.
 • DocumentSnapshot.get() now supports retrieving fields as custom objects (POJOs) by passing a Class<T> instance, eg, snapshot.get("field", CustomType.class) .
 • Fixed an issue where if an app sent a write to the server, but the app was shut down before a listener received the write, the app could crash.

In-App Messaging version 17.0.5

 • Users with restricted API keys can now use the SDK as expected.

In-App Messaging-display version 17.0.5

 • Users with restricted API keys can now use the SDK as expected.

Update - January 09, 2019

Remote Config version 16.1.3

 • Fixed an issue where Remote Config experiments were not collecting results.

Update - December 22, 2018

Crashlytics version 2.9.8

 • Fixed bug with firebase_crashlytics_collection_enabled flag that erroneously disabled data collection under some circumstances.

Update - December 19, 2018

Cloud Firestore version 17.1.5

 • Cloud Firestore now recovers more quickly from bad network states.
 • Improved performance for reading large collections.
 • Offline persistence now properly records schema downgrades. This is a forward-looking change that allows you to safely downgrade from future SDK versions to this version (v17.1.5). You can already safely downgrade versions now depending on the source version. For example, you can safely downgrade from v17.1.4 to v17.1.2 because there are no schema changes between those versions. Related: https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/issues/134

Performance Monitoring version 16.2.3

 • Bug fixes.

Update - December 06, 2018

Authentication version 16.1.0

 • Added an API to customize the dynamic link domain that is used in out-of-band email action flows.

 • Bug fixes and internal improvements.

Cloud Firestore version 17.1.4

 • Fixed a SQLite transaction-handling issue that occasionally masked exceptions when Firestore closed a transaction that was never started. For more information, see the issue report in GitHub .
 • Fixed a race condition that caused a SQLiteDatabaseLockedException when an app attempted to access the SQLite database from multiple threads.

Update - December 03, 2018

The following Firebase Android SDKs have been updated to support internal refactoring and bug fixes:

 • Analytics version 16.0.6
 • Dynamic Links version 16.1.5
 • Google Ads version 17.1.2
 • Invites version 16.0.6
 • Performance Monitoring version 16.2.2
 • Remote Config version 16.1.2

Update - November 29, 2018

Performance Monitoring version 16.2.1

 • SDK size is now smaller.

ML Kit for Firebase Custom Model version 16.2.4

 • Bug fixes and internal improvements.

ML Kit for Firebase Vision version 18.0.2

 • Face contour detection now only returns contours for the most prominent face.
 • The face tracking feature is disabled for contour-only detection in FAST mode.
 • Vision detectors no longer override finalize() method.

App Indexing version 17.1.0

 • Apps will need to bump their compileSdkVersion to 28 or higher.

 • Added Indexable.Metadata.Builder.setSliceUri() , which gives developers the ability to provide dynamic and interactive search results, Slices , in the Google search app. Note that this method grants permission for the specified Uri to Google Play Services ( com.google.android.gms ), to bind to and cache the Slice, and to Google search app ( com.google.android.googlequicksearchbox ), to render the Slice. The client app can revoke Slice permissions to these packages at any time through SliceManager.revokeSlicePermission() .

 • Deprecated GeoShapeBuilder.setBox() and replaced with a varargs GeoShapeBuilder.setBox() .

Update - November 9, 2018

General

 • Updated okhttp versions to 2.7.5 in Open sourced Firebase libraries to fix potential vulnerabilities, as noted in GitHub Issue https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/issues/99

Update - November 2, 2018

Analytics version 16.0.5

 • This release includes minor bug fixes.
 • This release includes improvements to startup latency.

Dynamic Links version 16.1.3

 • Fixed an issue that caused short link creation to fail when creating links through FirebaseDynamicLinks.getInstance().createDynamicLink().buildShortDynamicLink() using Google Play Services 13.2.80 and FDL SDK 16.1.0. The issue only occurred when creating shortening links from parameters, links created using preconstructed long links from setLongLink() were unaffected. This fix also addresses issues in newer versions of Google Play Services.

