Cấu hình từ xa Firebase

Thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng web hoặc máy chủ web mà không cần phát hành miễn phí bản cập nhật ứng dụng cho số người dùng hoạt động hằng ngày không giới hạn.

Cấu hình từ xa Firebase là một dịch vụ đám mây cho phép bạn thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng hoặc máy chủ mà không cần yêu cầu người dùng tải bản cập nhật ứng dụng xuống. Khi sử dụng Cấu hình từ xa, bạn sẽ tạo các giá trị mặc định trong ứng dụng giúp kiểm soát hành vi và giao diện của ứng dụng. Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng cho tất cả người dùng API Cấu hình từ xa hoặc cho các phân khúc cơ sở người dùng của bạn. Quá trình triển khai ứng dụng hoặc máy chủ của bạn kiểm soát thời điểm áp dụng các bản cập nhật, đồng thời có thể thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật và áp dụng chúng với tác động không đáng kể đến hiệu suất.

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C++ Thiết lập Unity API phụ trợ

Các khả năng chính

Nhanh chóng phát hành các thay đổi cho cơ sở người dùng ứng dụng của bạn

Bạn có thể thay đổi hành vi và giao diện mặc định của ứng dụng bằng cách thay đổi từ xa các giá trị thông số. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thông số Cấu hình từ xa làm cờ tính năng để thay đổi bố cục hoặc chủ đề màu sắc của ứng dụng nhằm hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo mùa mà không cần phát hành bản cập nhật ứng dụng.

Tuỳ chỉnh ứng dụng cho các phân khúc trong cơ sở người dùng Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để cung cấp các biến thể về trải nghiệm người dùng của ứng dụng cho các phân khúc người dùng khác nhau theo phiên bản ứng dụng, ngôn ngữ, đối tượng Google Analyticsphân khúc được nhập.
Sử dụng tính năng cá nhân hoá Cấu hình từ xa để tuỳ chỉnh ứng dụng một cách tự động và liên tục cho từng người dùng cũng như tối ưu hoá cho các mục tiêu chiến lược Sử dụng công nghệ học máy để liên tục điều chỉnh trải nghiệm người dùng cá nhân nhằm tối ưu hoá cho các mục tiêu như mức độ tương tác của người dùng, số lượt nhấp vào quảng cáo và doanh thu — hoặc bất kỳ sự kiện tuỳ chỉnh nào mà bạn có thể đo lường bằng Google Analytics — bằng tính năng cá nhân hoá Cấu hình từ xa.
Triển khai lặp đi lặp lại các tính năng mới cho những phân khúc mục tiêu trong cơ sở người dùng của bạn và so sánh với một nhóm đối chứng được cấp phép tự động Sử dụng các giá trị tham số làm cờ tính năng để phát hành các bản phát hành Cấu hình từ xa nhằm phát hành các bản cập nhật được nhắm mục tiêu, từ đó phát hành dần chức năng mới cho người dùng. Xác định độ ổn định và mức độ thành công của bản phát hành bằng cách so sánh kết quả trên Crashlytics và Google Analytics giữa nhóm nhận được giá trị phát hành của bạn và một nhóm đối chứng có quy mô tương đương.
Chạy thử nghiệm A/B để cải thiện ứng dụng của bạn Bạn có thể sử dụng tính năng Thử nghiệm A/Bnhắm mục tiêu theo tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên với Google Analytics để thử nghiệm A/B các mức độ cải thiện cho ứng dụng trên nhiều phân khúc người dùng nhằm xác thực mức độ cải thiện trước khi triển khai cho toàn bộ cơ sở người dùng của bạn.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cấu hình từ xa bao gồm một thư viện ứng dụng xử lý các tác vụ quan trọng như tìm nạp giá trị thông số và lưu vào bộ nhớ đệm, trong khi vẫn cho phép bạn kiểm soát thời điểm các giá trị mới được kích hoạt để các giá trị đó ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của ứng dụng. Điều này giúp bạn bảo vệ trải nghiệm ứng dụng của mình bằng cách kiểm soát thời gian của mọi thay đổi.

Bạn nên thêm chức năng Cấu hình từ xa theo thời gian thực vào logic tìm nạp để tự động tìm nạp các giá trị thông số Cấu hình từ xa mới nhất ngay khi xuất bản.

Các phương thức get của thư viện ứng dụng Cấu hình từ xa cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các giá trị thông số. Ứng dụng của bạn tìm nạp các giá trị từ Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng cùng một logic mà ứng dụng dùng để nhận giá trị mặc định trong ứng dụng. Nhờ đó, bạn có thể thêm các tính năng của Cấu hình từ xa vào ứng dụng của mình mà không cần viết nhiều mã.

Để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng, bạn sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để tạo tham số có cùng tên với các tham số dùng trong ứng dụng. Đối với mỗi tham số, bạn có thể đặt giá trị mặc định trong Cấu hình từ xa để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng. Bạn cũng có thể tạo giá trị có điều kiện để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng cho các thực thể ứng dụng đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cấu hình từ xa cũng cung cấp một thư viện ứng dụng máy chủ trong SDK Node.js cho Quản trị viên Firebase phiên bản 12.1.0 trở lên. Các hoạt động triển khai máy chủ của bạn có thể sử dụng thư viện này để tìm nạp giá trị từ các mẫu dành riêng cho máy chủ do Cấu hình từ xa lưu trữ. Tìm hiểu thêm qua bài viết Sử dụng Cấu hình từ xa trong môi trường máy chủ.

