เพิ่ม Firebase ไปยังโปรเจ็กต์ Android

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

 • ติดตั้งหรืออัปเดต Android Studio เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • ตรวจสอบว่าโปรเจ็กต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ (โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า)

  • API เป้าหมายระดับ 19 (KitKat) ขึ้นไป
  • ใช้ Android 4.4 ขึ้นไป
  • ใช้ Jetpack (AndroidX) ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเวอร์ชันต่อไปนี้
   • com.android.tools.build:gradle v7.3.0 ขึ้นไป
   • compileSdkVersion 28 ขึ้นไป
 • ตั้งค่าอุปกรณ์จริงหรือใช้โปรแกรมจำลองเพื่อเรียกใช้แอป
  โปรดทราบว่า Firebase SDK ที่ขึ้นอยู่กับบริการของ Google Play กำหนดให้อุปกรณ์หรือโปรแกรมจำลองต้องติดตั้งบริการ Google Play

 • ลงชื่อเข้าใช้ Firebase โดยใช้บัญชี Google

หากยังไม่มีโปรเจ็กต์ Android และแค่ต้องการลองใช้ผลิตภัณฑ์ Firebase คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของเรา


คุณเชื่อมต่อแอป Android กับ Firebase ได้โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ตัวเลือกที่ 1: เพิ่ม Firebase โดยใช้คอนโซล Firebase

การเพิ่ม Firebase ลงในแอปเกี่ยวข้องกับงานทั้งในคอนโซล Firebase และในโปรเจ็กต์ Android ที่เปิดอยู่ (เช่น คุณดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่า Firebase จากคอนโซล จากนั้นจึงย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโปรเจ็กต์ Android)

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจ็กต์ Firebase

ก่อนที่จะเพิ่ม Firebase ในแอป Android ได้ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อเชื่อมต่อกับแอป Android โปรดไปที่ทำความเข้าใจโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Firebase

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนแอปกับ Firebase

หากต้องการใช้ Firebase ในแอป Android คุณต้องลงทะเบียนแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase การลงทะเบียนแอปมักเรียกว่า "การเพิ่ม" แอปลงในโปรเจ็กต์

 1. ไปที่คอนโซล Firebase

 2. ที่ตรงกลางของหน้าภาพรวมโปรเจ็กต์ ให้คลิกไอคอน Android () หรือเพิ่มแอปเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์การตั้งค่า

 3. ป้อนชื่อแพ็กเกจของแอปในช่องชื่อแพ็กเกจ Android

 4. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลอื่นๆ ของแอป ได้แก่ ชื่อเล่นแอปและแก้ไขข้อบกพร่องการลงนามใบรับรอง SHA-1

 5. คลิกลงทะเบียนแอป

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase

 1. ดาวน์โหลดแล้วเพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Android สำหรับ Firebase (google-services.json) ลงในแอป โดยทำดังนี้

  1. คลิกดาวน์โหลด google-services.json เพื่อรับไฟล์การกำหนดค่า Firebase Android

  2. ย้ายไฟล์การกำหนดค่าลงในไดเรกทอรีรากโมดูล (ระดับแอป) ของแอป

 2. หากต้องการทำให้ Firebase SDK เข้าถึงค่าในไฟล์การกำหนดค่า google-services.json ได้ คุณจะต้องมีปลั๊กอิน Gradle สำหรับบริการของ Google (google-services)

  1. ในไฟล์ Gradle ระดับรูท (ระดับโปรเจ็กต์) (<project>/build.gradle.kts หรือ <project>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอินบริการของ Google เป็นทรัพยากร Dependency ดังนี้

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
   }
   
  2. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (ปกติจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอินบริการของ Google โดยทำดังนี้

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application")
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services")
    // ...
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application'
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
    // ...
   }
   

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่ม Firebase SDK ลงในแอป

 1. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มการอ้างอิงสำหรับ ผลิตภัณฑ์ Firebase ที่คุณต้องการใช้ในแอป เราขอแนะนำให้ใช้ Firebase Android BoM เพื่อควบคุมการกำหนดเวอร์ชันไลบรารี

  เปิดใช้ Analytics แล้ว

  dependencies {
   // ...
  