Update - October 25, 2018

General

 • Open sourced Firebase libraries are no longer distributed proguarded.

google-services plugin 4.2.0

 • Improved support for instant-app projects.
 • Improved version checking mechanism.
 • Plugin is now Open Sourced at https://github.com/google/play-services-plugins

Cloud Firestore version 17.1.2

 • Changed how the SDK handles locally-updated documents while syncing those updates with Cloud Firestore servers. This can lead to slight behavior changes and may affect the SnapshotMetadata.hasPendingWrites() metadata flag.
 • Eliminated superfluous update events for locally cached documents that are known to lag behind the server version. Instead, the SDK buffers these events until the client has caught up with the server.

In-App Messaging version 17.0.3

 • Improved caching logic, added safeguards for cache expiration, and cleaned up API surface to prepare for open sourcing the In-App Messaging-display SDK.

In-App Messaging-display version 17.0.3

 • Improved caching logic, added safeguards for cache expiration, and cleaned up API surface to prepare for open sourcing.

Performance Monitoring version 16.2.0

 • Introduces the Sessions feature, which gives developers access to actionable insights about data captured using Performance Monitoring.

 • Minor bug fixes and improvements.

Update - October 16, 2018

Remote Config version 16.1.0

 • Bug fixes and internal improvements to support Firebase Performance Monitoring features.

Authentication version 16.0.4

 • Bug fixes and internal improvements.

Firebase Instance ID version 17.0.4

 • Fixed an issue that could cause a deadlock during initialization.

Cloud Messaging version 17.3.4

 • Bug fixes and internal improvements.

ML Kit for Firebase Custom Model version 16.2.3

 • Upgraded TensorFlowLite dependency to 1.10.0

ML Kit for Firebase Vision version 18.0.1

Update - October 2, 2018

Realtime Database version 16.0.3

 • Fixed an initialization issue that prevented the Realtime Database client from being initialized outside of Android's main thread.

Cloud Firestore version 17.1.1

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make one attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline.
 • Fixed an issue that caused Firebase to drop empty objects from calls to set(..., SetOptions.merge()) .
 • Updated printf-style templates to ensure that they're compile time constants. Previously, some were influenced by error messages. When those error messages contained %p or other, related tokens, String.format() would throw an exception.
 • Some SDK errors that represent common mistakes, like permission errors or missing indexes, are automatically logged as warnings in addition to being surfaced via the API.

Update - September 18, 2018

Cloud Messaging version 17.3.2

 • Fixed an issue that would occasionally cause apps to crash with Android Not Responding (ANR) errors when receiving a message.

Update - September 6, 2018

Firebase Instance ID version 17.0.1

 • Fixed a compatibility issue with Google Cloud Messaging (GCM) libraries, apps using both could experience delayed messages, slow performance, and even device-wide errors.

Realtime Database version 16.0.2

 • This release includes minor fixes and improvements.

Cloud Storage for Firebase version 16.0.2

 • This release includes minor fixes and improvements.

Update - August 23, 2018

 • This release includes minor fixes and improvements to the following SDKs:

  • firebase-core
  • firebase-crash
  • firebase-analytics
  • firebase-dynamic-links
  • firebase-invites

Update - August 22, 2018

In-App Messaging-display version 17.0.1

 • Fixed an issue where Firebase In-App Messaging and Firestore could not be included/built into the same app, because of an obfuscation collision.

In-App Messaging version 17.0.1

 • Fixed an issue where Firebase In-App Messaging and Firestore could not be included/built into the same app, because of an obfuscation collision.

Update - August 21, 2018

Cloud Messaging version 17.3.0

 • Incremented the version number to 17.3.0 due to internal SDK changes. These changes do not affect client functionality, and developers do not need to take any action.

Update - August 16, 2018

In-App Messaging version 17.0.0

Correction - August 13, 2018

Cloud Firestore version 17.1.0

 • Corrected an issue with methods in the Cloud Firestore v17.0.5 release. To avoid potential errors, don't use v17.0.5.

Update - August 13, 2018

google-services plugin 4.1.0

 • Improved support for instant-app projects.

Performance Monitoring version 16.1.0

 • Fixed a SecurityException crash on certain devices that do not have Google Play Services on them.

ML Kit for Firebase version 17.0.0

 • Unified and enhanced on-device and cloud text recognition API.
 • Enhanced cloud document scanning API.

Cloud Firestore version 17.0.5

 • Added FieldValue.arrayUnion() and FieldValue.arrayRemove() to atomically add and remove elements from an array field in a document.
 • Added Query.whereArrayContains() query operator to find documents where an array field contains a specific element.
 • Improved offline performance with many outstanding writes.
 • Firestore will now recover from auth token expiration when the system clock is wrong.

