Firebase Data Connect

โซลูชันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ชุดแรกของ Firebase สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างแอปที่ปลอดภัยและรองรับการปรับขนาดด้วย Cloud SQL สำหรับ PostgreSQL และ SDK เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยต่อประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Firebase Data Connect เป็นบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บแอปที่ช่วยให้คุณสร้างและปรับขนาดโดยใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีการจัดการครบวงจรซึ่งขับเคลื่อนโดย Cloud SQL ซึ่งมีการจัดการสคีมา การค้นหา และการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี GraphQL ที่ผสานรวมกับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถผสานรวมผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บแอปได้อย่างรวดเร็ว โดยรองรับ SDK ใน Kotlin Android และเว็บ รวมถึง iOS ในอนาคต

Data Connect ช่วยให้คุณประกาศโมเดลข้อมูลของแอปพลิเคชันและคำค้นหาที่ตรงกับที่แอปพลิเคชันต้องการ เราจะใช้โมเดลข้อมูลของคุณเพื่อสร้างสคีมาฐานข้อมูล PostgreSQL โดยอัตโนมัติให้เหมาะกับโมเดลข้อมูล ปลายทางของเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งสื่อสารกับฐานข้อมูล และ SDK ที่ปลอดภัยต่อประเภทสำหรับแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ที่สื่อสารกับปลายทางเซิร์ฟเวอร์ เหมือนกับ "เซิร์ฟเวอร์แอปที่ขับเคลื่อนเอง" สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณ

ราคา

Firebase Data Connect ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ที่เรียกเก็บเงินได้ 2 อย่าง ได้แก่ บริการ Data Connect และอินสแตนซ์ Cloud SQL สำหรับ PostgreSQL ที่มีข้อมูลโปรเจ็กต์ของคุณ

หากยอมรับการกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อจัดสรร Cloud SQL สำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL คุณจะมีสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 3 เดือน

  • มีช่วงทดลองใช้ฟรี 5 ครั้งต่อบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน
  • อินสแตนซ์ Cloud SQL สำหรับ PostgreSQL ที่ทดลองใช้ฟรี 1 รายการต่อโปรเจ็กต์ แต่คุณสามารถมีอินสแตนซ์ที่ไม่ใช่แบบฟรีได้หลายรายการภายในโปรเจ็กต์นั้น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ Data Connect จนกว่าผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่เวอร์ชันตัวอย่างแบบสาธารณะ
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Cloud SQL สำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL ไม่มีค่าใช้จ่าย: 1 vCPU, พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB, หน่วยความจำ 628.74 MB

ในช่วงทดลองใช้ฟรี คุณเพิ่มทรัพยากรการประมวลผลไปยังอินสแตนซ์ Cloud SQL, ตั้งค่า IP ส่วนตัวสำหรับอินสแตนซ์ และสร้างตัวจำลองการอ่านสำหรับอินสแตนซ์ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ระบบจะเรียกเก็บเงินตามราคาของ Cloud SQL

การใช้ Data Connect กับ Vertex AI จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานมาตรฐานจาก Vertex AI สำหรับการสร้างการฝัง

ความสามารถหลัก

สนับสนุนโดย Cloud SQL สำหรับ PostgreSQL ใช้บริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการครบวงจรซึ่งจะช่วยคุณตั้งค่า ดูแลรักษา จัดการ และดูแลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL บน Google Cloud
การค้นหาเวกเตอร์ Data Connect รองรับการค้นหาเวกเตอร์เพื่อให้นักพัฒนาแอปสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วยระบบ AI
SDK หลายแพลตฟอร์ม Firebase Data Connect มี SDK หลายแพลตฟอร์มสำหรับ Kotlin Android และเว็บ
การตรวจสอบสิทธิ์จากผู้ใช้ Data Connect รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ปลายทาง เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลได้
ส่วนขยายโค้ด Visual Studio มีการพัฒนาสคีมา การจัดการการค้นหาและการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายดาย โดยตรงจากตัวแก้ไขโค้ดของ Visual Studio โดยใช้ GraphQL
โปรแกรมจำลอง Firebase Data Connect มีโปรแกรมจำลองที่ช่วยให้คุณทดสอบแอปด้วยการติดตั้ง PostgreSQL ในเครื่องโดยไม่ต้องติดตั้งใช้งานจริง