   // Import the Firebase BoM
   implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
   // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  
   // Add the dependency for the Firebase SDK for Google Analytics
   implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  
   // TODO: Add the dependencies for any other Firebase products you want to use
   // See https://firebase.google.com/docs/android/setup#available-libraries
   // For example, add the dependencies for Firebase Authentication and Cloud Firestore
   implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
   implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้ แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนา Kotlin และ Java จะ ขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลัก (ดูรายละเอียดได้ที่ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

  ไม่ได้เปิดใช้ Analytics

  dependencies {
   // ...
  
   // Import the Firebase BoM
   implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
   // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  
   // TODO: Add the dependencies for Firebase products you want to use
   // See https://firebase.google.com/docs/android/setup#available-libraries
   // For example, add the dependencies for Firebase Authentication and Cloud Firestore
   implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
   implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้ แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนา Kotlin และ Java จะ ขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลัก (ดูรายละเอียดได้ที่ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

 2. หลังจากเพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้แล้ว ให้ซิงค์โปรเจ็กต์ Android กับไฟล์ Gradle

เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว! คุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

หากมีปัญหาในการตั้งค่า ให้ไปที่การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Androidตัวเลือกที่ 2: เพิ่ม Firebase โดยใช้ Firebase Assistant

Firebase Assistant จะลงทะเบียนแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase และเพิ่มไฟล์ ปลั๊กอิน และทรัพยากร Dependency ที่จำเป็นของ Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android ทั้งหมดจากภายใน Android Studio

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Android ใน Android Studio แล้วตรวจสอบว่าคุณใช้ Android Studio และ Firebase Assistant เวอร์ชันล่าสุดอยู่ โดยทำดังนี้

  • Windows / Linux: ความช่วยเหลือ > ตรวจหาการอัปเดต
  • macOS: Android Studio > ตรวจหาการอัปเดต
 2. เปิด Firebase Assistant: เครื่องมือ > Firebase

 3. ในแผง Assistant ให้เลือกผลิตภัณฑ์ Firebase ที่จะเพิ่มไปยังแอป ขยายส่วนผลิตภัณฑ์ แล้วคลิกลิงก์บทแนะนำ (เช่น Analytics > บันทึกเหตุการณ์ Analytics)

  1. คลิกเชื่อมต่อกับ Firebase เพื่อเชื่อมต่อโปรเจ็กต์ Android กับ Firebase

  2. คลิกปุ่มเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ Firebase ที่ต้องการ (เช่น เพิ่ม Analytics ลงในแอป)

 4. ซิงค์แอปเพื่อให้ทรัพยากร Dependency ทั้งหมดมีเวอร์ชันที่จำเป็น

 5. ในแผง Assistant ให้ทำตามวิธีการตั้งค่าที่เหลือสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase ที่เลือก

 6. เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase ได้มากเท่าที่ต้องการผ่าน Firebase Assistant

เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว! อย่าลืมดูขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

หากมีปัญหาในการตั้งค่า ให้ไปที่การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Androidไลบรารีที่ใช้ได้

ส่วนนี้จะแสดงผลิตภัณฑ์ Firebase ที่รองรับสำหรับ Android และการพึ่งพา Gradle ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารี Firebase Android เหล่านี้

โปรดทราบว่าเมื่อใช้ BoM ของ Firebase Android คุณจะไม่ระบุเวอร์ชันไลบรารีแต่ละเวอร์ชันเมื่อประกาศทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase ในไฟล์การกำหนดค่าบิลด์ Gradle

บริการหรือผลิตภัณฑ์ การขึ้นต่อกันของ Gradle เวอร์ชันล่าสุด
เพิ่ม Analytics ไหม
BoM ของ Firebase Android
(Bill of Materials)
com.google.firebase:firebase-bom

Firebase BoM เวอร์ชันล่าสุดจะมีเวอร์ชันล่าสุดของไลบรารี Firebase Android แต่ละเวอร์ชัน หากต้องการดูเวอร์ชันไลบรารีที่แมปกับเวอร์ชัน BoM ที่เฉพาะเจาะจง ให้ดูบันทึกประจำรุ่นสำหรับ BoM เวอร์ชันนั้น