Update - July 27, 2018

Cloud Firestore version 17.0.4

 • Fixed an issue where queries returned fewer results than they should. The issue related to improper caching , so clients may use extra bandwidth the first time they launch with this version of the SDK, as they re-download cleared cached data.

Update - July 12, 2018

Cloud Firestore version 17.0.3

Cloud Functions for Firebase Client SDK version 16.1.0

 • FirebaseFunctions.getInstance() now allows passing in an optional region to override the default "us-central1".

 • New useFunctionsEmulator method allows testing against a local instance of the Cloud Functions Emulator .

google-services plugin 4.0.2

 • Improved support for multi-module builds that require different sets of Firebase dependencies.

strict-version-matcher plugin 1.0.3

 • Improved support for multi-module builds that require different sets of Firebase dependencies.

Update - June 28, 2018

Firebase Instance ID version 16.2.0

Cloud Messaging version 17.1.0

 • Added onNewToken method to FirebaseMessagingService which is invoked when the app gets a new Instance ID token or its existing token changes.

Update - June 21, 2018

Cloud Firestore version 17.0.2

 • gRPC requirement updated from 1.8.0 to 1.12.0. This allows quicker failover between Wi-Fi and cellular networks.

Invites version 16.0.1

 • Fixed incompatibility with firebase-core 16.0.1.

Update - June 14, 2018

Firebase Core version 16.0.1

 • Fixed an issue where Cloud Messaging events weren't logged properly.

App Indexing version 16.0.1

Authentication version 16.0.2

 • Small fixes for error handling.

Update - May 24, 2018

google-services plugin 4.0.1

 • Resolves a null pointer exception during dependency tree analysis introduced in 4.0.0.

Update - June 12, 2018

General

 • Your app gradle file now has to explicitly list com.google.firebase:firebase-core as a dependency for Firebase services to work as expected.

 • Unless otherwise specified, services' major version increases were made to correct version range issues in their version 15 releases.

google-services plugin 4.0.0

 • The plugin no longer injects a firebase-core dependency under any circumstances.
 • The plugin is no longer compatible with any Firebase services below version 14.0.0.
 • The plugin no longer supports ranged version checking.
 • The plugin is now more stable when used on instant apps and apps that use databinding.

strict-version-matcher plugin 1.0.1

 • The plugin is now more stable when used on instant apps and apps that use databinding.

Cloud Firestore version 17.0.1

Realtime Database version 16.0.1

 • Added Nullability annotations to all public API classes/methods.

Authentication version 16.0.1

 • Added an API to facilitate testing phone authentication.

 • Removed the deprecated getToken() method from the FirebaseUser class. Switch to getIdToken() instead, if you haven't already.

Cloud Storage for Firebase version 16.0.1

ML Kit for Firebase version 16.0.0

 • Improved custom model downloading logic to handle user cancellation.

Cloud Messaging version 17.0.0

 • Added getPriority() and getOriginalPriority() methods to RemoteMessage .

 • The methods subscribeToTopic() and unsubscribeFromTopic() on FirebaseMessaging now return a Task that can be used to see when the request has completed.

SDK Update - May 8, 2018

ML Kit for Firebase version 15.0.0

 • ML Kit for Firebase is now available for public beta. To learn more, read ML Kit for Firebase .

Performance Monitoring version 15.2.0

 • Performance Monitoring automatic traces now include screen traces, which monitor slow and frozen frames.

 • The incrementCounter() method of the Trace class is now deprecated. Use the new incrementMetric() method instead.

SDK Update - May 2, 2018

General

 • Firebase Android SDKs now have independent version numbers, allowing for more frequent, flexible updates.

 • If your app has a dependency on com.google.firebase:firebase-core:15.0.0 as well as any of the following libraries:

  • com.google.android.gms:play-services-analytics
  • com.google.android.gms:play-services-appinvite
  • com.google.android.gms:play-services-tagmanager
  • com.google.firebase:firebase-analytics
  • com.google.firebase:firebase-crash
  • com.google.firebase:firebase-dynamic-links
  • com.google.firebase:firebase-messaging

  You will need to update the version of the latter dependency to 15.0.2. This addresses the issue where version 3.3.0 of the Google Services Gradle plugin reports: The library com.google.android.gms:play-services-measurement-base is being requested by various other libraries at [[15.0.0,15.0.0], [15.0.2,15.0.2]], but resolves to 15.0.2...