ทำงานอย่างไร

ทรัพยากรระดับบนสุดสำหรับ Firebase Data Connect คือบริการ ซึ่งแสดงถึง GraphQL API ที่มีการจัดการซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดและเรียกโดยผู้ใช้ปลายทางได้ สคีมาคือโมเดลข้อมูลแอปสําหรับบริการหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอลเล็กชันไฟล์ต้นทาง GraphQL รวมถึงการกำหนดค่าเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูลที่แนบมา (เช่น อินสแตนซ์ Cloud SQL) โดยจะมีสคีมาได้เพียง 1 รายการต่อบริการเท่านั้น สุดท้าย เครื่องมือเชื่อมต่อคือคอลเล็กชันของคำค้นหาและการกลายพันธุ์ที่กำหนดให้ทำงานตามสคีมาของบริการ แต่ละบริการอาจมีเครื่องมือเชื่อมต่อได้หลายรายการ (เช่น หากคุณมีแอป "ไรเดอร์" และแอป "ไดรเวอร์" สำหรับบริษัทที่ให้บริการร่วมเดินทาง)

สคีมา Data Connect จะแมปกับสคีมาฐานข้อมูล PostgreSQL ที่สำคัญอย่างชัดเจน Data Connect มีเครื่องมือสำหรับสร้าง SQL DDL โดยอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต่อการย้ายข้อมูลสคีมาตามการเปลี่ยนแปลงสคีมาของแอป Data Connect จะสร้างสคีมา GraphQL เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาและจัดการกับโมเดลข้อมูล โดยอิงตามสคีมาของแอป

เมื่อกำหนดสคีมาของแอปแล้ว คุณจะเขียนคำค้นหาและการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะดำเนินการเพื่ออ่านและเขียนข้อมูลในแอปพลิเคชันได้ ไคลเอ็นต์จะไม่ส่งการค้นหาและการเปลี่ยนแปลงของ Data Connect และดำเนินการกับเซิร์ฟเวอร์ แต่เมื่อทำให้ใช้งานได้แล้ว ระบบจะเก็บการดำเนินการของ Data Connect เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น Cloud Functions วิธีนี้ทำให้การจัดการและ การพัฒนารหัสไคลเอ็นต์ง่ายขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีสิทธิพิเศษ เช่น คอนโซล Firebase และการใช้ส่วนขยาย Firebase VS Code คุณจะสามารถดำเนินการเฉพาะกิจด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Google IAM ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการด้านการดูแลระบบได้

สำหรับรหัสไคลเอ็นต์ แต่ละแพลตฟอร์มที่รองรับจะมี SDK หลักที่จัดการการเชื่อมต่อกับแบ็กเอนด์ การออกคำขอ และการประมวลผลคำตอบ SDK เหล่านี้ไม่เป็นแบบรับรู้สคีมาและต้องระบุชื่อการดำเนินการและตัวแปรเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง แพลตฟอร์มที่รองรับแต่ละแพลตฟอร์มยังมี SDK ที่สร้างขึ้นด้วย เมื่อคุณกำหนดโมเดลข้อมูลและการดำเนินการ การใช้เครื่องมือบนเครื่องจะสร้าง SDK ที่มีประเภทชัดเจนเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันนั้นๆ โดยอัตโนมัติ SDK เหล่านี้จะ "รวม" SDK หลักไว้เพื่อความปลอดภัยประเภท หลักการยศาสตร์ และฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลและอีกมากมายในอนาคต

เส้นทางการใช้งาน

สร้างต้นแบบสคีมา สร้างต้นแบบสคีมาฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบโดยใช้ประเภทเวกเตอร์ โดยเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมในเครื่องด้วยเครื่องมือ
สร้างต้นแบบการดำเนินการของคุณ สร้างการดำเนินการการค้นหาและการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปไคลเอ็นต์โดยอิงตามการค้นหาและการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
สร้าง SDK ที่ปลอดภัยตามประเภท สร้างและทดสอบ SDK ที่ปลอดภัยตามประเภทจากสคีมาและการดําเนินการของคุณ จากนั้นติดตั้งใช้งานโค้ดฝั่งไคลเอ็นต์
ทำให้สคีมาและการดำเนินการใช้งานได้ ทำให้สคีมาและการดำเนินการสำหรับบริการ Firebase Data Connect ใช้งานได้
ทำให้ไคลเอ็นต์ใช้งานได้ ทำให้รหัสไคลเอ็นต์ใช้งานได้

ขั้นตอนถัดไป