33.1.2
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads 23.2.0
ข้อมูลวิเคราะห์ com.google.firebase:firebase-analytics 22.0.2
ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเอง com.google.firebase:firebase-appcheck 18.0.0
ผู้ให้บริการแก้ไขข้อบกพร่องของ App Check com.google.firebase:firebase-appcheck-debug 18.0.0
ผู้ให้บริการ App Check Play Integrity com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity 18.0.0
การแจกจ่ายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution 16.0.0-เบต้า13
API การแจกจ่ายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution-api 16.0.0-เบต้า13
ปลั๊กอิน App Distribution com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle 5.0.0
การตรวจสอบสิทธิ์ com.google.firebase:firebase-auth 23.0.0
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore 25.0.0
Cloud Functions for Firebase SDK com.google.firebase:firebase-functions 21.0.0
การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ com.google.firebase:firebase-messaging 24.0.0
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ com.google.firebase:firebase-storage 21.0.0
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics 19.0.3
Crashlytics NDK com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk 19.0.3
ปลั๊กอิน Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle 3.0.2
การรองรับโมดูลฟีเจอร์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support 16.0.0-เบต้า03
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links 22.1.0
การรับส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging 21.0.0
(ต้องระบุ)
การแสดงการรับส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display 21.0.0
(ต้องระบุ)
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-installations 18.0.0
API โปรแกรมดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader 25.0.0
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase:firebase-perf 21.0.1
ปลั๊กอิน Performance Monitoring com.google.firebase:perf-plugin 1.4.2
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase:firebase-database 21.0.0
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config 22.0.0
Vertex AI สำหรับ Firebase com.google.firebase:firebase-vertexai 16.0.0-เบต้า03
ปลั๊กอินบริการ Google Play com.google.gms:google-services 4.4.2
คลังที่เลิกใช้งาน
ผู้ให้บริการ App Check SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet 16.1.2
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase:firebase-appindexing 20.0.0

โมดูล Firebase KTX

ข้อมูลวิเคราะห์ com.google.firebase:firebase-analytics-ktx 22.0.2
ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเอง com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx 18.0.0
API การแจกจ่ายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx 16.0.0-เบต้า13
การตรวจสอบสิทธิ์ com.google.firebase:firebase-auth-ktx 23.0.0
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore-ktx 25.0.0
Cloud Functions for Firebase SDK com.google.firebase:firebase-functions-ktx 21.0.0
การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ com.google.firebase:firebase-messaging-ktx 24.0.0
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ com.google.firebase:firebase-storage-ktx 21.0.0
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx 19.0.3
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx 22.1.0
การรับส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx 21.0.0
(ต้องระบุ)
การแสดงการรับส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx 21.0.0
(ต้องระบุ)
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-installations-ktx 18.0.0
API โปรแกรมดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx 25.0.0
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase:firebase-perf-ktx 21.0.1
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase:firebase-database-ktx 21.0.0
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config-ktx 22.0.0

ไลบรารี Firebase ML Kit

API โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 22.0.4
Firebase ML Vision API com.google.firebase:firebase-ml-vision 24.1.0
Firebase ML: โมเดลการติดป้ายกำกับรูปภาพ com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 20.0.2
Firebase ML: โมเดลการตรวจจับและติดตามออบเจ็กต์ com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model 19.0.6
Firebase ML: โมเดลการตรวจจับใบหน้า com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model 20.0.2
Firebase ML: โมเดลการสแกนบาร์โค้ด com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model 16.1.2
Firebase ML: AutoML Vision Edge API com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl 18.0.6
Firebase ML: API ภาษาธรรมชาติ com.google.firebase:firebase-ml-natural-language 22.0.1
Firebase ML: โมเดลการระบุภาษา com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model 20.0.8
Firebase ML: แปลโมเดล com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model 20.0.9
Firebase ML: โมเดลสมาร์ทรีพลาย com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model 20.0.8ขั้นตอนถัดไป

เพิ่มบริการ Firebase ลงในแอป

 • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย Analytics

 • ตั้งค่าขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์

 • จัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ด้วย Cloud Firestore หรือฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • จัดเก็บไฟล์ เช่น รูปภาพและวิดีโอด้วย Cloud Storage

 • ทริกเกอร์โค้ดแบ็กเอนด์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วย Cloud Functions

 • ส่งการแจ้งเตือนด้วย Cloud Messaging

 • ดูเวลาและสาเหตุที่แอปขัดข้องด้วย Crashlytics

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Firebase