Analytics version 15.0.2

 • Updates for auto-initialization and interoperability with other Firebase libraries.

Authentication version 15.1.0

 • Updates for auto-initialization and interoperability with other Firebase libraries.

 • Added the updateCurrentUser() method to the FirebaseAuth class, to allow copying FirebaseUser s from one instance to another.

Cloud Messaging version 15.0.2

 • Updates for auto-initialization and interoperability with other Firebase libraries.

Cloud Firestore version 16.0.0

 • Replaced the DocumentListenOptions and QueryListenOptions classes with a MetadataChanges enum. Instead of calling addSnapshotListener() with either of those classes, use the enum:
  addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE, ...)

 • QuerySnapshot.getDocumentChanges() now optionally takes a MetadataChanges enum. By default, metadata-only document changes are suppressed in getDocumentChanges() , even when listening to a query with MetadataChanges.INCLUDE .

 • Added the ability to control whether DocumentReference.get() and Query.get() should fetch from server only, cache only, or attempt server and fall back to the cache. By default, both methods still attempt server and fall back to the cache.

 • Cloud Firestore no longer ProGuards its dependencies, GRPC and protobuf . As a result, if you use GRPC or protobuf independent of Firestore, your app will now only include one copy of either library in its final APK. If you don't use ProGuard, your app size will increase by roughly 1MB. You can avoid this increase by running ProGuard on your release builds to remove unneeded methods. To learn how, see Shrink Your Code and Resources .

 • Added a ServerTimestampBehavior enum to control how DocumentSnapshot s return unresolved server timestamps.

Crash Reporting version 15.0.2

 • Firebase Crash Reporting is now deprecated. To monitor crashes in your apps, migrate to Firebase Crashlytics. To learn how, read Upgrade from Crash Reporting .

Cloud Storage version 15.0.2

Performance Monitoring version 15.1.0

 • Updates for auto-initialization and interoperability with other Firebase libraries.

SDK Version 15.0.0 - April 12, 2018

Authentication

Storage

SDK Version 12.0.1 - March 28, 2018

This update fixes issues introduced in the v12.0.0 release. For more details, see the Google Play services 12.0.1 release notes .

SDK Version 12.0.0 - March 20, 2018

Authentication

 • Added passwordless sign-in through email link as a new sign-in mechanism.
 • Play Games is now supported as a sign-in provider. See the integration guide .

Cloud Messaging

 • Added the setAutoInitEnabled() and isAutoInitEnabled() methods to the FirebaseMessaging class to set and check whether FCM auto-initializes. Also added firebase_messaging_auto_init_enabled manifest metadata flag for setting auto-initialization preferences from the Android Manifest file.
 • Fixed a regression that caused custom notification icons to be rejected on Android 8.0.

Cloud Firestore

 • Firestore now cleanly shuts down idle write streams.
 • When the includeMetadataChanges option is enabled, snapshot listeners now receive an event, withsnapshot.metadata.isFromCache , if the SDK loses or regains its connection to the backend. The event is true when the connection is lost and false when it's regained.
 • DocumentSnapshot.getData() now returns null instead of throwing an exception when you use the method on non-existant documents. If you'd like to minimize number of null-checks in your code, use the new QueryDocumentSnapshot class instead.
 • Added the disableNetwork() and enableNetwork() methods to the FirebaseFirestore class, allowing for explicit network management.
 • Firestore queries can now accept Timestamp as an argument.
 • Fixed a regression that sometimes resulted in an "OnlineState could not affect limbo documents" assertion crash when a client lost its network connection.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • This release contains the new Firebase Functions Client SDK, with support for HTTPS Callable Functions. See Call Functions from Your App .

SDK Version 11.8.0 - December 18, 2017

App Indexing

Authentication

 • Added the ability to use Google Play Games as a sign-in provider in your Firebase Project.

Cloud Messaging

 • Fixed an internal NullPointerException caused by a call to NetworkInfo.isConnected() .
 • Fixed compatibility issues with Google Play services version 12.0.
 • Added a check that keeps track of recently received messages and ignores any duplicates.