Để tìm hiểu thêm về các thông số, điều kiện và cách Cấu hình từ xa giải quyết xung đột giữa các giá trị có điều kiện, hãy xem Các thông số và điều kiện của cấu hình từ xa.

Lộ trình triển khai

Đo lường ứng dụng của bạn bằng Cấu hình từ xa Xác định những khía cạnh về hành vi và giao diện của ứng dụng mà bạn muốn có thể thay đổi bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa, đồng thời chuyển các khía cạnh đó thành các thông số mà bạn sẽ dùng trong ứng dụng của mình.
Đặt giá trị thông số mặc định Đặt giá trị mặc định trong ứng dụng cho thông số Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng setDefaults()tải xuống giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa (không bắt buộc).
Thêm logic để tìm nạp, kích hoạt và nhận giá trị thông số Ứng dụng của bạn có thể tìm nạp các giá trị tham số một cách an toàn và hiệu quả qua phần phụ trợ Cấu hình từ xa theo định kỳ và kích hoạt các giá trị đã tìm nạp đó. Cấu hình từ xa theo thời gian thực cho phép ứng dụng tìm nạp các giá trị được cập nhật ngay khi phiên bản Cấu hình từ xa mới được xuất bản mà không cần thăm dò ý kiến.

Bạn có thể viết ứng dụng mà không phải lo lắng về thời điểm tốt nhất để tìm nạp các giá trị, hay thậm chí có bất kỳ giá trị phía máy chủ nào hay không.

Ứng dụng của bạn sử dụng các phương thức get để nhận giá trị của một tham số, tương tự như việc đọc giá trị của một biến cục bộ được xác định trong ứng dụng.

(Nếu cần) Cập nhật các giá trị thông số mặc định và thông số có điều kiện trong Cấu hình từ xa

Bạn có thể xác định các giá trị trong bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng. Bạn có thể thực hiện việc này trước hoặc sau khi chạy ứng dụng, vì các phương thức get tương tự truy cập vào giá trị và giá trị mặc định trong ứng dụng được tìm nạp từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Xem các mẫu và cách tạo phiên bản Cấu hình từ xa để tìm hiểu thêm về cách quản lý cũng như cập nhật các giá trị và thông số Cấu hình từ xa.

(Nếu cần) Cập nhật giá trị thông số mặc định trong ứng dụng của bạn Mỗi khi cập nhật ứng dụng, bạn nên đồng bộ hoá các giá trị tham số mặc định của ứng dụng với phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Bạn có thể nhanh chóng tải tệp có các giá trị mặc định ở định dạng XML, danh sách thuộc tính (plist) hoặc định dạng JSON xuống để cập nhật ứng dụng bằng cách sử dụng API REST và bảng điều khiển của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tải mẫu mặc định của Cấu hình từ xa xuống.
Sử dụng tính năng Thử nghiệm A/B và cá nhân hoá Cấu hình từ xa để tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng và xác định giá trị thông số phù hợp nhất để đạt được mục tiêu của bạn. Sau khi triển khai Cấu hình từ xa trong ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để thử nghiệm, mở rộng và cập nhật ứng dụng của mình bằng các tính năng nâng cao như Thử nghiệm A/Bcá nhân hoá Cấu hình từ xa.

Chính sách và giới hạn

Xin lưu ý các chính sách sau:

  • Không sử dụng Cấu hình từ xa để thực hiện các bản cập nhật ứng dụng cần có sự cho phép của người dùng. Điều này có thể khiến ứng dụng của bạn bị coi là không đáng tin cậy.
  • Không lưu trữ dữ liệu bảo mật trong khoá hoặc giá trị thông số Cấu hình từ xa. Dữ liệu Cấu hình từ xa được mã hoá trong quá trình truyền. Tuy nhiên, người dùng cuối có thể truy cập vào bất kỳ thông số Cấu hình từ xa mặc định hoặc đã tìm nạp nào có sẵn cho phiên bản ứng dụng của họ.
  • Đừng tìm cách lách các yêu cầu của nền tảng mục tiêu của ứng dụng bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa.

Các thông số và điều kiện của Cấu hình từ xa phải tuân theo một số giới hạn nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Giới hạn đối với tham số và điều kiện.

Hãy lưu ý các giới hạn sau:

  • Một dự án Firebase có thể có 2.000 thông số Cấu hình từ xa cho mỗi loại mẫu (ứng dụng hoặc máy chủ), tuân theo giới hạn về thời lượng và nội dung được nêu chi tiết trong phần Giới hạn về thông số và điều kiện.

  • Firebase lưu trữ tối đa 300 phiên bản toàn thời gian của mẫu Cấu hình từ xa cho mỗi loại mẫu (ứng dụng hoặc máy chủ). Giới hạn vòng đời 300 phiên bản này bao gồm số phiên bản được lưu trữ cho các mẫu đã xoá. Xem phần Mẫu và cách tạo phiên bản để biết thông tin chi tiết.

  • Bạn có thể có tối đa 24 thử nghiệm A/Bbản phát hành Cấu hình từ xa đang chạy kết hợp.

Bạn muốn lưu trữ các loại dữ liệu khác?

Các bước tiếp theo