บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Firebase

บทบาทเหล่านี้จะให้สิทธิ์ในการอ่าน/เขียนหรือสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบ โครงสร้างประเภทนี้เป็นไปตาม Google Analytics และหมวดหมู่ทั่วไปผลิตภัณฑ์

กำหนดบทบาทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์โดยใช้คอนโซล Firebase หรือคอนโซล Google Cloud

บทบาท Firebase Analytics

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนเต็มรูปแบบสำหรับรายการต่อไปนี้
ผู้ดู Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsViewer
สิทธิ์การอ่านอย่างเดียวสำหรับรายการต่อไปนี้

บทบาท Firebase Develop

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase Develop
roles/firebase.developAdmin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนเต็มรูปแบบสำหรับรายการต่อไปนี้
ผู้ดู Firebase Develop
roles/firebase.developViewer
สิทธิ์การอ่านอย่างเดียวสำหรับรายการต่อไปนี้

บทบาท Firebase Quality

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase Quality
roles/firebase.qualityAdmin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนเต็มรูปแบบสำหรับรายการต่อไปนี้
ผู้ดู Firebase Quality
roles/firebase.qualityViewer
สิทธิ์การอ่านอย่างเดียวสำหรับรายการต่อไปนี้

บทบาท Firebase Grow

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase Grow
roles/firebase.growthAdmin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนเต็มรูปแบบสำหรับรายการต่อไปนี้
ผู้ดู Firebase Grow
roles/firebase.growthViewer
สิทธิ์การอ่านอย่างเดียวสำหรับรายการต่อไปนี้