Performance Monitoring

SDK Version 11.6.2 - November 27, 2017

Cloud Firestore

 • Firestore now retries requests more often before considering a client offline.

Storage

 • Streaming uploads that fail validation include the original error in their stacktrace.
 • Firebase Storage can take advantage of the total available system memory to increase upload performance.

SDK Version 11.6.0 - November 6, 2017

App Indexing

 • Added PhotographBuilder and VideoObjectBuilder indexable builders to Firebase App Indexing API.
 • Added Scope metadata attribute to allow developers to explicitly opt-in so that the inxexable can be uploaded to the cloud and shared with other devices.

Analytics

 • Added the resetAnalyticsData() method to allow developers to clear all Analytics data associated with an app user on the device and to reset their app instance id.

Authentication

Cloud Messaging

 • If your app crashes or doesn't respond, Firebase Cloud Messaging (FCM) now tries to redeliver missed messages after a short delay. This change is automatic, and doesn't require any updates to your code.
 • FirebaseInstanceIdInternalReceiver has been removed from the SDK's automatically-merged AndroidManifest. If you weren't using Gradle or its manifest automerging feature and were adding this receiver manually, you can now remove it.
 • Improved FCM token fetch logic so that the FCM token is now created faster and with less battery drain.
 • Fixed an undercounting issue where dynamic_link_app_open wasn't being logged to Google Analytics when the app was opened after being updated due to a link.
 • Deprecated Warning.getCode() . Warning.getMessage() now returns all necessary information about the warning and how to correct it.
 • Clarified documentation for DynamicLink.Builder.setLongLink() to indicate that it's used to shorten a preconstructed long FDL.

Cloud Firestore

 • Added support for deserializing field types with wildcard generic parameters (eg kotlin.Map ).
 • Improved validation of nested arrays to allow for indirect nesting.
 • You can now use FieldValue.delete() with SetOptions.merge() .

Performance Monitoring

 • Separated rate limiting for TraceMetric and NetworkRequestMetric :
  • TraceMetric : limited to 300 logs per 10 minutes in foreground and 30 logs per 10 minutes in background.
  • NetworkRequestMetric : limited to 700 logs per 10 minutes in foreground and 70 logs per 10 minutes in background.

SDK Version 11.4.2 - October 3, 2017

Cloud Firestore

SDK Version 11.4.0 - September 18, 2017

App Indexing

Authentication

 • You can now redirect users after email-based actions, like password resets or email verifications, by providing an app link with custom state to the new ActionCodeSettings class.

 • You can now specify a language for emails and text messages sent from your apps using useAppLanguage() or setLanguageCode() .

Test Lab

 • Adjusted the IP addresses used by Test Lab devices. If your app works with digital advertising providers, contact them to make sure their filters are up-to-date. For the new addresses, see Test Lab and mobile advertising .

SDK Version 11.2.2 - September 05, 2017

Performance Monitoring

 • Improved logging to be more actionable and describe why a performance network request metric is not recorded when it occurs.
 • Increased character limits for trace and counter names. Names can now be up to 100 characters.

SDK Version 11.2.0 - August 14, 2017

App Indexing

 • The Firebase App Indexing API now sends updates for the on-device index through broadcasts to apps instead of starting a service. This change improves compatibility on Android O. See the updated instructions to modify your personal content indexing implementation.

Realtime Database

Storage

 • You can now clear metadata for your Storage objects by setting the values in StorageMetadata.Builder to null.
 • The stack trace for cancelled downloads now points to the code location where the cancellation was requested.

SDK Version 11.0.4 - July 26, 2017

Cloud Messaging

 • Fixed a regression causing apps running on secondary user profiles and Android For Work user profiles to not receive the FCM registration token.

Performance Monitoring

 • Fixed instances where app startup times included background thread time not caused by interactions.

SDK Version 11.0.2 - June 29, 2017

Performance Monitoring

 • Fixed a variety of minor issues, most of which relate to HTTP/S network request monitoring.

Crash Reporting

 • Reduced the resources required to initialize Crash Reporting.

June 19, 2017

Test Lab

 • Game test loop and Robo test now support the App Licensing service offered by Google Play for apps in the production channel. To successfully check licensing when testing your app with Test Lab, you must publish your app to the production channel in the Play store. To test your app in the alpha or beta channel using Test Lab, remove the licensing check before uploading your app to Test Lab.

SDK Version 11.0.0 - June 7, 2017

Firebase SDK for Android

 • Added the setProjectId() method to the FirebaseOptions class. This method sets the Firebase project or Google Cloud project ID for an app.

Analytics

 • The AppMeasurementJobService class is now available. It provides a [JobService](https://developer.android.com/reference/android/app/job/JobService.html) to Analytics.
 • Analytics now supports analytics for Android Instant Apps. Specifically, instant apps will log a first_visit event instead of a first_open event and a first_visit_time event instead of a first_open_time event.
 • The following events is now reserved as part of the integration of Analytics with AdMob : ad_impression , ad_click , ad_query ad_exposure , adunit_exposure , and ad_activeiew .
 • The screen_view event is now reserved and is logged as a result of screen-tracking. To learn more about screen-tracking, see Track Screenviews .

Authentication

 • Firebase Authentication Using Phone Numbers is now available!

  • Added the getPhoneNumber() and updatePhoneNumber() methods to the FirebaseUser class, and also added the getPhoneNumber() method to the UserInfo class. These methods get and update the phone numbers of users.
  • Added the PhoneAuthCredential , PhoneAuthProvider , PhoneAuthProvider.ForceResendingToken , and PhoneAuthProvider.OnVerificationStateChangedCallbacks classes to support authentication using phone numbers.
  • To learn more, see Authenticate with Firebase using Phone Numbers on Android .
 • Added the getIdToken() method to the FirebaseUser class. This method gets an Authentication ID token for the user, and replaces the getToken() method, which is now deprecated.

 • Added the reauthenticateAndRetrieveData() method to the FirebaseUser class. This method re-authenticates a user and returns the profile data for that user's account.

 • Added the AdditionalUserInfo class. This class provides storage for ID provider-specific user data for the following ID providers: Facebook, GitHub, Twitter and Google.

 • Added the getAdditionalUserInfo() method to the AuthResult class. This method returns ID provider-specific user data contained in an AdditionalUser object.

 • Added the FirebaseAuth.IdTokenListener class. This class creates a listener that is called when the ID token changes, such as when a user signs in or signs out.

 • Added the addIdTokenListener() and removeIdTokenListener() methods to the FirebaseAuth class. These methods register or unregister FirebaseAuth.IdTokenListener objects.

 • Added the FirebaseAuthEmailException class. This class represents an exception that results from attempting to send an email message using Firebase Authentication.

 • Added the OAuthProvider class. This class represents the login authentication provider for a generic OAuth2 provider.

Crash Reporting

 • Added the isCrashCollectionEnabled() method to the FirebaseCrash class. This method determines whether Crash Reporting is enabled or disabled.
 • Added the setCrashCollectionEnabled() method to the FirebaseCrash class. This method enables or disables Crash Reporting.

App Indexing

 • The AndroidAppUri class is now available in the com.google.firebase.appindexing package. This class also exists in the deprecated com.google.android.gms.appindexing package.
 • Added the AggregateRatingBuilder , GeoShapeBuilder , LocalBusinessBuilder , PostalAddressBuider , ReservationBuilder and RestaurantBuilder classes. These classes construct various types of Indexable objects. To learn more about the data contained in these Indexable objects, see AggregateRating , GeoShape , LocalBusiness , PostalAddress , Reservation , and Restaurant .
 • Added the aggregateRatingBuilder() , geoShapeBuilder() , localBusinessBuilder() , postalAddressBuilder() , reservationBuilder() and restaurantBuilder() methods to the Indexables class. These methods create various types of Indexable objects.
 • Added the DynamicLink and DynamicLink.Builder classes. These classes are used for constructing Dynamic Links, with a set of methods for setting various types of Dynamic Link parameters. Also added the following related classes:

  • DynamicLink.IosParameters and DynamicLink.IosParameters.Builder
  • DynamicLink.AndroidParameters and DynamicLink.AndroidParameters.Builder
  • DynamicLink.GoogleAnalyticsParameters and DynamicLink.GoogleAnalyticsParameters.Builder
  • DynamicLink.ItunesConnectAnalyticsParameters and DynamicLink.ItunesConnectAnalyticsParameters.Builder
  • DynamicLink.SocialMetaTagParameters and DynamicLink.SocialMetaTagParameters.Builder
 • Added the FirebaseDynamicLinks class. This class provides access to Dynamic Links that are received by an app at launch.

 • Added the PendingDynamicLinkData class. This class provides accessor methods to Dynamic Link data.

 • Added the ShortDynamicLink , ShortDynamicLink.Suffix, and ShortDynamicLink.Warning classes. These classes provide short dynamic links, an option for generating short dynamic link URLs, and warnings related to short Dynamic Links.

Invites

 • Added the FirebaseAppInvite class. This class replaces the AppInvite class, which is now deprecated.

SDK Version 10.2.6 - May 17, 2017

Performance Monitoring

Test Lab

 • Performance metrics are now available when you run tests using Firebase Test Lab for Android on physical devices with API level 21 and higher. The following metrics are available:
  • For all apps: CPU usage, memory usage, and network activity (send/receive)
  • For games that use the SurfaceView class, frames per second (fps) are also measured.
 • Firebase Test Lab now has beta support for testing Android games created using game frameworks (for example, Unity) if those games include game test loops. To learn more, see Firebase Test Lab Game Test Loops .

Cloud Messaging

 • Added support for Android O notification channels. Android clients can specify a default notification channel in the application manifest which will be used if the downstream message does not contain a notification_channel parameter.

SDK Version 10.2.4 - April 28, 2017

Cloud Storage

 • The getParent() method now returns null if called on the root of a Storage path, aligning the behavior of the Android SDK with other Storage SDKs.
 • The getDownloadURL() method now correctly escapes spaces in URLs as %20 , rather than + .

SDK Version 10.2.1 - March 21, 2017

Cloud Messaging

 • The Firebase Android SDK (v10.2.1) includes updates to provide compatibility with Android O Developer Preview 1. The most significant updates are internal changes to the Firebase Cloud Messaging (FCM) libraries and a change in the guaranteed lifecycle of FCM callbacks to 10 seconds, after which Android O considers such callbacks eligible for termination. For more information on handling FCM messages on Android O, see The Firebase Blog .

SDK Version 10.2 - February 15, 2017

Analytics

 • Added the ability to log events used to supply referral details of a re-engagement campaign to the FirebaseAnalytics.Event class and related parameters to the FirebaseAnalytics.Param class.
 • Added the ability to get app instance IDs using the getAppInstanceId() method in the FirebaseAnalytics class.

Realtime Database

 • Added the ability to get the Firebase Database instance for a given URL using the getInstance() method in the FirebaseDatabase class.

Test Lab

 • Robo test can now complete sign-in screens that use test account credentials that you provide when you configure your test matrix, both in the Firebase console , and using the gcloud command-line .
 • Added support for saving test matrix templates for future use in the Firebase console.

February 8, 2017

Test Lab

 • Low-resolution medium DPI (MDPI) virtual devices are now available in Test Lab. You can run Robo test and instrumentation tests on your app more quickly with the Test Lab generic low-resolution MDPI phone virtual device than with other virtual devices. The MDPI virtual device is available on API levels 23, 24 and 25. To use this device from the gcloud command-line interface, use the NexusLowRes model ID.

February 7, 2017

Crash Reporting

 • The Crash Reporting gradle plugin for Android version 1.0.5 is now available. This update adds the ability to specify Gradle properties to use when uploading a ProGuard mapping file, and also removes the requirement to use a google-services.json file in your app. To learn more, see Uploading ProGuard Mapping Files with Gradle .

January 17, 2017

 • The Firebase console now lets you select the specific device and Android API level combinations to use when testing your app. This makes it easy to focus your testing; for example, when you are validating a bug fix.

December 15, 2016

 • The Crash Reporting gradle plugin for Android is now available. This plugin simplifies the process of uploading ProGuard mapping files for the deobfuscation of stack traces. To learn more, see Uploading ProGuard Mapping Files with Gradle .

SDK Version 10.0 - November 21, 2016

Analytics

 • Increased the maximum length of event names and parameter name to 40 characters, and the maximum length of string parameter values to 100 characters.

Authentication

 • Added APIs to support out-of-band codes that can be used to reset passwords, verify identity using email, and recover access to email. To learn more, see the API reference documentation for the ActionCodeResult and FirebaseAuthActionCodeException classes.

Firebase Test Lab

 • Test Lab provides virtual devices running the latest build of Android 7.1 Preview. You can run tests on these devices as often as you need, at no cost, until the end of the Developer Preview in December. To learn more, see Test the Android 7.1 Preview with Firebase Test Lab .

App Indexing

 • The new Firebase App Indexing SDK lets apps add a personal content index and log user actions, in addition to making your app discoverable by Google Search. To use the new App Indexing SDK, update your Gradle dependency to com.google.firebase:firebase-appindexing:10.0.0 . For more information, see the Firebase App Indexing Introduction and the Firebase App Indexing API Reference .

Cloud Messaging

 • Fixed an issue that caused extra alarms to be incorrectly set, resulting in crashes with Too Many Alarms in the stack trace on some Samsung devices.

SDK Version 9.8 - October 24, 2016

Analytics

 • Added screen tracking support. Each app's current Activity is automatically tracked. The current screen is tracked with the firebase_screen_class parameter with every logged event, which provides valuable context. In addition to automatic screen tracking, you can manually track screens using the FirebaseAnalytics#setCurrentScreen method. This adds the firebase_screen parameter to every event logged while those screens are visible to app users.

Cloud Messaging

 • Improved the reliability of message delivery to Android Wear devices that are paired with an iOS device.
 • Added the ability to customize the default notification icon and color using AndroidManifest.xml metadata .

Storage

 • Added the StorageTask#addOnCompleteListener API that informs you when a Task completes or fails, and the StorageTask#continueWith API that supports creating app logic with chained dependencies.
 • Fixed an issue that could cause an exception when uploads or downloads time out when a device's WiFi is off.

SDK Version 9.6 - September 21, 2016

Analytics

 • Added tracking for the source of app install referrals when an app with Analytics is installed from the Play Store.
 • Existing users who update to an Analytics-enabled version of an app are no longer included in first_open metrics. This correction could cause a drop in first_open metrics.
 • Conversion events are now uploaded within seconds of being logged.

Cloud Messaging

 • Fixed an issue that caused apps using Cloud Messaging to crash due to a race condition, and that resulted in a NullPointerException and a ConcurrentModificationException .

Authentication

 • Added new API methods, FirebaseUser#sendEmailVerification() and FirebaseUser#isEmailVerified() to verify a user's email address.

Realtime Database

 • Fixed an issue that could cause Realtime Database access tokens to expire, resulting in Authentication failed: invalid_token errors.
 • Fixed a hardAssert failed exception that could occur when offline persistence is enabled and certain startAt() and endAt() queries were used.
 • Fixed an issue that caused Android apps to cancel unsent transactions when disconnecting from Firebase Realtime Database, rather than queuing them to be sent later.
 • Fixed an issue where passing a derived class to DatabaseReference#setValue() did not correctly save the properties from the superclass.
 • Updated the DatabaseReference#updateChildren() method to accept Java objects (POJOs), providing parity with the handling of these objects by the setValue() method.
 • Analytics events are now automatically logged when users open your app from a Dynamic Link, open your app for the first time from a Dynamic Link, and update your app from a Dynamic Link.

SDK Version 9.4 - August 1, 2016

Cloud Messaging

 • Expanded gestures are now supported for messages, allowing the Android UI to display multiple lines when the body of a notification exceeds a single line.
 • Fixed a bug that causes a NullPointerException in some multi-process configurations.
 • RemoteMessage#getMessageId() now returns the correct message-id for received messages. Previously, it returned null .

Remote Config

 • Updated the handling of Remote Config data (including parameters and metadata such as fetch history) to remove app data when an app is un-installed or when the app user deletes app data.
 • Added the getKeysByPrefix() API method to allow developers to find parameter keys based on a key prefix.

Firebase console

 • The following unused fields are no longer included in google-services.json files: cloud_messaging_service , google_signin_service and ads_service .

SDK Version 9.2 - June 27, 2016

Authentication

 • Minor improvements to error handling and error messages.

Crash Reporting

 • Fixed an issue that caused apps that call FirebaseCrash.log , FirebaseCrash.logcat and FirebaseCrash.report to crash if installed on a device that does not have Google Play services installed.

Realtime Database

 • You can now use a new @PropertyName attribute to specify the name to use when serializing a field from a Java model class to the Database. This replaces the @JsonProperty attribute.
 • Firebase SDK for Android:
  • Google Analytics now logs all app open events driven from user clicks on Dynamic Links.